Servicios - 269925-2019

10/06/2019    S110

Hungría-Budapest: Servicios de desarrollo de software

2019/S 110-269925

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 098-237554)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Nemzeti Bank
Número de identificación fiscal: EKRSZ_38800760
Dirección postal: Szabadság tér 8–9.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Littmann Éva Teodóra
Correo electrónico: kozbeszerzes@mnb.hu
Teléfono: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mnb.hu
Dirección del perfil de comprador: http://kozbeszerzes.mnb.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tesztelést támogató rendszer

Número de referencia: EKR000608082019
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés, a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő alkalmazásfejlesztés tesztelési folyamatait támogató, automatikus tesztelést és tesztkiértékelést elvégző, modell alapú tesztelési technikát alkalmazó, a modell létrehozását automatizmusokkal támogató, akár több, egymással integrált alkalmazással végrehajtható tesztesetek automatikus ellenőrzését megvalósító, a különböző fejlesztési projektekhez kapcsolódó tesztautomatizálási feladatokat egységesen és párhuzamosan kezelő eszköz beszerzésére és a hozzá szorosan kapcsolódó tesztelési módszertan bevezetésére. Az eljárás teljes elnevezése «Az MNB automatikus tesztelést támogató rendszerének bevezetése (KBF/42/2019)»

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 098-237554

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
En lugar de:

GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó — azaz általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele elérte összesen a 100 000 000 HUF-ot.(Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).

Alkalmas az az ajánlattevő, amely az ajánlatkérő által vizsgált időponthoz képest később jött létre, illetve később kezdte meg a tevékenységét, ha a működése, tevékenységének végzése alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó — azaz általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele elérte összesen a 100 000 000 HUF-ot.

Közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek minősül az automatikus rendszer értékesítéséből és/vagy bevezetéséből származó árbevétel.

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).

Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében,valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.

Léase:

GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó — azaz általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele elérte összesen a 100 000 000 HUF-ot.(Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).

Alkalmas az az ajánlattevő, amely az ajánlatkérő által vizsgált időponthoz képest később jött létre, illetve később kezdte meg a tevékenységét, ha a működése, tevékenységének végzése alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó — azaz általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele elérte összesen a 100 000 000 HUF-ot.

Közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek minősül az automatikus rendszer értékesítéséből és/vagy bevezetéséből származó árbevétel.

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).

Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében,valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 25/06/2019
Hora local: 08:00
Léase:
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 08:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 25/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: