Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Varer - 269982-2023

05/05/2023    S88

Danmark-Odense: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør

2023/S 088-269982

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 082-247672)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 28447702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odenserenovation.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af arbejdsbeklædning - Odense Renovation

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ydelserne omfatter, administration, opmåling, levering og logopåsætnng m.v. af arbejdstøj til medarbejdere i Transportafdelingen (skraldemænd), Genbrugsafdelingen (genbrugspladsfolk og chauffører), Odense Nord Miljøcenter (maskinførere), og til forskellige servicemedarbejdere (mekanikere, teknisk servicemedarbejdere) .

Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 082-247672

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 15:00
Læses:
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: