Varer - 269982-2023

05/05/2023    S88

Danmark-Odense: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør

2023/S 088-269982

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 082-247672)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 28447702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odenserenovation.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af arbejdsbeklædning - Odense Renovation

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ydelserne omfatter, administration, opmåling, levering og logopåsætnng m.v. af arbejdstøj til medarbejdere i Transportafdelingen (skraldemænd), Genbrugsafdelingen (genbrugspladsfolk og chauffører), Odense Nord Miljøcenter (maskinførere), og til forskellige servicemedarbejdere (mekanikere, teknisk servicemedarbejdere) .

Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 082-247672

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 15:00
Læses:
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: