Dienstleistungen - 269987-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2022/S 098-269987

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Jabłoniowa 55
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-180
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 1) w zakresie merytorycznym – Mariusz Krotla 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska,
E-Mail: zut@zut.com.pl
Telefon: +48 583260100
Fax: +48 583221576
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zut.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/610560
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/610560
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednoosobowa Spółka Gminy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

usługi ochrony

Referenznummer der Bekanntmachung: 32/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów i mienia:

a. Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku polegające na ciągłej ochronie obiektów, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia i całego terenu Zakładu

b. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zwanego w skrócie PRZOK zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Elbląskej.

c. odbiór i transport środków pieniężnych do banku wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w części III SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów i mienia:

a. Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku polegające na ciągłej ochronie obiektów, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia i całego terenu Zakładu

b. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zwanego w skrócie PRZOK zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Elbląskej.

c. odbiór i transport środków pieniężnych do banku wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ubezpieczeniem OC prowadzonej działalności na kwotę 300.000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a. w zakresie zdolności technicznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi ochrony dla podmiotów prowadzących działalność w branży przemysłowej, komunalnej lub ochrony środowiska zatrudniających min. 100 osób polegające na ochronie terenów rozległych o powierzchni co najmniej 10 hektarów oraz

b. w zakresie zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia minimum 12 osób, z czego minimum 6 winno posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, POLSKA w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem - platformazakupowa.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

lipiec 2023

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 513 - 521 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022