Dienstleistungen - 270010-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Hämeenlinna: Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus

2022/S 098-270010

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0146921-4
Postiosoite: PL 84
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Postinumero: 13101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mervi Kangasniemi
Sähköpostiosoite: mervi.kangasniemi@hameenlinna.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hameenlinna.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=391450&tpk=c2d3c7ea-85a3-45d6-a607-f97514c71f4c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=391450&tpk=c2d3c7ea-85a3-45d6-a607-f97514c71f4c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rekrytointikumppanin haku (rekrytointipalvelut ja -järjestelmä)

Viitenumero: HML/267/02.08.06/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne rekrytointipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja.

Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Hankinnan ennakoitu vuosittainen arvonlisäveroton arvo on noin 40 000 - 80 000 euroa. Arvo on arvioitu siten, että rekrytointeja olisi keskimäärin noin 170-180 per vuosi (1.1.2023 alkaen) ja yhden rekrytoinnin keskimääräinen kustannus olisi noin 100-300 euroa. Lisäksi arvoon on arvioitu muuta palvelua vuositasolla enintään 20 000 euroa. Todellinen vuosiarvo voi olla pienempi tai suurempi. Kyseessä on arvio, joka ei sido hankintayksikköä. Hankintayksikkö tekee tilauksia hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta hankintayksikölle.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska se ei ole tarkoituksenmukaista. Hankintayksikkö tarvitsee sopimuskumppanin, joka tuottaa kokonaispalvelua. Sopimuskumppani voi kuitenkin hankkia tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta osan alihankintana. Hankinnassa ovat optiona Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöt.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 320 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79600000 Työhönottopalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

NYKYTILAN KUVAUS

Hämeenlinnan kaupungin rekrytointi perustuu nykyisellään hallinnolliseen järjestelmään sekä manuaaliseen lähijohtajien ja hallintohenkilöstön työhön. Nykyinen palveluntuottaja ylläpitää rekrytointijärjestelmää ja käyttöoikeuksia, sopii hakijoiden rekrytointikeskusteluajat ja hoitaa järjestelmän kautta massaviestinnän hakijoille, sekä viranhaltijapäätökset virkaa hakeneille ja tarvittaessa postituksen virkaan valinnoista. Lisäksi kumppani toimittaa kaupungin asiakirjajärjestelmään kuuluvat rekrytointiasiakirjat, joita ovat muun muassa työpaikkailmoitus ja hakijayhteenveto, sekä virkojen osalta viranhaltijapäätökset.

Nykyisestä järjestelmästä on integraatio TE-palveluihin sekä kaupungin verkkosivuille, joista jälkimmäinen on hallintosäännön mukainen edellytys työpaikan julkiselle haulle.

HANKINNAN TAVOITTEET

Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Sopimuskumppanin tulee olla rekrytoinnin huippuosaaja ja ymmärtää muuttuvien työnhakumarkkinoiden tarpeet. Rekrytointikumppani valmentaa kaupungin hr-palveluiden asiantuntijoita ja lähijohtajia tekemään vaikuttavaa työnhakijaviestintää ja -markkinointia, sekä tuottamaan laadukasta rekrytointikokemusta. Kumppani toimii myös asiantuntijana tukien lähijohtajia erilaisten rekrytointikampanjoiden toteuttamisessa ja innovoi uusia rekrytointikokeiluja.

Palveluita tukee rekrytointijärjestelmä, joka on sekä hakija- että työnantajanäkökulmasta helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Hakijan tulee saada nykyisellään hakea työpaikkaa mobiilisti. Järjestelmään tulee pystyä kirjaamaan tietoja riittävällä tarkkuudella ilman CV-tietojen toistamista. Järjestelmään on mahdollista kuitenkin liittää hakukirje, CV, video, jne.

Järjestelmässä hyödynnetään automatiikkaa, joka luokittelee hakijoita hakijoiden antamien tietojen mukaisesti tehtävään sopivuuden mukaan (esimerkiksi virkasuhteissa kelpoisuusehtojen täyttyminen). Lisäksi järjestelmä auttaa lähijohtajaa koko rekrytointiprosessin vaiheissa, mahdollistamalla hakijoihin liittyvät kommentit ja lisätietojen kirjaukset rekrytointikeskusteluista tai muusta välivaiheen viestinnästä. Järjestelmän tulee mahdollistaa joukkohakujen toteuttaminen, kun samaan tehtävään haetaan tekijöitä eri yksiköihin samanaikaisesti useamman lähijohtajan toimesta. Kumppani sitoutuu järjestelmän aktiiviseen kehittämiseen ja asiakaskohtainen räätälöinti tulee olla sujuvaa.

Nykyisestä palvelusta halutaan säilyttää myös tulevassa palvelussa TE-sivujen ja kaupungin verkkosivujen integraatio, rekrytointiasiakirjojen saanti joko palveluna, tai suoraan järjestelmästä, sekä käyttäjätunnusten hallinta. Edellä kuvatut halutaan automatisoidusti integraationa.

HUOM!

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tavoite sopimuskauden alkamiselle on 1.10.2022. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva sopimusluonnoksen mukaisesti.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/08/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/06/2023
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/08/2022
Paikallinen aika: 12:10
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Kyse ei ole sillä tavalla toistuvasta hankinnasta, että hankinnasta julkaistaisiin uusia hankintailmoituksia sopimuskauden aikana. Rekrytointipalveluita tilataan sopimuskaudella tarpeen mukaan.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/70783/notice/101178

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022