Dienstleistungen - 270011-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Tervola: Schneeräumung

2022/S 098-270011

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tervolan kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0193249-1
Postanschrift: Keskustie 81
Ort: Tervola
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
Postleitzahl: 95300
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Sauli Jalasmäki
E-Mail: tekninen.osasto@tervola.fi
Telefon: +358 401519815
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://tervola.fi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/tervola?id=394322&tpk=178bbc57-3a03-4511-b151-0a82d9a445f8
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/tervola?id=394322&tpk=178bbc57-3a03-4511-b151-0a82d9a445f8
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kaava- ja yksityisten teiden sekä kiinteistöjen talvihoitotyöt

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tervolan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden sekä kaavateiden ja aurausohjemassa olevien yksityisteiden talvihoitotöistä kunnossapitokaudelle 10/2022 - 5/2025. Sopimukseen sisällytetään myös kahden vuoden optiokausi, jolloin sopimus jatkuu 5/2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän. Aurauskausi alkaa arvion mukaan lokakuussa ja päättyy viimeistään toukokuussa.

Tarjouksen sisältö on jaettu seitsemään osa-alueeseen seuraavasti:

- Osa-alue 1: yksityiset tiet alueella 1 (Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko)

- Osa-alue 2: yksityiset tiet alueella 2 (Varejoki, Kätkävaara) sekä alueella sijaitsevat kunnan kiinteistöjen piha-alueet ( Varejoen koulu, Leiri-Kätkä)

- Osa-alue 3: yksityiset tiet alueella 3 (Loue, Peura, Koivu) sekä alueella sijaisevat kunnan kiinteistöjen piha-alueet (Koivun koulu, Louen koulu, Lapin Savi)

- Osa-alue 4: yksityiset tiet alueella 4 (Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski)

- Osa-alue 5: yksityiset tiet alueella 5 (Pahtaoja, Runkaus, Mattinen, Kivioja) sekä alueella sijaitseva Mattisen koulun kiinteistön piha-alue

- Osa-alue 6: asemakaavatiet sekä ko. alueella sijaitsevat yksityiset tiet

- Osa-alue 7: kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueet kuntakeskuksen alueella

Tarjouksen voi jättää joko yhdestä tai useammasta osa-alueesta, mutta samaa konetta ei voida valita useammalle alueelle. Kalusto valitaan "Päätöksenteon perusteet" kohdassa esitetyssä järjestyksessä. Mikäli kalusto on jo valittu jollekin edeltävälle alueelle, sitä ei enää huomioida seuraavien alueiden aurauskaluston valinnassa.

Tarjous jätetään osa-aluekohtaisesti yksikköhintoihin (€/m tai €/m2) perustuvana yhtä aurauskautta koskevana kokonaishintana. Tarjoushinnan tulee sisältää peruskoneen ja kuljettajan lisäksi kaikki ohjeiden mukaisten ko. osa-aluetta koskevien talvihoitotöiden (mm. auraus, polanteen poisto, vallien madallus, liukkauden torjunta) suorittamiseen vaaditun varustuksen. Liukkauden torjunta kuuluu vain kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapitoon ja tarvittavan hiekoitusmateriaalin hankkii kunta. Yksityisten teiden kunnossapitoon ei kuulu liukkauden torjunta, mutta yksityisille pihoille aurataan tarvittaessa ohjeen mukainen kääntöpaikka.

Osa-alueen 6 (asemakaavatiet) urakoitsijalla tulee olla käytettävissä lumenauraustöihin kaksi koneyksikköä. Muille osa-alueille riittää yksi koneyksikkö.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös asemakaavateiden ja piha-alueiden kohdeluettelot päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asemakaavatiet sekä ko. alueella sijaitsevat yksityiset tiet

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee asemakaava-alueella kunnan kunnossapidon piiriin kuuluvien asemakaavateiden ja ko. alueella kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Osa-alueen urakoitsijalla tulee olla käytettävissä lumenauraustöihin kaksi koneyksikköä.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös asemakaavateiden ja piha-alueiden kohdeluettelot päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueet kuntakeskuksen alueella

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito kuntakeskuksen alueella liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustava luettelo tarjouspyynnön liitteenä. Kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa ennen aurauskauden alkamista. Kohteisiin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa "Laskut ja maksuehdot" kerrotuin perustein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Yksityiset tiet alueella 1 (Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee alueella 1 (Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Yksityiset tiet ja kunnan kiinteistöt alueella 2 (Varejoki, Kätkävaara)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee alueella 2 (Varejoki, Kätkävaara) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden sekä alueella olevien kunnan kiinteistöjen (Varejoen koulu, Leiri-Kätkä) talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Varejoen koulu ei ole enää koulukäytössä.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös piha-alueiden kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Yksityiset tiet alueella 4 (Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski)

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee alueella 3 (Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Yksityiset tiet ja kunnan kiinteistöt alueella 5 (Pahtaoja, Runkaus, Mattinen, Kivioja)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee alueella 4 (Pahtaoja, Runkaus, Mattinen, Kivioja) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden sekä alueella olevan kunnan kiinteistön (Mattisen koulu) talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös piha-alueiden kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Yksityiset tiet ja kunnan kiinteistöt alueella 3 (Loue, Peura, Koivu)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koskee alueella 3 (Loue, Peura, Koivu) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden sekä alueella olevien kunnan kiinteistöjen (Koivun koulu, Louen koulu, Lapin Savi) talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Osa-alueen koulukiinteistöistä vain Louen koulu on varsinaisessa koulukäytössä.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös piha-alueiden kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/05/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia ja tarjoajan tulee täyttää lain mukaiset velvoitteet. Todistukset ja selvitykset tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä tulee toimittaa tarjouksen liitteenä.

Tarjoajaksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma.

Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus voimassa koko sopimuskauden. Vakuuden tulee korvata myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta tulee toimittaa tarjouksen liitteenä.

Mikäli tarjoaja käyttää tässä hankinnassa aliurakoitsijoita, hän sitoutuu vastaamaan siitä, että myös aliurakoitsijat täyttävät kaikki tarjouspyynnössä mainitut velvoitteet.

Urakoitsija sitoutuu toimittamaan vuosittain ennen uuden aurauskauden alkamista tilaajalle todistuksen verojen ja eläkemaksujen maksamisesta sekä vastuuvakuutuksen voimassaolosta.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Koneiden ja laitteiden sekä turva-asujen ja turvalaitteiden tulee täyttää lait ja asetukset sekä työturvallisuusmääräykset (CE-merkinnät yms.). Kunnan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että työturvallisuusmääräykset täyttyvät.

Koneiden kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja hallita työmaalla käytettävä suomen kieli. Urakoitsijan työnjohdon tulee perehdyttää kuljettaja työtehtävään. Tiealueella työskentelevillä tulee olla hyväksytyksi suoritettu Tieturva 1-kurssi. Lisäksi kuljettajalla tulee olla yllään työturvallisuusnormit täyttävä turva-asu. Kuljettajan tulee raportoida työnjohdolle ja tilaajalle liikenne- ja työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit sekä mahdolliset vahingot.

Urakoitsijan tulee noudattaa Tervolan kunnan teiden kunnossapito-ohjeita toimenpideaikoineen ja laatuvaatimuksineen (liitteenä).

Urakoitsijat, joille kuuluu myös kunnan kiinteistöjen piha-alueiden ja sisäänmenoteiden auraus, tulee noudattaa Tervolan kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito-ohjeita (liitteenä).

Kalustoa uusiessaan tai sen rikkoutuessa, urakoitsija voi korvata tarjoamansa, sopimuksen piiriin kuuluvan koneen tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisehdot täyttävällä kalustolla. Vähimmäisehdot on esitetty seuraavassa kappaleessa ”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistasot”. Työkoneen vaihdosta tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti.

Koneen vaihto ei vaikuta tarjottuun hintaan. Urakoitsija on vastuussa siitä, että palvelun taso säilyy myös uudella koneella sovitun mukaisena.

Tarkemmat valintaperusteet on esitettynä kohdassa ”Päätöksenteon perusteet”

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Konekaluston vaatimukset:

- Tarjottavan työkoneen tulee täyttää Stage-luokituksen kohdan IIIB mukaiset vaatimukset käyttöönottovuoden osalta eli tätä vanhempia työkoneita ei hyväksytä.

- Kone voi olla joko pyöräkuormaaja, joka on koneluokitukseltaan vähintään KUP 60 tai 4-veto traktori, joka on koneluokitukseltaan vähintään TR90

- Perusvarusteena tulee olla auraukseen soveltuva kalusto esim. alueaura tai lumilinko

- Kalustoa tarjottaessa tulee huomioida vaatimukset polanteen poistosta ja lumivallien kaadosta osana tarjottua hintaa

- Kaavateiden ja/tai kunnan kiinteistöjen piha-alueiden töitä sisältävien osa-alueiden tarjousten, tulee sisältää tarvittavat lisälaitteet liukkaudentorjunta/karhennustöiden suorittamiseksi.

Tarjouksen voi jättää myös sitoumuksella, että tarjoaja hankkii tarjouksessaan mainitsemansa koneen vasta sen jälkeen, kun tarjoukset on käsitelty. Tarjouksessa esitetynlainen kone tulee hankkia ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Osa-alueen 6 (asemakaavatiet) urakoitsijalla tulee olla käytettävissä lumenauraustöihin kaksi koneyksikköä. Muille osa-alueille riittää yksi koneyksikkö.

Mikäli tarjouksen antaja tarjoaa useammalle alueelle samaa koneyksikköä, niin aurausalue valitaan kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” esitetyllä tavalla. Tarjottava kone ei saa olla varattuna kunnan muiden alueiden talvihoitotöihin.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:30
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Kaavateiden ja kunnan omistamien piha-alueiden talvihoitotyöt tullaan kilpailuttamaan tämän sopimuskauden jälkeen. Yksityisten teiden osalta kilpailutuksen uusiminen riippuu kunnan yksityisteiden avustusperusteiden sisällöstä.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/70766/notice/101149

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022