Dienstleistungen - 270011-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Tervola: Lumenaurauspalvelut

2022/S 098-270011

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tervolan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0193249-1
Postiosoite: Keskustie 81
Postitoimipaikka: Tervola
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 95300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sauli Jalasmäki
Sähköpostiosoite: tekninen.osasto@tervola.fi
Puhelin: +358 401519815
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://tervola.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tervola?id=394322&tpk=178bbc57-3a03-4511-b151-0a82d9a445f8
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tervola?id=394322&tpk=178bbc57-3a03-4511-b151-0a82d9a445f8
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kaava- ja yksityisten teiden sekä kiinteistöjen talvihoitotyöt

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tervolan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden sekä kaavateiden ja aurausohjemassa olevien yksityisteiden talvihoitotöistä kunnossapitokaudelle 10/2022 - 5/2025. Sopimukseen sisällytetään myös kahden vuoden optiokausi, jolloin sopimus jatkuu 5/2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän. Aurauskausi alkaa arvion mukaan lokakuussa ja päättyy viimeistään toukokuussa.

Tarjouksen sisältö on jaettu seitsemään osa-alueeseen seuraavasti:

- Osa-alue 1: yksityiset tiet alueella 1 (Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko)

- Osa-alue 2: yksityiset tiet alueella 2 (Varejoki, Kätkävaara) sekä alueella sijaitsevat kunnan kiinteistöjen piha-alueet ( Varejoen koulu, Leiri-Kätkä)

- Osa-alue 3: yksityiset tiet alueella 3 (Loue, Peura, Koivu) sekä alueella sijaisevat kunnan kiinteistöjen piha-alueet (Koivun koulu, Louen koulu, Lapin Savi)

- Osa-alue 4: yksityiset tiet alueella 4 (Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski)

- Osa-alue 5: yksityiset tiet alueella 5 (Pahtaoja, Runkaus, Mattinen, Kivioja) sekä alueella sijaitseva Mattisen koulun kiinteistön piha-alue

- Osa-alue 6: asemakaavatiet sekä ko. alueella sijaitsevat yksityiset tiet

- Osa-alue 7: kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueet kuntakeskuksen alueella

Tarjouksen voi jättää joko yhdestä tai useammasta osa-alueesta, mutta samaa konetta ei voida valita useammalle alueelle. Kalusto valitaan "Päätöksenteon perusteet" kohdassa esitetyssä järjestyksessä. Mikäli kalusto on jo valittu jollekin edeltävälle alueelle, sitä ei enää huomioida seuraavien alueiden aurauskaluston valinnassa.

Tarjous jätetään osa-aluekohtaisesti yksikköhintoihin (€/m tai €/m2) perustuvana yhtä aurauskautta koskevana kokonaishintana. Tarjoushinnan tulee sisältää peruskoneen ja kuljettajan lisäksi kaikki ohjeiden mukaisten ko. osa-aluetta koskevien talvihoitotöiden (mm. auraus, polanteen poisto, vallien madallus, liukkauden torjunta) suorittamiseen vaaditun varustuksen. Liukkauden torjunta kuuluu vain kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapitoon ja tarvittavan hiekoitusmateriaalin hankkii kunta. Yksityisten teiden kunnossapitoon ei kuulu liukkauden torjunta, mutta yksityisille pihoille aurataan tarvittaessa ohjeen mukainen kääntöpaikka.

Osa-alueen 6 (asemakaavatiet) urakoitsijalla tulee olla käytettävissä lumenauraustöihin kaksi koneyksikköä. Muille osa-alueille riittää yksi koneyksikkö.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös asemakaavateiden ja piha-alueiden kohdeluettelot päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Asemakaavatiet sekä ko. alueella sijaitsevat yksityiset tiet

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee asemakaava-alueella kunnan kunnossapidon piiriin kuuluvien asemakaavateiden ja ko. alueella kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Osa-alueen urakoitsijalla tulee olla käytettävissä lumenauraustöihin kaksi koneyksikköä.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös asemakaavateiden ja piha-alueiden kohdeluettelot päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueet kuntakeskuksen alueella

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito kuntakeskuksen alueella liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustava luettelo tarjouspyynnön liitteenä. Kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa ennen aurauskauden alkamista. Kohteisiin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa "Laskut ja maksuehdot" kerrotuin perustein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yksityiset tiet alueella 1 (Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee alueella 1 (Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki, Kuusikko) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yksityiset tiet ja kunnan kiinteistöt alueella 2 (Varejoki, Kätkävaara)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee alueella 2 (Varejoki, Kätkävaara) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden sekä alueella olevien kunnan kiinteistöjen (Varejoen koulu, Leiri-Kätkä) talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Varejoen koulu ei ole enää koulukäytössä.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös piha-alueiden kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yksityiset tiet alueella 4 (Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski)

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee alueella 3 (Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yksityiset tiet ja kunnan kiinteistöt alueella 5 (Pahtaoja, Runkaus, Mattinen, Kivioja)

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee alueella 4 (Pahtaoja, Runkaus, Mattinen, Kivioja) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden sekä alueella olevan kunnan kiinteistön (Mattisen koulu) talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös piha-alueiden kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yksityiset tiet ja kunnan kiinteistöt alueella 3 (Loue, Peura, Koivu)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90620000 Lumenaurauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee alueella 3 (Loue, Peura, Koivu) sijaitsevien kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityisten teiden sekä alueella olevien kunnan kiinteistöjen (Koivun koulu, Louen koulu, Lapin Savi) talvikunnossapito liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Osa-alueen koulukiinteistöistä vain Louen koulu on varsinaisessa koulukäytössä.

Aurattavien kohteiden alustavat luettelot ovat tarjouspyynnön liitteenä. Ilmoitetut mitat on esitetty sillä tarkkuudella, kuin karttatarkastelu sen mahdollistaa. Ennen aurauskauden alkua tullaan yksityisiä teitä koskevat kohdeluettelot päivittämään aurausohjelmaan hyväksyttyjen ja aurausohjelmasta poistuneiden yksityisten teiden osalta. Myös piha-alueiden kohdeluettelo päivitetään tarvittaessa. Kohdeluetteloihin voidaan tehdä muutoksia (lisäyksiä/poistoja) koko sopimuskauden aikana. Muutokset vaikuttavat aurauksen kokonaishintaan kohdassa ”Laskutus ja maksuehto” kerrotuin periaattein.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 31/05/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa 2 vuoden optiolla 31.5.2027 saakka. Option käytöstä päätetään maaliskuussa 2025 ja option käyttöönotto edellyttää molempien osapuolten hyväksynnän.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia ja tarjoajan tulee täyttää lain mukaiset velvoitteet. Todistukset ja selvitykset tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä tulee toimittaa tarjouksen liitteenä.

Tarjoajaksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma.

Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus voimassa koko sopimuskauden. Vakuuden tulee korvata myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta tulee toimittaa tarjouksen liitteenä.

Mikäli tarjoaja käyttää tässä hankinnassa aliurakoitsijoita, hän sitoutuu vastaamaan siitä, että myös aliurakoitsijat täyttävät kaikki tarjouspyynnössä mainitut velvoitteet.

Urakoitsija sitoutuu toimittamaan vuosittain ennen uuden aurauskauden alkamista tilaajalle todistuksen verojen ja eläkemaksujen maksamisesta sekä vastuuvakuutuksen voimassaolosta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Koneiden ja laitteiden sekä turva-asujen ja turvalaitteiden tulee täyttää lait ja asetukset sekä työturvallisuusmääräykset (CE-merkinnät yms.). Kunnan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että työturvallisuusmääräykset täyttyvät.

Koneiden kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja hallita työmaalla käytettävä suomen kieli. Urakoitsijan työnjohdon tulee perehdyttää kuljettaja työtehtävään. Tiealueella työskentelevillä tulee olla hyväksytyksi suoritettu Tieturva 1-kurssi. Lisäksi kuljettajalla tulee olla yllään työturvallisuusnormit täyttävä turva-asu. Kuljettajan tulee raportoida työnjohdolle ja tilaajalle liikenne- ja työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit sekä mahdolliset vahingot.

Urakoitsijan tulee noudattaa Tervolan kunnan teiden kunnossapito-ohjeita toimenpideaikoineen ja laatuvaatimuksineen (liitteenä).

Urakoitsijat, joille kuuluu myös kunnan kiinteistöjen piha-alueiden ja sisäänmenoteiden auraus, tulee noudattaa Tervolan kunnan omistaminen kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito-ohjeita (liitteenä).

Kalustoa uusiessaan tai sen rikkoutuessa, urakoitsija voi korvata tarjoamansa, sopimuksen piiriin kuuluvan koneen tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisehdot täyttävällä kalustolla. Vähimmäisehdot on esitetty seuraavassa kappaleessa ”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistasot”. Työkoneen vaihdosta tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti.

Koneen vaihto ei vaikuta tarjottuun hintaan. Urakoitsija on vastuussa siitä, että palvelun taso säilyy myös uudella koneella sovitun mukaisena.

Tarkemmat valintaperusteet on esitettynä kohdassa ”Päätöksenteon perusteet”

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Konekaluston vaatimukset:

- Tarjottavan työkoneen tulee täyttää Stage-luokituksen kohdan IIIB mukaiset vaatimukset käyttöönottovuoden osalta eli tätä vanhempia työkoneita ei hyväksytä.

- Kone voi olla joko pyöräkuormaaja, joka on koneluokitukseltaan vähintään KUP 60 tai 4-veto traktori, joka on koneluokitukseltaan vähintään TR90

- Perusvarusteena tulee olla auraukseen soveltuva kalusto esim. alueaura tai lumilinko

- Kalustoa tarjottaessa tulee huomioida vaatimukset polanteen poistosta ja lumivallien kaadosta osana tarjottua hintaa

- Kaavateiden ja/tai kunnan kiinteistöjen piha-alueiden töitä sisältävien osa-alueiden tarjousten, tulee sisältää tarvittavat lisälaitteet liukkaudentorjunta/karhennustöiden suorittamiseksi.

Tarjouksen voi jättää myös sitoumuksella, että tarjoaja hankkii tarjouksessaan mainitsemansa koneen vasta sen jälkeen, kun tarjoukset on käsitelty. Tarjouksessa esitetynlainen kone tulee hankkia ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Osa-alueen 6 (asemakaavatiet) urakoitsijalla tulee olla käytettävissä lumenauraustöihin kaksi koneyksikköä. Muille osa-alueille riittää yksi koneyksikkö.

Mikäli tarjouksen antaja tarjoaa useammalle alueelle samaa koneyksikköä, niin aurausalue valitaan kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” esitetyllä tavalla. Tarjottava kone ei saa olla varattuna kunnan muiden alueiden talvihoitotöihin.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/06/2022
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/06/2022
Paikallinen aika: 10:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Kaavateiden ja kunnan omistamien piha-alueiden talvihoitotyöt tullaan kilpailuttamaan tämän sopimuskauden jälkeen. Yksityisten teiden osalta kilpailutuksen uusiminen riippuu kunnan yksityisteiden avustusperusteiden sisällöstä.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/70766/notice/101149

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022