Építési beruházás - 270016-2021

31/05/2021    S103

Magyarország-Kaposvár: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 103-270016

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76212013
Postai cím: Fő utca 52.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zanatyné Uitz Zsuzsanna
E-mail: uitz.zsuzsa@kaposho.hu
Telefon: +36 82529230
Fax: +36 82529234
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposho.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közszolgáltató támogatásból megvalósuló beszerzése
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása, elosztás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biomassza fűtőmű

Hivatkozási szám: EKR000684802020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében biomassza fűtőmű kivitelezése és meglévő távhőhálózathoz történő integrálása

Létesítmények:

Faapríték tüzelésű fűtőmű (építmény mindösszesen 1710,80 m2):

— fejépület,

— aprítéktároló,

— kazánház,

— aprítékadagoló (éklétrás tároló: kapacitás 24 óra).

Távhővezeték (1900 nyomvonal fm)

— DN300, előreszigetelt földbefektetett távhővezeték kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között, közművesített, városias környezetben.

Optikai kábel összeköttetés létesítése (1900 nyomvonal fm)

— a távhővezeték nyomvonalán optikai kábel összeköttetés kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között.

Fűtőmű:

— teljesítmény: 15 MW (2x7,5 MW),

— névleges paraméterek:

Tmax:108 oC.

Pn: 16 bar

Tüzelőanyag: EN14961-1 1.tábl/1.1.fejezete szerinti bármely fásszárú anyag (fa apríték)

Méret: P63 (lehetőség szerint a fimon frakció nélkül)

Hamutartalom: A5,0

Nedvesség: M40 (M30 – M50)

Tüzelőanyag igény: 20 000 – 24 000 t/év

Tárolókapacitás: 5 nap (csúcsigényre vetítve).

Feladatok:

— kazán, és hozzátartozó behordó berendezés beszerzése beépítése,

— gépészeti, épületgépészeti munkák elvégzése,

— villamos- és irányítástechnikai szerelés,

— közművezeték fektetés,

— folyamatirányítás kiépítése,

— megvalósulási tervdokumentáció, gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások (magyar nyelven) garanciális dokumentumok átadása,

— próbaüzem: a műszaki leírásban részletezettek szerint. A műszaki átadás-átvétel a fűtőmű próbaüzemének sikeres teljesítését követően zárulhat,

— betanítás: min.8 fő, min.2 mn, mely a próbaüzem ideje alatt megvalósulhat.

Ütemezés:

— Építés, telepítés

O munkaterület átadása:

— fűtőmű területén: szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül,

— 301. jelű hőközpont területén: fűtési időszakot követően (2021. május),

— távhővezeték és optikai kábel fektetéséhez közterületen: a közterületfoglalási engedély szerint.

O munkavégzés (korlátozások):

— közterületen végzendő távhővezeték és optikai kábel fektetési tevékenység a közterület foglalási engedély szerinti időpontokban valósulhatnak meg. Az országos közutakat érintő kivitelezési munkát a téli útüzemeltetési időszakban – november 10. és március 15. között – végezni tilos,

— 301. jelű hőközpontot érintő kivitelezési munkák a fűtési időszakon kívül (május–szeptember) végezhető,

— a fűtőmű próbaüzeméhez a távfűtési vezetéknek már üzemelnie kell, és az optikai kábelnek is el kell készülnie,

— A fűtőmű próbaüzemének hőenergiát termelő szakaszaira kizárólag fűtési időszakban – csak 2021.11.1–2022.2.28. vagy 2022.11.1–2023.2.28. között – kerülhet sor.

O befejezés

— A szerződéskötéstől számított 680. – a II.2.7) pont hirdetményminta szövege szerinti munkanap helyett – naptári nap (ha ez nem munkanapra adódik, akkor az ezt követő első munkanap), azzal, hogy nem lehet későbbi 2022. december 31. napjánál (TSZ módosításban kezdeményezett befejezési határidő).

AK rögzíti, hogy amennyiben a TSZ e tekintetében további módosításra kerül, úgy a szerződést a Kbt. 141. § (4) a) alapján módosítják, azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban rögzített – de munkanap helyett naptári napokban értendő – időtartamot.

— AK – az előző felsorolásban rögzített korlátozásokkal – előteljesítést elfogad,

— Jótállás: min. 24 hó

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 138 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232140 Távfűtés-fővezeték építése
45251200 Fűtőmű építési munkái
45251250 Távfűtőközpont építési munkái
45262680 Hegesztés
45310000 Villamos szerelési munka
45331110 Kazánszerelés
48151000 Számítógépes vezérlőrendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár, Kaposfüredi út hrsz 5374/32

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Létesítmények:

Faapríték tüzelésű fűtőmű (építmény mindösszesen 1710,80 m2):

— fejépület,

— aprítéktároló,

— kazánház,

— aprítékadagoló (éklétrás tároló: kapacitás 24 óra).

Távhővezeték (1900 nyomvonal fm)

— DN300, előreszigetelt földbefektetett távhővezeték kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között, közművesített, városias környezetben.

Optikai kábel összeköttetés létesítése (1900 nyomvonal fm)

— a távhővezeték nyomvonalán optikai kábel összeköttetés kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között.

Fűtőmű:

— teljesítmény: 15 MW (2x7,5 MW),

— névleges paraméterek:

Tmax:108 oC.

Pn: 16 bar

Tüzelőanyag: EN14961-1 1.tábl/1.1.fejezete szerinti bármely fásszárú anyag (fa apríték)

Méret: P63 (lehetőség szerint a fimon frakció nélkül)

Hamutartalom: A5,0

Nedvesség: M40 (M30 – M50)

Tüzelőanyag igény: 20 000 – 24 000 t/év

Tárolókapacitás: 5nap (csúcsigényre vetítve).

Feladatok:

— kazán, és hozzátartozó behordó berendezés beszerzése beépítése,

— gépészeti, épületgépészeti munkák elvégzése,

— villamos- és irányítástechnikai szerelés,

— közművezeték fektetés,

— folyamatirányítás kiépítése,

— megvalósulási tervdokumentáció, gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások (magyar nyelven) garanciális dokumentumok átadása,

— próbaüzem: a műszaki leírásban részletezettek szerint. A műszaki átadás-átvétel a fűtőmű próbaüzemének sikeres teljesítését követően zárulhat,

— betanítás: min.8 fő, min.2 mn, mely a próbaüzem ideje alatt megvalósulhat.

Ütemezés:

— Építés, telepítés

O munkaterület átadása:

— fűtőmű területén: szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül,

— 301. jelű hőközpont területén: fűtési időszakot követően (2021. május),

— távhővezeték és optikai kábel fektetéséhez közterületen: a közterületfoglalási engedély szerint.

O munkavégzés (korlátozások):

— közterületen végzendő távhővezeték és optikai kábel fektetési tevékenység a közterület foglalási engedély szerinti időpontokban valósulhatnak meg. Az országos közutakat érintő kivitelezési munkát a téli útüzemeltetési időszakban – november 10. és március 15. között – végezni tilos,

— 301. jelű hőközpontot érintő kivitelezési munkák a fűtési időszakon kívül (május–szeptember) végezhető,

— a fűtőmű próbaüzeméhez a távfűtési vezetéknek már üzemelnie kell, és az optikai kábelnek is el kell készülnie,

— A fűtőmű próbaüzemének hőenergiát termelő szakaszaira kizárólag fűtési időszakban – csak 2021.11.01–2022.02.28. vagy 2022.11.01–2023.02.28. között – kerülhet sor.

O befejezés

— A szerződéskötéstől számított 680. – a II.2.7) pont hirdetményminta szövege szerinti munkanap helyett – naptári nap (ha ez nem munkanapra adódik, akkor az ezt követő első munkanap), azzal, hogy nem lehet későbbi 2022. december 31. napjánál (TSZ módosításban kezdeményezett befejezési határidő).

AK rögzíti, hogy amennyiben a TSZ e tekintetében további módosításra kerül, úgy a szerződést a Kbt.141.§(4)a) alapján módosítják, azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban rögzített – de munkanap helyett naptári napokban értendő – időtartamot.

— AK – az előző felsorolásban rögzített korlátozásokkal – előteljesítést elfogad,

— Jótállás: min. 24 hó

AK felhívja AT figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az alábbi – ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli – esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be: AK pályázati támogatás összegének megemelésére és a teljesítési határidő módosítására vonatkozóan támogatási szerződés módosítást kezdeményezett, amely el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, olyan körülmény, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt.53.§ (6)]. AK ezt a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti [Kbt.135.§ (12)].

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka:

A közbeszerzés tárgya egy komplex, de egységes feladategyüttest képez, melynek ésszerű megbontása nem lehetséges. AK úgy ítéli meg, hogy a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy indokolatlanul drágább lesz, illetve, hogy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését.

AK – a dokumentációban részletezettek szerint – a teljesítést, kizárólag elszámolástechnikai okból, I. és II. részteljesítésre bontotta, mely azonban a megvalósítandó tartalom egységes teljesítésére vonatkozó előírást, nem érinti, a részekre történő ajánlattétel mellőzésének indokolását nem befolyásolja.

A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a termékek egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK egyenértékű megajánlást elfogad [Kr. 46. § (3)–(6)]. Az egyenértékűség igazolása az AT-t terheli, melyre vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt jótállási idő (hónap; min24/max48) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.3) és M.2.4) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken felül a teljesítésbe bevonásra kerülő további – az M .2.3) vagy M2.4) pontban előírtnak megfelelő képesítésű – hegesztők száma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2.1) vagy az M2.2) szerinti szakember – a vonatkozásában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli – erőmű és/vagy fűtőmű és/vagy min. DN300-s távhővezeték építését és/vagy átépítését tartalmazó munkákban szerzett többlet tapasztalata (db; min 0/max 3) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP -5.3.2-17-2017-00009

II.2.14)További információk

Becsült értéknél – II.1.5), II.2.6) pontokban – technikai érték került megadásra.

II.2.5) pont esetében:

— 3. ész esetén: (fő; min 0/max 5)

— Pontszám 0–10-ig,

— Módszer:

O 1.é.sz.: fordított arányosítás;

O 2–4.é.sz: arányosítás;

— AK a 2–4. értékelési szempontok esetében

O a Kbt. 77. § (1) szerint megadta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét (max), amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10) ad. o a Kbt. 77. § (1) szerint megadta az adott ajánlati elem azon elvárást (min), amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. – A 3. és a 4. értékelési szempont esetében a szakember megnevezését tartalmaznia kell az ajánlatnak. Megnevezés elmaradása nem minősül pótolható hiányosságnak.

— AK felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha AT a felolvasólapon a legkedvezőbbként értékeltnél magasabb mértékű vállalást tesz, de ezt nem sikerül alátámasztania, AK még abban az esetben is köteles az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha egyébként a legkedvezőbbként értékelt mértékkel egyező mennyiséget az alátámasztó irat magában foglalja!

— Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 3.2.2 pontjában találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 195-470710
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Biomassza fűtőmű

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 542 503 958.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 138 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

UAB Enerstena (Ateities ave. 30A, LT-52163 Kaunas, Lithuania) - adószám: LT514653219 - AF III.1.2) P1); AF III.1.3) M1.2);

Triut Építőipari Kft. (1144 Budapest, Füredi utca 74-76.) Adószám: 11387963-2-42 AF III.1.3) M1.1); AF III.1.3) M2.2), M2.3),

M2.4)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:

Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 8800 Nagykanizsa, Király utca 4. 13748429-2-20 (nyertes ajánlattevő)

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. 28733232-4-03

Terra-21. Közmű és Mélyépítő Kft., MAGYARORSZÁG 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34. 12067541-2-13

Tarinox Kft, MAGYARORSZÁG 7030 Paks, Orgona Utca 10. 23007510-2-17

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2021