Dienstleistungen - 270092-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Kemi: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2022/S 098-270092

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kemin kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0210427-6
Postanschrift: Valtakatu 26
Ort: Kemi
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
Postleitzahl: 94100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Hankintatoimi ja hyvinvointitoimiala
E-Mail: hankinnat@kemi.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kemi.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=400327&tpk=4f58b070-770f-4b18-aca7-b0ab16c9979b
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=400327&tpk=4f58b070-770f-4b18-aca7-b0ab16c9979b
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koulukuljetukset ja tilausajot 2022-2024

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kemin kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää tarjouksia koulukuljetuksista ja tilausajoista ajalle 2022-2024 (+ optiot 1v. + 1v.) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin henkilöliikennelain mukaisen suomalaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille. Kyseessä on EU kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintasopimuksen tavoitteena on toteuttaa esi- ja perusopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetus varsinaisella koulumatkalla sekä koululaisten tilausajot Meri-Lapin alueella.

Tarjouspyyntö on jaettu osa-alueisiin:

1. Koulukuljetukset

2. Tilausajot Meri-Lapin alueella

Tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyt oppilasmäärät voivat muuttua sopimuskauden aikana. Tilaaja ei sitoudu määriin. Tilaajalla on oikeus tehdä muutoksia ilmoitettuihin reitteihin ja aikatauluihin.

Tarjoukset osa-alueittain sallittu.

Valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde, osa-alueittain valitaan yksi palveluntuottaja.

Valintaperusteet ja pisteytys osa-alueisiin 1:

Hinta maksimipisteet 70

Laatu maksimipisteet 30

Osa-alue 2:

Halvin hinta, kalustovaatimukset liitteessä 1.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 520 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koulukuljetukset

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Katso liite 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2022
Ende: 30/07/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Perussopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahden (2) erillisen optiovuoden ajan. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuoden käyttöön.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tilausajot Meri-Lapin alueella

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tilausajot koskee Meri-Lapin alueella suoritettavia koululaisten tilausajoja. Katso liite 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2022
Ende: 30/07/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Perussopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahden (2) erillisen optiovuoden ajan. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuoden käyttöön.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Aiempi hankintailmoitus 374329 / Koulukuljetukset ja tilausajot 2022-2024 on keskeytetty epäonnistuneen tarjouspyynnön vuoksi. Tarjouspyyntöä on korjattu osa-alueitten osalta.

Hankinta kilpailutetaan uudelleen nopeutetulla menettelyllä, jotta koulukuljetukset saadaan voimaan seuraavalle lukukaudelle.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 12:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022