Dienstleistungen - 270092-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Kemi: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2022/S 098-270092

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kemin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0210427-6
Postiosoite: Valtakatu 26
Postitoimipaikka: Kemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 94100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hankintatoimi ja hyvinvointitoimiala
Sähköpostiosoite: hankinnat@kemi.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kemi.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=400327&tpk=4f58b070-770f-4b18-aca7-b0ab16c9979b
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=400327&tpk=4f58b070-770f-4b18-aca7-b0ab16c9979b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulukuljetukset ja tilausajot 2022-2024

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kemin kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää tarjouksia koulukuljetuksista ja tilausajoista ajalle 2022-2024 (+ optiot 1v. + 1v.) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin henkilöliikennelain mukaisen suomalaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille. Kyseessä on EU kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintasopimuksen tavoitteena on toteuttaa esi- ja perusopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetus varsinaisella koulumatkalla sekä koululaisten tilausajot Meri-Lapin alueella.

Tarjouspyyntö on jaettu osa-alueisiin:

1. Koulukuljetukset

2. Tilausajot Meri-Lapin alueella

Tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyt oppilasmäärät voivat muuttua sopimuskauden aikana. Tilaaja ei sitoudu määriin. Tilaajalla on oikeus tehdä muutoksia ilmoitettuihin reitteihin ja aikatauluihin.

Tarjoukset osa-alueittain sallittu.

Valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde, osa-alueittain valitaan yksi palveluntuottaja.

Valintaperusteet ja pisteytys osa-alueisiin 1:

Hinta maksimipisteet 70

Laatu maksimipisteet 30

Osa-alue 2:

Halvin hinta, kalustovaatimukset liitteessä 1.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 520 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Koulukuljetukset

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso liite 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2022
päättymispäivä: 30/07/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahden (2) erillisen optiovuoden ajan. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuoden käyttöön.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tilausajot Meri-Lapin alueella

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilausajot koskee Meri-Lapin alueella suoritettavia koululaisten tilausajoja. Katso liite 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2022
päättymispäivä: 30/07/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahden (2) erillisen optiovuoden ajan. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuoden käyttöön.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Aiempi hankintailmoitus 374329 / Koulukuljetukset ja tilausajot 2022-2024 on keskeytetty epäonnistuneen tarjouspyynnön vuoksi. Tarjouspyyntöä on korjattu osa-alueitten osalta.

Hankinta kilpailutetaan uudelleen nopeutetulla menettelyllä, jotta koulukuljetukset saadaan voimaan seuraavalle lukukaudelle.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/05/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/05/2022
Paikallinen aika: 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022