Dienstleistungen - 270112-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Kopenhagen: Bedarfspersonenbeförderung

2022/S 098-270112

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Nationale Identifikationsnummer: 64942212
Postanschrift: Borups Allé 177
Ort: København NV
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Símun Petur Eið
E-Mail: dw9a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/178968676.aspx
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/178968676.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/178968676.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kørsel for udflytterbørnehaver - Dynamisk Indkøbssystem

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021-0359343
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at etablere et dynamisk indkøbssystem til indkøb af levering af kørsel for udflytterbørnehaver for Københavns Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/178968676.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 999 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121000 Busse
34121300 Doppelstockbusse
34121500 Reisebusse
34144910 Elektrobusse
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kørslen omfatter kørsel med børn i alderen 2 år og 10 måneder op til 6 år. Kørslen omfatter kørsel på hverdage tur/retur fra børnehavernes opsamlingssted til udflyttersted, som er beliggende enten i Københavns Kommune eller i en anden kommune. Der vil være behov for kørsel ca. 220 dage om året.

Der er behov for følgende busstyper: busser med op til 30 pladser, busser med op til 48 pladser, busser med op til 58 pladser, busser med over 58 pladser.

Det dynamiske indkøbssystem omfatter alle København Kommunes udflytterbørnehaver. Enkelte ruter består af kørsel til og fra to eller flere institutioner. Antal ruter kan ændres i indkøbssystemets løbetid.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 999 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Erhvervsansvarsforsikring

- Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår

- Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000 DKK

- Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 6.000.000 DKK (ekskl. moms)

- Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

- Referencer

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Ansøger skal have tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

- Ansøger skal som kontrakthaver, ikke som underleverandør, have præsteret minimum 3 leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, omfattende kørsel af børnehavebørn.

Hver reference skal indeholde:

- Beskrivelser af de præsterede ydelser

- Værdien for hele de præsterede ydelser

- Tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

- Aftalepart (med navn og kontaktoplysninger - telefonnummer eller mailadresse)

Der stilles følgende mindstekrav til referencerne:

- At de skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra afgivelsen af ansøgningen om optagelse

- Minimum én af referencerne skal være en offentlig kunde

- Minimum én af referencerne skal have en værdi på over ½ mio. kr.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Det fremgår af opfordringsskrivelsen til de enkelte miniudbud om elektronisk auktion anvendes

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven §§ 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Ved optagelse i det dynamiske indkøbssystem, skal ansøger fremsende dokumentation for overholdelse af udelukkelsesgrunde og egnethed.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022