Dienstleistungen - 270147-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Bengtsfors: Sakkunnig juridisk hjälp

2022/S 098-270147

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bengtsfors kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1470
Postadress: Box 14
Ort: Bengtsfors
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 666 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Katarina Gip
E-post: katarina.gip@bengtsfors.se
Telefon: +46 531-526040
Internetadress(er):
Allmän adress: http://bengtsfors.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/bengtsfors/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72968
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/bengtsfors/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72968
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Juridiska tjänster

Referensnummer: 2022-000390
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Melleruds kommun upphandlar juridiska konsulttjänster. Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommuns löpande behov av konsulttjänster inom nedan områden genom avrop när ett behov uppstår. Bengtsfors kommun samordnar upphandlingen.

Upphandlingen avser juridiska konsulter inom  8 olika konsultområden:

1. Arbetsrätt

2. Kommunalrätt

3. Fastighets-, hyres- och entreprenad rätt

4. Skadeståndsrätt

5. Offentlig upphandling 

6. Bolagsjuridik för kommunala bolag

7. Socialrätt

8. Miljörätt

 

Vi garanterar inga volymer vad gäller avrop av konsulttjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetsrätt

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kommunalrätt

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighets-, hyres-, och entreprenad rätt

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Skadeståndsrätt

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Offentlig upphandling

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Bolagsjuridik för kommunala bolag

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Socialrätt

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Miljörätt

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71319000 Sakkunnig juridisk hjälp
79100000 Juridiska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Juridisk konsulthjälp i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2022
Slut: 14/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-08-14

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Postadress: Box 53197
Ort: Göteborg
Postnummer: 400 15
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Telefon: +46 31-7327000
Fax: +46 31-7117859
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022