Dienstleistungen - 270202-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Brøndby: Werbe- und Marketingdienstleistungen

2022/S 098-270202

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Danske Spil A/S
Nationale Identifikationsnummer: 64011715
Postanschrift: Korsdalsvej 135
Ort: Brøndby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2605
Land: Dänemark
E-Mail: boan@danskespil.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.danskespil.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Danske Lotteri Spil A/S
Nationale Identifikationsnummer: 33034482
Postanschrift: Korsdalsvej 135
Ort: Brøndby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2605
Land: Dänemark
E-Mail: boan@danskespil.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.danskespil.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Danske Licens Spil A/S
Nationale Identifikationsnummer: 33034474
Postanschrift: Korsdalsvej 135
Ort: Brøndby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2605
Land: Dänemark
E-Mail: boan@danskespil.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.danskespil.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Det Danske Klasselotteri A/S
Nationale Identifikationsnummer: 15976578
Postanschrift: Korsdalsvej 135
Ort: Brøndby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2605
Land: Dänemark
E-Mail: boan@danskespil.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.danskespil.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elite Gaming A/S
Nationale Identifikationsnummer: 20155892
Postanschrift: Grydhøjparken 5
Ort: Tilst
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8381
Land: Dänemark
E-Mail: boan@danskespil.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.elitegaming.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SWUSH.com
Nationale Identifikationsnummer: 25767446
Postanschrift: Vesterbrogade 46
Ort: København V
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1620
Land: Dänemark
E-Mail: boan@danskespil.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.Swush.com
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331462&B=DS
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331462&B=DS
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Spillevirksomhed

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale om levering af mediebureauydelser

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør om levering af mediebureauydelser. Rammeaftalens hovedydelser fremgår af pkt. II.2.4). Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, og ordregiver forventer at gennemføre 1-3 forhandlingsrunder på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af indledende tilbud. Efter gennemførelsen af forhandlinger med alle de tilbudsgivere, som har indleveret et indledende tilbud, opfordres tilbudsgiverne til enten at afgive yderligere indledende tilbud eller endeligt tilbud. Det endelige tilbud vil danne grundlag for ordregivers tilbudsevaluering og tildeling af rammeaftale. Ordregiver yder et deltagelsesvederlag på DKK 70.000 kr. ekskl. moms til de tilbudsgivere, der deltager i hele udbudsproceduren og afleverer et endeligt konditionsmæssigt tilbud. Den valgte leverandør (tilbudsgiveren, som tildeles kontrakten) modtager ikke deltagelsesvederlag. Udbuddet gennemføres på dansk.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 320 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79341100 Werbeberatung
79341400 Werbekampagnen
79413000 Marketing-Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kontrakten er en rammeaftale der omfatter følgende hovedydelser:

1) Strategisk rådgivning vedr. medier, herunder særligt rådgivning i forbindelse med mediestrategi og optimering af brugerrejse

2) Kontinuerlig sparring og taktisk rådgivning, herunder 360 graders medieplanlægning samt kompetenceudvikling af kundens in-house specialister

3) Eksekvering af annoncekampagner i betalte offline medier

4) Eksekvering af annoncekampagner i betalte online medier

5 )Eksekvering af annoncekampagner i øvrige medier

Udbudsmaterialets bilag 1, kravspecifikation indeholder en nærmere detaljeret beskrivelse af hovedydelsernes konkrete indhold.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 320 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende den udbudte rammeaftale, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

Ved den samlede relevansvurdering lægges der vægt på hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer :

1) erfaring med leverancer der indholdsmæssigt er tilsvarende de hovedydelser, jf. pkt. II.2.4), som rammeaftalen omfatter. Der vil blive lagt vægt på, at der er en rød tråd fra den strategiske rådgivning og idé til eksekveringen.

2) at referencerne demonstrerer, at leverancerne har medført positive forretningsmæssige resultater skabt unikke kunderejser/oplevelser og sikret en rød tråd på tværs af både offline og online kanaler.

3) ansøgers evne og kapacitet til at inddrage relevante og specialiserede ressourcer, så der skabes en unik effekt enten hvad angår ROI eller i form af en unik brugeroplevelse/kommunikation

4) at referencerne er leveret til en modtager, som i kompleksitet og omfang er sammenlignelig med ordregiver.

Vurderingen angår både bredden af hver reference, herunder om der er leveret et bredt udsnit at hovedydelserne til hver kunde (modtager) og i hvilket omfang referencerne dokumenterer en dybdegående grad af relevant erfaring, jf. ovenfor.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Der foretages ikke opdeling i delkontrakter grundet den nære sammenhæng mellem de udbudte ydelser, herunder er det hensigtsmæssigt at f.eks. rådgivning om annoncering og den faktiske eksekvering af annoncering sker hos én og samme leverandør. Endvidere taler økonomiske hensyn for én samlet kontrakt og leverandør. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers egenkapital i de seneste to(2) disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de seneste to(2) disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i de seneste to(2) disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste to(2) disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- Antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere i de seneste to(2) disponible regnskabsår fra fristen for anmodning om prækvalifikation

- En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Beskrivelsen af hver leverance bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes den økonomiske værdi af leverancen (beløb), start- og slutdato for leverancen samt navn på kunden (modtager) oplyses.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger kan vælge at vedlægge bilag til beskrivelsen af referencerne i ESPD'ets del IV,C:Teknisk og Faglig formåen. Ansøger bør i den forbindelse lave en tydelig henvisning i ESPD'et samt angive modtager, referencens værdi samt datoer for leverancernes påbegyndelse og afslutning i de dedikerede felter hertil i ESPD del IV,C:Teknisk og Faglig formåen.

Ordregiver opfordrer ansøger om at begrænse omfanget af hver reference til ca. 2-4 A4-sider.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9) samt det nedenfor anførte minimumskrav til ansøgers egnethed.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Ansøger skal i hvert af de seneste to(2) disponible regnskabsår have haft minimum 25 beskæftigede medarbejdere.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes antallet af beskæftigede som virksomhedens og disse andre enheders samlede antal beskæftigede i hvert at de seneste to(2) disponible regnskabsår.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 27/06/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2026

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøger, skal underskrive en støtteerklæring, som omfatter de oplysninger, der fremgår af skabelonen for støtteerklæringen i udbudsmaterialets bilag G. Den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at hæfte solidarisk med ansøger.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi på DKK 320.000.000 er baseret på et anslået spænd for det samlede forbrug på rammeaftalen på DKK 220.000.000 – 385.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug sammenholdt med forventninger til fremtidigt forbrug.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen er DKK 500.000.000.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi og prisudvikling på markederne for annoncering. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres under rammeaftalen. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022