Dienstleistungen - 270210-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Karlskrona: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

2022/S 098-270210

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Karlskronahem
Nationellt registreringsnummer: 556114-6662
Postadress: Box 554
Ort: KARLSKRONA
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 37123
Land: Sverige
Kontaktperson: Lena Dalström
E-post: Lena.Dalstrom@karlskrona.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.karlskronahem.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsqumrsfa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsqumrsfa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avflyttningsstädning och byggstädning

Referensnummer: KS 2022/2589 2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser städning av:

- Lägenheter (avflyttningsstäd och byggstädning)

- Tömning av lägenheter inkl uppmärkning och transport till förvaringsplats anvisad av B samt

- Tömning och städning av förråd i AB Karlskronahem fastighetsbestånd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63110000 Godshantering
90910000 Städning
90911100 Städning av bostäder
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Karlskrona

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser städning av:

- Lägenheter (avflyttningsstäd och byggstädning)

- Tömning av lägenheter inkl uppmärkning och transport till förvaringsplats anvisad av B samt

- Tömning och städning av förråd i AB Karlskronahem fastighetsbestånd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/09/2022
Slut: 14/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022