Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270210-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Karlskrona: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

2022/S 098-270210

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Karlskronahem
Nationellt registreringsnummer: 556114-6662
Postadress: Box 554
Ort: KARLSKRONA
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 37123
Land: Sverige
Kontaktperson: Lena Dalström
E-post: Lena.Dalstrom@karlskrona.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.karlskronahem.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsqumrsfa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsqumrsfa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avflyttningsstädning och byggstädning

Referensnummer: KS 2022/2589 2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser städning av:

- Lägenheter (avflyttningsstäd och byggstädning)

- Tömning av lägenheter inkl uppmärkning och transport till förvaringsplats anvisad av B samt

- Tömning och städning av förråd i AB Karlskronahem fastighetsbestånd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63110000 Godshantering
90910000 Städning
90911100 Städning av bostäder
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Karlskrona

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser städning av:

- Lägenheter (avflyttningsstäd och byggstädning)

- Tömning av lägenheter inkl uppmärkning och transport till förvaringsplats anvisad av B samt

- Tömning och städning av förråd i AB Karlskronahem fastighetsbestånd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/09/2022
Slut: 14/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022