Dienstleistungen - 270215-2022

Submission deadline has been amended by:  319437-2022
20/05/2022    S98

Sverige-Visby: Transporter (utom avfallstransport)

2022/S 098-270215

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Gotland
Nationellt registreringsnummer: 212000-0803
Postadress: Region Gotland
Ort: Visby
Nuts-kod: SE214 Gotlands län
Postnummer: 621 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Amanda Hanell Konsult
E-post: amanda.hanell@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gotland.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcfxakca&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcfxakca&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Expresstransport

Referensnummer: RS 2022/131
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60000000 Transporter (utom avfallstransport)
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Expresstransporter av prover mm.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60100000 Vägtransporter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE214 Gotlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Visby

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beskrivning

Besvara och lämna anbud

Anbud lämnas elektroniskt via systemet TendSign. Anbud som lämnas på annat sätt deltar inte i upphandlingen.

Det är kostnadsfritt att skapa och lämna anbud i TendSign. Registrering sker på Mercell TendSign Upphandlingsbevakning

Det företagsnamn och organisationsnummer som registreras i Tendsign är det som blir anbudsgivare i upphandlingen. Det är för det företaget som alla kontroller görs och eventuellt avtalsteckning sker. Frågor och svar skickas via systemet till den kontaktperson som är anmäld i TendSign vid registrering av anbud.

Kontrollera i anbudet att företagets namn och organisationsnummer används konsekvent.

Har ni frågor eller behöver teknisk support kring systemet, kontakta TendSigns support, se länk ovan.

Region Gotland accepterar ESPD som preliminärt bevis att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav. Observera att ESPD är valfritt att använda, det räcker att anbudsgivare besvarar samtliga frågor i respektive anbudsområde för att anbudet ska accepteras.

Om annat företags kapacitet åberopas ska ESPD inlämnas även för det företag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/01/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022