Dienstleistungen - 270287-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Kuopio: Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung

2022/S 098-270287

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Niuvanniemen sairaala
Nationale Identifikationsnummer: 0213383-5
Postanschrift: Niuvankuja 65
Ort: Kuopio
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Postleitzahl: 70240
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Mari Hallikainen
E-Mail: mari.hallikainen@niuva.fi
Telefon: +358 295242254
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.niuva.fi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/niuva?id=398917&tpk=07863785-a1a0-4c46-a67e-01ffad29b9e1
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/niuva?id=398917&tpk=07863785-a1a0-4c46-a67e-01ffad29b9e1
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Työnohjauspalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinta käsittää sairaalan ostopalveluna hankkimat työnohjauspalvelut.

Työnohjaukset toteutetaan Niuvanniemen sairaalassa ja erikseen sovittaessa etäyhteydellä.

Tarjottavien palveluhintoihin on sisällytettävä kaikki kulut, myös työnohjaajan matkakulut.

Palveluhankinta jaetaan puitejärjestelyn toteuttamiseksi seuraaviin osa-alueisiin:

Osa-alue 1: Sairaalan hoitosuhteiden työnohjaus

Osa-alue 2: Sairaalan työyhteisöjen työnohjaus

Osa-alue 3: Sairaalan erityisalojen työnohjaus

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sairaalan hoitosuhteiden työnohjaus

Los-Nr.: Osa-alue 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Niuvanniemen sairaala, Kuopio.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hoitosuhteiden työnohjauksella tarkoitetaan prosessimuotoista, säännöllisistä tapaamisista koostuvaa ohjaussuhdetta, jossa työskennellään ohjattavan hoitotyöhön liittyvien aiheiden parissa. Ohjausasetelmassa terveydenhuollon ammattihenkilö ohjaa toista terveydenhuollon ammattihenkilöä. Hoitosuhteiden

työnohjaus perustuu tapaustyöskentelyyn (case work), jolloin työskentelyn painopiste on terveydenhuollon ammattihenkilön (henkilöiden) sekä potilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja intrapsyykkisissä ilmiöissä. Tällainen ohjaustoiminta on tärkeässä asemassa erityisesti mielenterveyspotilaita hoidettaessa. Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Työnohjauksen tavoite määritellään aina yksilöllisesti. Ohjaustyötä tehdään noudattaen Suomen Työnohjaajat ry:n laatimia eettisiä ohjeita.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 30/09/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sairaalan työyhteisöjen työnohjaus

Los-Nr.: Osa-alue 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Niuvanniemen sairaala, Kuopio.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Työyhteisöjen työnohjauksella tarkoitetaan prosessimuotoista, säännöllisistä tapaamisista koostuvaa ohjaussuhdetta, joka on suunnattu kokonaiselle työyksikölle.

Sen tarkoituksena on auttaa työyksikköä perustehtävänsä toteuttamisessa, asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja kehittämistyössä. Työnohjaus tukee työyhteisön kommunikaation parempaa toteutumista, esimiesten ja henkilöstön ammatillista vuorovaikutusta, ongelmien ja konfliktien käsittelyä ja päätöksentekoa.

Työnohjaajalla tulee olla riittävä tieto työyhteisödynamiikasta ja yhteisöjen kehitysvaiheista sekä psykiatrisen hoitamisen perusteista. Työnohjauksen tavoite määritellään aina työyhteisökohtaisesti. Ohjaustyötä tehdään noudattaen Suomen Työnohjaajat ry:n laatimia eettisiä ohjeita

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 30/09/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sairaalan erityisalojen työnohjaus

Los-Nr.: Osa-alue 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D2 Pohjois-Savo
Hauptort der Ausführung:

Niuvanniemen sairaala, Kuopio.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sairaalassa toimivien erityisalojen työnohjauksella tarkoitetaan prosessimuotoista, säännöllisistä tapaamisista koostuvaa ohjaussuhdetta, jossa työskennellään ohjattavan (ohjattavien) erityisalaan liittyvien substanssikysymyksiin, ammatti-identiteettiin sekä ammatilliseen perustehtävään liittyvien aiheiden parissa.

Ohjaustyötä tekevältä edellytetään sopivaa substanssiosaamisen ja työnohjauksen

tietämystä sekä ymmärrystä terveydenhuollon perustehtävästä. Tällaisia erityisaloille suunnattuja työnohjauksia ovat mm. lääkärien, sosiaalityöntekijöiden, psykologien, toimintaterapeuttien, kuvataideterapeuttien yms. työnohjaukset. Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Työnohjauksen tavoite määritellään aina

yksilöllisesti. Ohjaustyötä tehdään noudattaen Suomen Työnohjaajat ry:n laatimia eettisiä ohjeita.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 30/09/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Työnohjaajalla on oltava työnohjaajan koulutus (väh. 60 op.) tai muu ohjaustyöhön soveltuva Valviran hyväksymän psykoterapeutin koulutus.

2. Työnohjaajalla on oltava vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon työnohjauksesta.

3. Työnohjaajalla on oltava vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka tarkoittaa että palvelua tuottavan henkilön tulee olla suorittanut valtionhallinnon suomen kielen tutkinnon arvosanalla hyvä, mikäli henkilön äidinkieli ei ole suomi.

4. Työnohjaajalla on oltava voimassa oleva potilasvakuutus, (tai sellainen yrittäjän vastuuvakuutus, joka kattaa potilasvakuutuksen sisällön) ja yli kolmen vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon työstä.

Tarjoukseen on liitettävä vaatimukset todentava referenssiluettelo sekä kopio potilasvakuutuksesta.

Tarjoajat, jotka eivät täytä edellä mainittuja ehdottomia vaatimuksia suljetaan pois tarjouskilpailusta. Vaadittujen selvitysten puuttuminen johtaa tarjoajan sulkemisen pois tarjouskilpailusta.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Hinnat ilmoitetaan kuhunkin puitejärjestelyn osa-alueeseen erikseen. Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain yhteen tarjouskilpailun osa-alueeseen tai osallistua jokaiseen osa-alueeseen.

Hankinnan ratkaisuperusteena on hinta. Vaatimukset täyttävistä tarjoajista ja hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvimmat 3-6 toimittajaa kunkin osa- alueen puitesopimustoimittajiksi, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia on riittävä määrä.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 6
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Niuvanniemen sairaala, Kuopio.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022