Dienstleistungen - 270305-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2022/S 098-270305

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Osoby wymienione w pkt. 3.11 SWZ
E-Mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.2810.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w podziale na 6 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Zamówienie podstawowe”

1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina -ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.

Przyjęto do likwidacji 166,0 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, Wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.

Przyjęto do rozbiórki 170 mp tam i zatorów

„Zamówienie podobne”

1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina -ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.

Przyjęto do likwidacji 166,0 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, Wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.

Przyjęto do rozbiórki 170 mp tam i zatorów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót, które mogą wystąpić w określonych warunkach / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje dla ww. części możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp określone zostały w pkt. 4.5.1 SWZ. Zakres zamówienia określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, będącym częścią Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Zamówienie podstawowe”

1. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 30 % z całości zatoru, wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.

Przyjęto do rozbiórki 500 mp tam i zatorów

„Zamówienie podobne”

1. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 30 % z całości zatoru, wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.

Przyjęto do rozbiórki 400 mp tam i zatorów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót, które mogą wystąpić w określonych warunkach / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp określone zostały w pkt. 4.5.1 SWZ. Zakres zamówienia określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, będącym częścią Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Kobuszowej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Zamówienie podstawowe”

1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.

Przyjęto do likwidacji 19 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, Wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.

Przyjęto do rozbiórki 109 mp tam i zatorów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót, które mogą wystąpić w określonych warunkach / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Leżajsku

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Zamówienie podstawowe”

1. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, Wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów

Przyjęto do rozbiórki 204 mp tam i zatorów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót, które mogą wystąpić w określonych warunkach / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności NW Stalowa Wola

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Zamówienie podstawowe”

1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny

z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.

Przyjęto do likwidacji 143,9 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów

Przyjęto do rozbiórki 257,8 mp tam i zatorów

„Zamówienie podobne”

1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny

z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.

Przyjęto do likwidacji 143,9 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów

Przyjęto do rozbiórki 257,8 mp tam i zatorów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót, które mogą wystąpić w określonych warunkach / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje dla ww.części możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp określone zostały w pkt. 4.5.1 SWZ. Zakres zamówienia określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, będącym częścią Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Zamówienie podstawowe”

1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny

z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału

Przyjęto do likwidacji 48 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, Wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów

Przyjęto do rozbiórki 50 mp tam i zatorów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót, które mogą wystąpić w określonych warunkach / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zgodne ze "Wzorami umów" dla poszczególnych części, stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy, dostępnej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

UWAGA!!!

Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z pkt 10 SWZ na ofertę składają się:

- formularz oferty

- kosztorys ofertowy

3. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

-dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.

-pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

-dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;

-oświadczenie wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.07.2014r. s.1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022r. s.1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

-JEDZ celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca oraz inne podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

-dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-dokument Self – cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp

4. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

-podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), pkt 2) i pkt 7) lit. a)-d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.3 SWZ)

- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.4 SWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022