Supplies - 270421-2021

31/05/2021    S103

Sweden-Lund: Dental and subspecialty instruments and devices

2021/S 103-270421

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Folktandvården Skåne AB
National registration number: 556936-0828
Postal address: Sockerkokaregatan 15
Town: Lund
NUTS code: SE224 Skåne län
Postal code: 222 36
Country: Sweden
Contact person: Gustaf Persson
E-mail: gustaf.persson@skane.se
Internet address(es):
Main address: https://folktandvardenskane.se/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqdxwuiut&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqdxwuiut&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Hand- och vinkelstycken samt rengöringsapparat för hand-och vinkelstycken

Reference number: FTV/210032
II.1.2)Main CPV code
33130000 Dental and subspecialty instruments and devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandlingen omfattar följande upphandlingsdelar som utvärderas och tilldelas var för sig:

Del A - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning

Del B - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del C - Handstycke för tandsanering kompatibla medKaVo (Multiflex) fattning

Del D - Handstycke för tandsanering kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del E - Rengöringsapparat för hand- och vinkelstycken

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33131000 Dental hand instrument
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE224 Skåne län
Main site or place of performance:

Lund

SE224, Skåne län

II.2.4)Description of the procurement:

Upphandlingen omfattar följande upphandlingsdelar som utvärderas och tilldelas var för sig:

Del A - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning

Del B - Hand- och vinkelstycken samt turbiner kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del C - Handstycke för tandsanering kompatibla med KaVo (Multiflex) fattning

Del D - Handstycke för tandsanering kompatibla med W&H (Rotoquick) fattning

Del E - Rengöringsapparat för hand- och vinkelstycken

Allmänna krav

Skakrav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. FTV kan begära att anbudsgivaren ska visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i upphandlingsdokumenten är uppfyllda.

Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet att förkastas.

Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska anbudsformuläret (TendSign) som används för anbudsgivning.

Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter och att samtliga obligatoriska frågor är besvarade, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med förtydligande och/eller kompletterande uppgifter.

Anbudsgivaren uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att den efterfrågade informationen finns med, alla frågor är besvarade och att samtliga bilagor bifogats anbudet.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/06/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Malmö
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/05/2021