Dienstleistungen - 270459-2022

20/05/2022    S98

die Niederlande-Den Haag: Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen

2022/S 098-270459

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nationale Identifikationsnummer: 27367015
Postanschrift: Laan van Nieuw Oost-Indië 300
Ort: Den Haag
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 2593 CE
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Chris Varkevisser
E-Mail: aanbestedingen@nwo.nl
Telefon: +31 703494605
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nwo.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198918
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198918
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Accountantsdiensten NWO-D

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79200000 Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst voor het uitvoeren van accountsdiensten ten behoeve van NWO-D, zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten met één (1) Inschrijver die binnen de gestelde kaders van het aanbestedingsrecht, de economisch meest voordelige inschrijving voor de Opdracht heeft gedaan. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Voor meer informatie over de Opdracht wordt verwezen naar de Aanbestedingsdocumenten.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79210000 Rechnungslegung und -prüfung
79211000 Buchhaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

Den Haag

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De kaderwet ZBO schrijft voor dat de jaarrekening van NWO gecontroleerd moet worden door een externe accountant. De jaarrekening moet voorzien worden van een controleverklaring. De huidige overeenkomst voortvloeiend uit de aanbesteding 2019 loopt af per 16 oktober 2023 en betreft de controle van de boekjaren 2019 t/m 2022.

De scope van de Opdracht welke wordt aanbesteed betreft:

Jaarlijks certificerende functie:

• Het controleren van de enkelvoudige jaarrekening van NWO-D en de geconsolideerde jaarrekening van heel NWO en het opleveren van de bijbehorende controleverklaring(en) en accountantsverslag, het uitvoeren van een interim-controle en balanscontrole inclusief bijbehorende rapportage in de vorm van

een managementletter en het vervullen van de natuurlijke adviesfunctie.

Werkzaamheden op afroep:

• Het uitvoeren van subsidiecontroles op projectverantwoordingen van onderzoeksprojecten op

grond van (inter)nationale wet- en regelgeving inclusief het afgeven van een controleverklaring;

• Het uitvoeren van andere controle-, beoordelings- of andere assurance-opdrachten

• Het uitvoeren van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Voor meer informatie over de Opdracht wordt verwezen naar het Beschrijvend document en het Programma van Eisen, dat is opgenomen in Negometrix.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 17/10/2023
Ende: 01/07/2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De Overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 17 oktober 2023 en wordt afgesloten met een vaste looptijd tot 1 juli 2028, omvattende de controle op boekjaren 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027. De Aanbestedende dienst heeft het recht de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden één (1) maal eenzijdig te verlengen met een periode van één (1) jaar (boekjaar 2028).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zie Beschrijvend document

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

De aanbestedingsprocedure wordt digitaal uitgevoerd via Negometrix. Het verdient aanbeveling eerst het Beschrijvend document door te nemen. Het Beschrijvend document schetst het kader waarbinnen de aanbestedingsprocedure plaatsvindt en verwijst naar de relevante bijlagen en vragenlijsten in Negometrix waar de documenten m.b.t. de Inschrijving dienen te worden ingediend.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2022
Ortszeit: 11:30
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Doordat de Inschrijvingen digitaal worden geopend, heeft het voor de Inschrijvers geen meerwaarde om deze opening bij te wonen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Arrondisementsrechtbank Den Haag
Ort: Den Haag
Land: Niederlande
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

De Aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de Mededeling van de gunningsbeslissing aan de betrokken Inschrijvers.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022