Varer - 270464-2019

Vis forkortet udgave

10/06/2019    S110    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ballerup: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer

2019/S 110-270464

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Forsvarsministeriets- Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Kontaktpunkt(er): Per Christiansen
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 72814226
Mailadresse: fmi-id-slu06@mil.dk
Fax: +45 72814224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6719e85d-da4f-4f66-bfd2-f116b95b0943/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https//ethics.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Markedsundersøgelse (RFI) vedrørende anskaffelse af mobile transportable dieselgeneratorer
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Levering Forsvarets hoved depot.
DK
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang eller af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Forsvarsministeriet og de dertil tilknyttede myndigheder

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

31100000

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne: 26.6.2019
Varighed i måneder: 3 (fra tildeling af kontrakten)
II.7)Yderligere oplysninger:
Markedsundersøgelse (RFI) vedrørende anskaffelse af mobile transportable dieselgeneratorer med effektstørrelser fra 7,5kW til 200 kW. Generatorerne skal fungere som primær el-forsyning i lejre og have en stor grad af robusthed, som skal kunne operere nationalt og internationalt - herunder i krævende klimaområder.
Der er vedlagt en række dokumenter til RFI en som beskriver nærmere omkring anskaffelsen. Bemærk venligst tidsfristen for besvarelsen i punkt II.6).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.6.2019