Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 270525-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

08/08/2014    S151

Belgie-Brusel: Výběr bank na provádění plateb v EUR převážně v oblasti SEPA

2014/S 151-270525

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet
Poštovní adresa: BRE2 13/535, avenue d'Auderghem 19
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
K rukám: paní Nadia Calviño, generální ředitelka
E-mail: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Tel.: +32 22955067
Fax: +32 22991841

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

Další informace lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet
Poštovní adresa: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: pan Vincenzo Curiale
E-mail: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Tel.: +32 22959234
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet
Poštovní adresa: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: pan Vincenzo Curiale
E-mail: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Tel.: +32 22959234
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet
Poštovní adresa: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: pan Vincenzo Curiale
E-mail: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Tel.: +32 22959234
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Úřední název: Evropský úřad pro bankovnictví
Poštovní adresa: 25 Old Broad Street, Tower 42, 18. podlaží
Obec: Londýn
PSČ: EC2N 1HQ
Stát: Spojené království

Úřední název: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
Poštovní adresa: Rondo ONZ 1
Obec: Varšava
PSČ: 00-124
Stát: Polsko

Úřední název: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Poštovní adresa: Trg republike 3
Obec: Lublaň
PSČ: SI-1000
Stát: Slovinsko

Úřední název: Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Poštovní adresa: Z. A. Meierovica Bulv. 14
Obec: Riga
PSČ: LV-1050
Stát: Lotyšsko

Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a a potraviny
Poštovní adresa: DRB
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko

Úřední název: Společný podnik Clean Sky
Poštovní adresa: TO56
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Výbor regionů Evropské unie
Poštovní adresa: rue Belliard/Belliardstraat 99–101
Obec: Brusel
PSČ: 1000
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Poštovní adresa: avenue du Bourget 1
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Poštovní adresa: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Obec: Valletta
Stát: Malta

Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor
Poštovní adresa: rue Belliard 99
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Poštovní adresa: via Carlo Magno 1A
Obec: Parma PR
Stát: Itálie

Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Poštovní adresa: Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt nad Mohanem
PSČ: 60327
Stát: Německo

Úřední název: Evropský inovační a technologický institut
Poštovní adresa: Neumann János utca 1E.
Obec: Budapešť
PSČ: 1117
Stát: Maďarsko

Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4, Cais do Sodré
Obec: Lisabon
Stát: Portugalsko

Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
Poštovní adresa: P.O. Box 1309
Obec: Heraklion
PSČ: 710 01
Stát: Řecko

Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Štrasburk
PSČ: 67001
Stát: Francie

Úřední název: Evropská agentura pro železnice
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Obec: Valenciennes
PSČ: 59307
Stát: Francie

Úřední název: Evropská výzkumná rada
Poštovní adresa: place Rogier 16
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Poštovní adresa: 103 rue de Grenelle
Obec: Paříž
PSČ: 75345
Stát: Francie

Úřední název: Evropská nadace odborného vzdělávání
Poštovní adresa: viale Settimio Severo 65
Obec: Turín TO
PSČ: 10133
Stát: Itálie

Úřední název: Zásobovací agentura Euratom
Poštovní adresa: EUFO 2169
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko

Úřední název: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Poštovní adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Obec: Dublin 18
Stát: Irsko

Úřední název: Evropská jednotka pro soudní spolupráci
Poštovní adresa: P.O. Box 16183
Obec: Haag
PSČ: 2500 BD
Stát: Nizozemsko

Úřední název: Evropský policejní úřad
Poštovní adresa: Eisenhowerlaan 73
Obec: Haag
PSČ: 2517 KK
Stát: Nizozemsko

Úřední název: Agentura Evropské unie pro základní práva
Poštovní adresa: Schwarzenbergplatz 11
Obec: Vídeň
PSČ: 1040
Stát: Rakousko

Úřední název: SpoIečný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva
Poštovní adresa: TO 56-6/31
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro inovace a sítě
Poštovní adresa: Chaussée de Wavre 910
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro výzkum
Poštovní adresa: COV2 18
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Společná rezoluční rada
Poštovní adresa: rue de Spa 2
Obec: Brusel
PSČ: 1000
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská služba pro vnější činnost
Poštovní adresa: EEAS PARC 06/244
Obec: Brusel
PSČ: 1046
Stát: Belgie

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Výběr bank na provádění plateb v EUR převážně v oblasti SEPA.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 6: Finanční služby a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Evropa.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
Počet účastníků rámcové smlouvy: 4

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 5
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: Článek 58 prováděcích pravidel.
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zpracování plateb v EUR zejména v oblasti SEPA.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

66000000 Finanční a pojišťovací služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 4
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Kvalita služby (kvalitativní část). Váha 300

2. Náklady a příjmy účtů (kvantitativní část). Váha 700

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
BUDG14/PO/03.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
10.10.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17.10.2014

Místo:

BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19, 1049 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: 1 zástupce každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29.7.2014