Internetiaadresside kuvamisel e-vormide teadetes tekib viga. Me püüame probleemi lahendada. Seni soovitame, et jätke internetiaadressi lõpust ära koma (või muu erimärk). Palume ebamugavuste pärast vabandust.

Teenused - 270525-2014

Kuva koondatud vaade

08/08/2014    S151

Belgia-Brüssel: Pankade valik maksete tegemiseks eurodes peamiselt ühtses euromaksete piirkonnas SEPA

2014/S 151-270525

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, eelarve peadirektoraat
Postiaadress: BRE2 13/535, avenue d'Auderghem 19
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: pr Nadia Calviño, peadirektor
E-post: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Telefon: +32 22955067
Faks: +32 22991841

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

Lisateavet saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, eelarve peadirektoraat
Postiaadress: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Vincenzo Curiale
E-post: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Telefon: +32 22959234
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, eelarve peadirektoraat
Postiaadress: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Vincenzo Curiale
E-post: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Telefon: +32 22959234
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, eelarve peadirektoraat
Postiaadress: BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Vincenzo Curiale
E-post: budg-2014-po-03@ec.europa.eu
Telefon: +32 22959234
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=592

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Ametlik nimetus: Euroopa Pangandusjärelevalve
Postiaadress: 25 Old Broad Street, Tower 42, korrus 18
Linn: London
Sihtnumber: EC2N 1HQ
Riik: Ühendkuningriik

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur
Postiaadress: Rondo ONZ 1
Linn: Varssavi
Sihtnumber: 00-124
Riik: Poola

Ametlik nimetus: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Postiaadress: Trg republike 3
Linn: Ljubljana
Sihtnumber: SI-1000
Riik: Sloveenia

Ametlik nimetus: Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet
Postiaadress: Z. A. Meierovica Bulv. 14
Linn: Riia
Sihtnumber: LV-1050
Riik: Läti

Ametlik nimetus: Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet
Postiaadress: DRB
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Ühisettevõte Clean Sky
Postiaadress: TO56
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Regioonide Komitee
Postiaadress: rue Belliard/Belliardstraat 99–101
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
Postiaadress: avenue du Bourget 1
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Postiaadress: MTC plokk A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Linn: Valletta
Riik: Malta

Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Postiaadress: rue Belliard 99
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Toiduohutusamet
Postiaadress: via Carlo Magno 1A
Linn: Parma PR
Riik: Itaalia

Ametlik nimetus: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Postiaadress: Westhafenplatz 1
Linn: Frankfurt Maini ääres
Sihtnumber: 60327
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Postiaadress: Neumann János utca 1E.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1117
Riik: Ungari

Ametlik nimetus: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Postiaadress: Praça Europa 4, Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet
Postiaadress: postkast 1309
Linn: Irákleio
Sihtnumber: 710 01
Riik: Kreeka

Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Raudteeagentuur
Postiaadress: 120 rue Marc Lefrancq
Linn: Valenciennes
Sihtnumber: 59307
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Teadusnõukogu
Postiaadress: place Rogier 16
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Postiaadress: 103 rue de Grenelle
Linn: Pariis
Sihtnumber: 75345
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Koolitusfond
Postiaadress: viale Settimio Severo 65
Linn: Torino TO
Sihtnumber: 10133
Riik: Itaalia

Ametlik nimetus: Euratomi Tarneagentuur
Postiaadress: EUFO 2169
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Postiaadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Linn: Dublin 18
Riik: Iirimaa

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu kohtualase koostöö üksus (Eurojust)
Postiaadress: postkast 16183
Linn: Haag
Sihtnumber: 2500 BD
Riik: Madalmaad

Ametlik nimetus: Euroopa Politseiamet
Postiaadress: Eisenhowerlaan 73
Linn: Haag
Sihtnumber: 2517 KK
Riik: Madalmaad

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Postiaadress: Schwarzenbergplatz 11
Linn: Viin
Sihtnumber: 1040
Riik: Austria

Ametlik nimetus: Ühisettevõte IMI (ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks)
Postiaadress: TO 56-6/31
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet
Postiaadress: Chaussée de Wavre 910
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Teadusuuringute Rakendusamet
Postiaadress: COV2 18
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühtse kriisilahendusmehhanismi nõukogu
Postiaadress: rue de Spa 2
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa välisteenistus
Postiaadress: EEAS PARC 06/244
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1046
Riik: Belgia

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Pankade valik maksete tegemiseks eurodes peamiselt ühtses euromaksete piirkonnas SEPA
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 6: Finantsteenused a) kindlustusteenused b) panga- ja investeerimisteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
arv osalejat kavandatavale raamlepingule: 4

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 5
Raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle kestus on rohkem kui neli aastat: finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikkel 58.
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Peamiselt ühtses euromaksete piirkonnas SEPA eurodes tehtavate maksete töötlemine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

66000000 Finantsvahendus- ja kindlustusteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 4
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 60 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 60 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumisdokumente.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Teenuse kvaliteet (kvalitatiivne osa). Osakaal 300

2. Kontodega seotud kulud ja tulud (kvantitatiivne osa). Osakaal 700

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
BUDG14/PO/03.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
10.10.2014 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
inglise keel.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 17.10.2014

Pakkumuste avamise koht:

BRE2 08/454, avenue d'Auderghem 19, 1049 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumente saab punktis I.1 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
29.7.2014