Dienstleistungen - 270535-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zamość: Allgemeine und berufliche Bildung

2022/S 098-270535

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Zamość
Postanschrift: Rynek Wielki 13
Ort: Zamość
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Trych, Małgorzata Strzępek
E-Mail: zamowienia@zamosc.pl
Telefon: +48 846772337
Fax: +48 846393054
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/zamosc
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja usług szkoleniowych w projektach edukacyjnych realizowanych przez Miasto Zamość - Część II

Referenznummer der Bekanntmachung: IM-ZP.272.18.2022.MT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, tj. dla:

a) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

b) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

c) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

d) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4

e) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

f) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

2.Zamówienie udzielane jest w podziale na 14 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: Szkolenie dla uczniów Operator BSL (bezzałogowego statku powietrznego)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

3.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

4.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Część 1: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość

6. Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

7.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

8. Terminy są następujące:

Część 1 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 09.01.2023 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: Kursy z zakresu napraw blacharsko-lakierniczych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 2: Kursy z zakresu napraw blacharsko-lakierniczych:

1) Lakiernik samochodowy z egzaminem czeladniczym

2) Blacharz samochodowy z egzaminem czeladniczym

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

4.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

6.Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość

7.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

8.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

9. Terminy są następujące:

Część 2 zamówienia: realizacja kursu: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3: Kursy z zakresu spawalnictwa:

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 3: Kursy z zakresu spawalnictwa:

1) Spawacz MAG

2) Kurs spawania TIG

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

4.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

6. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

7.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

8.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

9. Terminy są następujące:

Część 3 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4: Kursy z zakresu obsługi pojazdów i maszyn

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 4: Kursy z zakresu obsługi pojazdów i maszyn:

1) Operator wózków widłowych

2) Operator koparko -ładowarki

3) Kurs kombajnisty

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

4..Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

6. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

7.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

8.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

9. Terminy są następujące:

Część 4 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 5: Fotograf z egzaminem czeladniczym-dla nauczycieli

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

3.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

4.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5.Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość

6.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

7.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

8. Terminy są następujące:

Część 5 zamówienia: realizacja kursu: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 09.01.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 6: Szkolenia powiązane z branżą OZE

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2. Część 6: Szkolenia powiązane z branżą OZE:

1) Pracownik biurowy w branży OZE

2) Przedstawiciel handlowy w branży OZE

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

4.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

6. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, ul. Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość

7.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

8.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

9. Terminy są następujące:

Część 6 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 7: Szkolenia z obsługi oprogramowania

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 7: Szkolenia z obsługi oprogramowania:

1) Systemy Geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych, obsługa środowiska GID

2) Kurs podstawowy EWMAPA-dla nauczycieli

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący każdej części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ i stanowić będzie załącznik do umowy, po jej zawarciu.

4.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

6. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Część 7: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

7.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

8.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

9. Terminy są następujące:

Część 7 zamówienia: realizacja kursu: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 8: Obsługa kas fiskalnych

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4.Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

5.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

6.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

7.Terminy są następujące:

Część 8 zamówienia: realizacja kursu: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 9: Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4.Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

5.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

6.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

7.Terminy są następujące:

Część 9 zamówienia: realizacja kursu od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 10: Kursy z zakresu projektowania

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 10: Kursy z zakresu projektowania:

1) Projektowanie i budowa zbiorników wodnych

2) Projektowanie i budowa zielonych dachów

3) Projektowanie i budowa zielonych dachów-dla nauczycieli

4.Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5..Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

6. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

7.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

8.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

9.Terminy są następujące:

Część 10 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 11: Zasady produkcji żywności ekologicznej

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

5.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

6.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

7. Terminy są następujące:

Część 11 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 12: Agroenergetyka drogą aktywizacji rolników

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

5.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

6.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

7. Terminy są następujące:

Część 12 zamówienia: realizacja kursu: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 13: Kursy z zakresu badań weterynaryjnych

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 13: Kursy z zakresu badań weterynaryjnych:

1) Anestezjologia małych zwierząt

2) EKG stopień I

3) RTG opisy

4) RTG technika I

5) Szkolenie dla nauczycieli z zakresu badania USG

6) Szkolenie dla nauczycieli z zakresu badania echokardiograficznego

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

4.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

6.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

7.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

8. Terminy są następujące:

Część 13 zamówienia: realizacja kursu:

a) Okres 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

b) Okres 2: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.09.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 14: Kursy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Wskazane w pkt II.2.4) poniżej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowych latach 2022-2023 w szkołach objętych wsparciem w projekcie: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

2.Część 14: Kursy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

1) Kurs podstawowy Barista

2) Pomoc kuchenna

3) Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami Carvingu

4) Gotowanie – warsztaty kulinarne

5) Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych

6) Kurs podstawowy Barista-dla nauczycieli

7) Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami Carvingu-dla nauczycieli

8) Gotowanie –warsztaty kulinarne-dla nauczycieli

9) Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych-dla nauczycieli

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

4.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapewnienia, by przy realizacji zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

5. Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie, Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

6.Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 10 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. organizacja szkoleń.

7.Planowane terminy zakończenia kursów określone zostały konkretną datą z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

8. Terminy są następujące:

Część 14 zamówienia: realizacja kursu: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r., rozliczenie należy przedłożyć do dnia 23.12.2022 r.;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie wykładowcy-trenera / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.04.00-06-0036/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), art.7 ust.1 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014

3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art.126 ust.1 Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia:

1)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn.16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz. U. z 2021r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, (wg wzoru określ. w Zał. nr 8 do SWZ),

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1Pzp (wg wzoru określ. w Zał. nr 9 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art.108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art.108 ust.1 pkt 6, art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.), art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPzp (http://portal.smartpzp.pl/zamosc) następujące dokumenty:

1)formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załącznik nr 1a-1m do SWZ, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2)oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie każdego z nich.

3)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 3 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia), w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy),

4)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.27 ppkt 8 SWZ (jeżeli dotyczy),

5)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

6)oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Załącznik nr 4 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia), (jeżeli dotyczy),

7)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, o którym mowa w pkt 5.3.1 ppkt 1 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania zawarty jest w Załączniku nr 5 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia), (jeżeli dotyczy),

Do zobowiązania Wykonawca dołącza pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.29 pkt 8 SWZ.

8)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10-cio osobowej grupy szkoleniowej wraz z walidacją i certyfikacją dla uczniów/nauczycieli z zakresu:

- dla Części 1 operatorów dronów

- dla Części 2 napraw blacharsko-lakierniczych

- dla Części 3 spawalnictwa

- dla Części 4 obsługi pojazdów

- dla Części 5 fotografii

- dla Części 6 organizacji pracy pracowników z branży OZE

- dla Części 7 informatyki i oprogramowania

- dla Części 8 obsługi kas fiskalnych

- dla Części 9 uprawnień elektrycznych

- dla Części 10 projektowania zbiorników wodnych i konstrukcji dachowych

- dla Części 11 produkcji żywności

- dla Części 12 agroenergetyki

- dla Części 13 badań weterynaryjnych

- dla Części 14 gastronomii

oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.

W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.

b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.: co najmniej 2 (dwiema) osobami (wykładowcami) posiadającymi (każda z nich):

- wykształcenie minimum średnie oraz

- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowego lub co najmniej 200 godzin w prowadzeniu szkolenia z zakresu odpowiadającemu obszarowi szkolenia do którego została wykazana dla uczniów/nauczycieli, tj.:

dla Części 1 operatorów dronów

dla Części 2 napraw blacharsko-lakierniczych

dla Części 3 spawalnictwa

dla Części 4 obsługi pojazdów

dla Części 5 fotografii

dla Części 6 organizacji pracy pracowników z branży OZE

dla Części 7 informatyki i oprogramowania

dla Części 8 obsługi kas fiskalnych

dla Części 9 uprawnień elektrycznych

dla Części 10 projektowania zbiorników wodnych i konstrukcji dachowych

dla Części 11 produkcji żywności

dla Części 12 agroenergetyki

dla Części 13 badań weterynaryjnych

dla Części 14 gastronomii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj:

a)wykazu usług – zgodnie z pkt 5.3.1.4 lit. a SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia (wg wzoru określonego w zał. nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b)wykazu osób – zgodnie z pkt 5.3.1.4 lit. b SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia (wg wzoru określonego w zał. nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

3. W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1)składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2.1 SWZ, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia), w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,

2)będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.3.1.2 SWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3.1 SWZ.

3)będzie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego - podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.3.1.1. pkt 1-5 SWZ.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Projektowane postanowienia umowne zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia).

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 11 do SWZ (dotyczy każdej części zamówienia).

3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5. Zamawiający nie określa żadnych czynności w zakresie realizacji zamówienia, wykonanie których wiązałoby się z obowiązkiem zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy za pośrednictwem Platformy SmartPzp dostępnej bezpłatnie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1.Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy SmartPzp poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

2.W przypadku awarii Platformy SmartPzp, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp, na podstawie art.359 pkt 1 oraz art.360 ustawy Pzp jako zamówienie na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro.

2.Zgodnie z art.139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawca, została którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem Platformą SmartPzp dostępnej bezpłatnie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc.

4.Szczegółowe regulacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt 7,10 i 11 SWZ.

5.Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w związku ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarty jest w pkt 25 SWZ.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3.1.1 ppkt 2 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6.3.1.1. ppkt 3 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.3.1.1. ppkt 4 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.Dokumenty, o których mowa w pkt 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio.

9.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 r. poz. 2415) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

10.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

4.Odwołanie przysługuje na:

a)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

6.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

8.Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

10.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12.Art.516 ust.1 ustawy Pzp stanowi, co powinno zawierać odwołanie.

13.Odwołanie podlega rozpoznaniu przez KIO, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis w wymaganej wysokości, najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

15.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

16.Szczegółowe regulacje dot. środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022