Dienstleistungen - 270604-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Kopenhagen: Pflegearbeiten für Ziergärten und Parks

2022/S 098-270604

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slots- og Kulturstyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 34072191
Postanschrift: Hammerichsgade 14
Ort: København V
NUTS-Code: DK013 Nordsjælland
Postleitzahl: 1611
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): SLKS - Kristin Seybold
E-Mail: krsey@slks.dk
Telefon: +45 33954200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.slks.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=324679&B=KA
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=324679&B=KA
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af kontrakt om havedrift, renhold og rengøring i Fredensborg Slotshave

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77311000 Pflegearbeiten für Ziergärten und Parks
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Havedrift, Renhold og Rengøring i Fredensborg Slotshave

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90511300 Müllsammlung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK013 Nordsjælland
Hauptort der Ausführung:

Fredensborg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Havedrift, Renhold og Rengøring i Fredensborg Slotshave

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontrakten kan forlænges med op til 3 år. Forlængelse sker med 1 år ad gangen.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder egnethedskravene, udvælger ordregiver 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave og efter en samlet vurdering har de bedste og mest relevante referencer angivet i ESPD, set i forhold til opgaven beskrevet i udbudsmaterialet.

Ved vurderingen vil Ordregiver lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave. Der vil i vurderingen af relevant erfaring, både blive taget højde for Ansøgers erfaring med havedrift, renhold og rengøring. Alle ydelsesområder er lige væsentlige for den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, ud vælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, fordi opgaven kun vedrører en ejendom og den samlede opgave bedst udføres af en leverandør.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste tre år. Såfremt Ansøger har eksisteret i mindre end tre år, oplyses der om omsætning fra det år virksomheden er etableret.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Krav til ansøgers faglige og tekniske formåen:

- Faguddannede gartnere: Det er et minimumskrav, at ansøger besidder passende faglige kvalifikationer til at løfte den udbudte opgave. Herunder skal ansøger have mindst 2 faguddannede faste gartnere tilknyttet opgaven.

- Referencer: Det er et minimumskrav, at ansøger har erfaring med de ydelser, som udbuddet vedrører. Ansøger skal kunne angive minimum 3 referencer for hver af følgende ydelser:

--Erfaring med lignende havedriftsopgaver. Lignende havedriftsopgaver vil være drift af finere haver med fokus på græs- og belægningspleje, træbeskæringsopgaver og øvrig beplantningspleje.

--Erfaring med hækklipning med særlige kvalitetskrav.

--Erfaring med rengøring af kontor- og personalefaciliteter samt renhold af udendørsarealer.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontrakten indholder:

- Arbejdsklausul

- Krav om erhvervsansvarsforsikring med en dækning på 10 millioner kroner

- Krav om sikkerhedsgodkendelse på niveauet 'Til Tjenestebrug'

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 20/06/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2030

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD som et foreløbigt bevis for:

- At ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Både de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-136 samt den frivillige udelukkelsesgrund om konkurs og insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Der gennemføres besigtigelse i tilbudsfasen. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver deltager i denne besigtigelse. Tilbud accepteres derfor ikke fra en tilbudsgiver, der ikke har deltaget i besigtigelsen.

Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Ort: København
Land: Dänemark
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022