L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Palvelut - 270623-2019

12/06/2019    S111    Parlament Ewropew - Servizzi - Konċessjoni ta' servizzi - Proċedura dwar l-għoti ta’ konċessjoni 

il-Belġju-Brussell: Konċessjoni ta’ spazji bankarji fil-binjiet Altiero Spinelli u Paul Henri SPAAK tal-Parlament Ewropew fi Brussell

2019/S 111-270623

Avviż ta' konċessjoni

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/23/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Rue Wiertz 60
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Direction des Infrastructures — contrats et Marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: www.europarl.europa.eu

I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4553
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Applikazzjonijiet jew, fejn applikabbli, offerti għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09P014
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kodiċi NUTS: FR

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: www.europarl.europa.eu

I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konċessjoni ta’ spazji bankarji fil-binjiet Altiero Spinelli u Paul Henri SPAAK tal-Parlament Ewropew fi Brussell

Numru ta' referenza: 06A0010/2019/M005
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66100000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Konċessjoni ta’ spazji bankarji fil-binjiet Altiero Spinelli u Paul Henri Spaak fi Brussell.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Il-konċessjoni hija maqsuma f'lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Lott 1 - aġenzija Nru 1: 125 m2 fiż-żona interna tal-ewwel sular tal-binja Spinelli

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66100000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konċessjoni ta’ aġenzija bankarja.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-konċessjoni tingħata fuq il-bażi ta' il-kriterji msemmija fid-dokumenti tal-akkwist
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)It-tul ta' żmien tal-konċessjoni
Tul ta' żmien f’xhur: 84
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Lott 2 - aġenzija Nru 2: 120 m2 fiż-żona interna tal-ewwel sular tal-binja Spinelli

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66100000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konċessjoni ta’ spazji bankarji.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-konċessjoni tingħata fuq il-bażi ta' il-kriterji msemmija fid-dokumenti tal-akkwist
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)It-tul ta' żmien tal-konċessjoni
Tul ta' żmien f’xhur: 84
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Lott 3 - aġenzija Nru 3: 85 m2 fil-binja Paul-Henri Spaak

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66100000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konċessjoni ta’ spazji bankarji.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-konċessjoni tingħata fuq il-bażi ta' il-kriterji msemmija fid-dokumenti tal-akkwist
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)It-tul ta' żmien tal-konċessjoni
Tul ta' żmien f’xhur: 48
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni fil-qosor ta' kondizzjonijiet, indikazzjoni ta' informazzjoni u dokumentazzjoni meħtieġa:

Jistgħu jieħdu sehem indaqs f'din is-sejħa għall-offerti l-persuni naturali kollha, l-entitajiet legali u l-korpi pubbliċi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-persuni naturali kollha, l-entitajiet legali u l-korpi pubbliċi ta' pajjiżi li mhumiex membri li setgħu daħlu fi ftehim speċjali mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ksib pubbliku billi jkollhom aċċess għall-kuntratt f'din is-sejħa għall-offerti, taħt il-kundizzjonijiet li hemm f'dan il-ftehim.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar konċessjonijiet irriżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-konċessjoni
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Il-kondizzjonijiet għat-twettiq tal-konċessjoni:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-konċessjoni

Taqsima IV: Proċedura

IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Il-limitu ta' żmien għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet jew għall-wasla ta' offerti
Data: 15/07/2019
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

2026.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: FR — 67000
Pajjiż: Franza

Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/06/2019