Dienstleistungen - 270717-2022

20/05/2022    S98

Schweden-Jönköping: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2022/S 098-270717

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jönköpings kommun
Nationale Identifikationsnummer: 212000-0530
Postanschrift: Stadskontoret
Ort: JÖNKÖPING
NUTS-Code: SE211 Jönköpings län
Postleitzahl: 551 89
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Annika Elm
E-Mail: annika.elm@jonkoping.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jonkoping.se/stadskontoret
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Omhändertagande av farligt avfall

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/86
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Avser sortering, transport och behandling av farligt avfall från sortergårdar och övriga kommunala verksamheter.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 15 000 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE211 Jönköpings län
Hauptort der Ausführung:

Jönköping

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Avser sortering, transport och behandling av farligt avfall från sortergårdar och övriga kommunala verksamheter.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende farligt avfall.

Omfattning

Uppdraget omfattar både farligt avfall från kommunal verksamhet samt farligt avfall från kommunala bolag och sortergårdar (återvinningscentraler).

Om det under avtalstiden tillkommer nya avfallsslag ska dessa ges möjlighet att inrymmas i avtalet.

Uppskattat värde och takvolym

Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 35000000.

Det uppskattade värdet och eventuella andra angivna kvantiteter i dokumentet är baserat på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets takvolym är 42 000 000

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Beställaren rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 013-029552
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: JRAB JR-Företagen Aktiebolag
Nationale Identifikationsnummer: 556151-9868
Postanschrift: Box 498
Ort: JÖNKÖPING
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 55116
Land: Schweden
E-Mail: jrab.olle@jrab.se
Internet-Adresse: http://www.jrab.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 13 000 000.00 SEK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ragn-Sells Recycling AB
Nationale Identifikationsnummer: 556057-3452
Postanschrift: Box 952
Ort: SOLLENTUNA
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 19129
Land: Schweden
E-Mail: john.eriksson@ragnsells.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 000 000.00 SEK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022