Dienstleistungen - 270718-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Valtioneuvosto: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 098-270718

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244685-8
Postiosoite: PL 33
Postitoimipaikka: 00023 Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hansel / Kari Mattsson
Sähköpostiosoite: kirjaamo.stm@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.stm.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaali- ja terveysministeriö HILA- IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

Viitenumero: VN/8259/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne projektipäällikkö-hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutus koskee sopimuskautta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 130 075.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne projektipäällikkö-hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja

sen liitteiden mukaisesti.

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Sopimuskausi alkaa arviolta 1.4.2022. Sopimuskausi on kahdeksantoista (18) kuukautta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja

sen liitteissä.

Hankinnan arvioitu laajuus on 250-300 henkilötyöpäivää sopimuskaudella.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on kilpailuttanut lääkkeiden hintalautakunnan vaatimukset täyttävän sähköisen asianhallinta-, asiakirjanhallinta-, asiointipalvelu- ja

viitehintatietojärjestelmän sisältäen järjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden käyttöönottoprojektin, tarvittavat integraatiot taustajärjestelmiin, palveluiden tuki- ja

ylläpitopalvelut sekä jatkokehityksen. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 2.12.2021 ja tarjousaika päättyi 11.1.2022 (Ilmoituksen numero 2021-087449).

Tarjouskilpailun voitti Innofactor Software Oy, joka ei voi osallistua tähän kilpailutukseen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Kustannusperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 100
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiokausi on kuusi (6) kuukautta. Asiakas ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja sopimuskauden jatkumisesta kuuden (6) kuukauden ajalle Toimittajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Sosiaali- ja terveysministeriö HILA- IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
13/05/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: CGI Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0357502-9
Postiosoite: PL 38, Karvaamokuja 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00381
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 130 075.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022