Services - 270718-2022

20/05/2022    S98

Finland-Valtioneuvosto: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 098-270718

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sosiaali- ja terveysministeriö
National registration number: 0244685-8
Postal address: PL 33
Town: 00023 Valtioneuvosto
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Hansel / Kari Mattsson
E-mail: kirjaamo.stm@gov.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.stm.fi
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sosiaali- ja terveysministeriö HILA- IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

Reference number: VN/8259/2022
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne projektipäällikkö-hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutus koskee sopimuskautta.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 130 075.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne projektipäällikkö-hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja

sen liitteiden mukaisesti.

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Sopimuskausi alkaa arviolta 1.4.2022. Sopimuskausi on kahdeksantoista (18) kuukautta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja

sen liitteissä.

Hankinnan arvioitu laajuus on 250-300 henkilötyöpäivää sopimuskaudella.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on kilpailuttanut lääkkeiden hintalautakunnan vaatimukset täyttävän sähköisen asianhallinta-, asiakirjanhallinta-, asiointipalvelu- ja

viitehintatietojärjestelmän sisältäen järjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden käyttöönottoprojektin, tarvittavat integraatiot taustajärjestelmiin, palveluiden tuki- ja

ylläpitopalvelut sekä jatkokehityksen. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 2.12.2021 ja tarjousaika päättyi 11.1.2022 (Ilmoituksen numero 2021-087449).

Tarjouskilpailun voitti Innofactor Software Oy, joka ei voi osallistua tähän kilpailutukseen.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Hinta / Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optiokausi on kuusi (6) kuukautta. Asiakas ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja sopimuskauden jatkumisesta kuuden (6) kuukauden ajalle Toimittajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sosiaali- ja terveysministeriö HILA- IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikkö

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/05/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CGI Suomi Oy
National registration number: 0357502-9
Postal address: PL 38, Karvaamokuja 2
Town: Helsinki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00381
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 130 075.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/05/2022