Dienstleistungen - 270764-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Organisation von Festivals

2022/S 098-270764

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Łódzkie Centrum Wydarzeń
Nationale Identifikationsnummer: PL711
Postanschrift: ul. Piotrkowska 87
Ort: ŁÓDŹ
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 90-423
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Wasilewska
E-Mail: centrum@lcw.lodz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lcw.lodz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja trzech edycji festiwalu pn. "Igrzyska Wolności".

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79953000 Organisation von Festivals
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja trzech edycji festiwalu pn. "Igrzyska Wolności". Pierwsza edycja odbędzie się w październiku 2022 roku, druga w październiku 2023 roku, a trzecia w październiku 2024 roku.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja trzech edycji festiwalu pn. "Igrzyska Wolności". Pierwsza edycja odbędzie się w październiku 2022 roku, druga w październiku 2023 roku, a trzecia w październiku 2024 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Łódzkie Centrum Wydarzeń (ŁCW) jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź. Do jej podstawowych zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym krajowych i międzynarodowych festiwali i przeglądów, spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów, konferencji, cyklicznych wydarzeń miejskich, jak również wspieranie realizacji i promocji wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Łodzi. Jednym z celów realizowanych przez ŁCW jest promocja miasta Łodzi w kraju i zagranicą poprzez organizację i wspieranie organizacji wydarzeń ałtystycznych i kulturalnych oraz innych walorów miasta Łodzi.Mając na uwadze konieczność realizacji powyższych celów i zadań, ŁCW zamierza zlecić organizację Festiwalu Igrzyska Wolności w Łodzi w latach 2022-2024 (3 edycje).Igrzyska Wolności to forum kulturalne, intelektualne i edukacyjne. Jego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje wydarzenia kulturalne, koncerty, spotkania z pisarzami i twórcami filmowymi, wykłady i panele dyskusyjne. Uczestnicy wydarzenia mają okazję na spotkania z wybitnymi intelektualistami, ludźmi kultury i życia publicznego światowego formatu.Wykonawca - Fundacja Liberte!, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284368, jest pomysłodawcą festiwalu Igrzyska Wolności, który jest jej projektem autorskim. Koncepcja festiwalu, stworzona przez Fundację, podlega ochronie na mocy przepisów odrębnych. Festiwal będzie realizowany zgodnie z programem opracowanym przez wykonawcę, do którego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłączne prawa autorskie majątkowe. Stworzony przez wykonawcę program przedsięwzięcia, ze względu na jedność konkretnej treści i formy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1 191 ze zm.) W związku z tym jedynie Fundacja jest uprawniona do korzystania z koncepcji festiwalu w czasie jego organizacji.Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 14.12.2018 r. wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Igrzyska Wolności pod numerem Z.493830 na rzecz Fundacji Libełte! Łódź, Polska.Ponadto Fundacja Liberte!, organizator Igrzysk Wolności, jako jedyna ma prawo do organizacji i promowania własnej imprezy w formie i treści według własnego uznania i tym samym do promowania miasta w ramach realizacji tejże imprezy. Fundacja jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działań w ramach wydarzenia.Festiwal organizowany przez Fundację odbywa się od 2014 r. Od tego czasu Igrzyska Wolności stały się wiodącym tego typu wydarzeniem w Polsce, które zyskało popularność i uznanie. Wzrastająca liczba uczestników (ostatnia V edycja zgromadziła ponad 3500 osób) jednoznacznie wskazuje na potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięcia.Dotychczas na zaproszenie organizatora w Igrzyskach Wolności brali udział wybitni intelektualiści m.in. wykładowcy Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Princeton, Uniwersytetu Berkeley, Massachusetts Institute of Technology czy Uniwersytetu Paryskiego, byli premierzy rożnych państw, słynni dysydenci, twórcy literaccy i poeci, liderzy wpływowych organizacji pozarządowych jak National Endowment for Democracy, European Liberał Forum.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja trzech edycji festiwalu pn. "Igrzyska Wolności".

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022