Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 270775-2020

TINázovBelgicko-Brusel: Prevádzka sekretariátu európskeho klimatického paktu (PactSec)
NDČíslo zverejnenia oznámenia270775-2020
PDDátum uverejnenia11/06/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka112
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, CLIMA.A.4 – Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný04/06/2020
DTLehota na predloženie21/08/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/clima/tenders_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046