Dienstleistungen - 270813-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Rønne: Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen

2022/S 098-270813

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bornholms Regionskommune
Nationale Identifikationsnummer: 26696348
Postanschrift: Ullasvej 23
Ort: Rønne
NUTS-Code: DK014 Bornholm
Postleitzahl: 3700
Land: Dänemark
E-Mail: Mette.Rasch.Pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.brk.dk/erhverv/udbud
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Regnskab og revision - Revisionsydelser til Bornholms Regionskommune for perioden 2023 - 2029

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/601
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79200000 Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Leveringsaftale agtet indgået iht. SKI Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser.

Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision ifølge styrelseslovens § 42. Revisionsopgaven omfatter:

Den lovpligtige revision. Revision af regnskaber, opgørelser og økonomisk relaterede erklæringer. Leveringsperioden er regnskabsår 2023-2029. Regnskabsåret 2022 revideres fuldt ud af nuværende kontraktholder. Løbende rådgivning, må anses for at være en del af revisors kompetence. Påtegninger af opgørelser, erklæringer og lignende, herunder også temarevision, opgaver/opgørelser som følge af ny lovgivning og lignende. Revisionen omfatter alle under Bornholms Regionskommunes henhørende regnskabsområder, hvor der ikke er aftalt særskilt revision, og udføres under iagttagelse af Bornholms Regionskommunes revisionsregulativ, jf. bilag Revisionen omfatter også nye lovområder inden for et rimeligt omfang.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 373 250.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK014 Bornholm
Hauptort der Ausführung:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision ifølge styrelseslovens § 42. Revisionsopgaven omfatter:

Den lovpligtige revision

Revision af regnskaber, opgørelser og økonomisk relaterede erklæringer

Leveringsperioden er regnskabsår 2023-2029. Regnskabsåret 2022 revideres fuldt ud af nuværende kontraktholder.

Løbende rådgivning, må anses for at være en del af revisors kompetence.

Påtegninger af opgørelser, erklæringer og lignende, herunder også temarevision, opgaver/opgørelser som følge af ny lovgivning og lignende.

Revisionen omfatter alle under Bornholms Regionskommunes henhørende regnskabsområder, hvor der ikke er aftalt særskilt revision, og udføres under iagttagelse af Bornholms Regionskommunes revisionsregulativ, jf. bilag Revisionen omfatter også nye lovområder inden for et rimeligt omfang. Der skal være tale om store lovændringer, som indgår i Lov- og Cirkulæreprogrammet og som kræver væsentligt merforbrug af tid før revision i forbindelse med en sådan lovændring kan udløse en ekstraopkrævning til kommunen. Ligeledes vil større lovændringer, som indebærer en mindre indsats af revisionen udløse en nedsættelse af kontraktsummen. Ændring af kontraktsum/ekstra opkrævning kan ikke ske uden forudgående aftale med Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommune har vedtaget en informationssikkerhedspolitik og i den forbindelse er der etableret en intern kontrolfunktion, der skal sikre politikkens overholdelse. Udover den overordnede IT-revision forudsættes det, at revisor på baggrund af den interne kontrol vurderer forretningsgange på området og politikkens overholdelse.

Bornholms Regionskommune er under jævnlig organisatorisk ændring, hvor blandt andet institutionsantal og centeropdelinger tilpasses løbende. Dette kan ikke give anledning til ændring af tilbudssummen i kontraktperioden.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Organisation og bemanding / Gewichtung: 43
Kostenkriterium - Name: Pris (fast pris) / Gewichtung: 31
Kostenkriterium - Name: Løsningsbeskrivelse / Gewichtung: 26
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Leveringsaftalen indgås med den tildelta leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftalen 17.01 Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning angivne retningslinjer.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 014-028595
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Revisionsydelser til Bornholms Regionskommune for perioden 2023 - 2029

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nationale Identifikationsnummer: 20222670
Postanschrift: Kystvejen 29
Ort: Aarhus
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Telefon: +45 39155200
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 000 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 373 250.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internet-Adresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Valby
Ort: Carl Jacobsens Vej 35
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022