Dienstleistungen - 270819-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Reklamedienste

2022/S 098-270819

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Małopolskie -Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Postanschrift: ul. Basztowa 22
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 31-156
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Grydżuk, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Sportu i Igrzysk Europejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-Mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Telefon: +48 123796008
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.malopolska.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Promocji sportu w Małopolsce podczas Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej w 2023 roku oraz imprez i przedsięwzięć sportowych organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w latach 2022 i 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: SI-II.272.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Promocja sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku oraz imprez i przedsięwzięć sportowych organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w latach 2022 i 2023, (tj. m.in.: meczów Reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet, turniejów testowych z udziałem Reprezentacji Polski, Finału Pucharu Polski); ponadto rozgrywek PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn i losowania grup finałowych Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 oraz innych przedsięwzięć związanych z Mistrzostwami Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 626 016.26 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Promocja sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku oraz imprez i przedsięwzięć sportowych organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w latach 2022 i 2023, (tj. m.in.: meczów Reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet, turniejów testowych z udziałem Reprezentacji Polski, Finału Pucharu Polski); ponadto rozgrywek PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn i losowania grup finałowych Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 oraz innych przedsięwzięć związanych z Mistrzostwami Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 r.

W ramach zamówienia Województwo otrzyma m.in.: tytuł Regionu Gospodarza Mistrzostw Świata 2023, podczas większości ww wydarzeń na elektronicznych bandach led zostanie wyświetlony logotyp Województwa, Województwo będzie miało możliwość organizacji punktu promocyjnego w strefie kibiców, logotyp Województwa oraz informacje o nim zostaną umieszczone na stronie internetowej Mistrzostw Świata 2023 oraz w opublikowanych postach w mediach społecznościowych, a także na materiałach dotyczących turniejów/ mistrzostw/ pucharów. Wykonawca zorganizuje warsztaty dla przedstawicieli regionów i miast gospodarzy w Kolonii. Przeprowadzona zostanie także ogólnopolska kampania ATL oraz konferencja prasowa dotycząca prezentacji maskotki MŚ2023. Województwo Małopolskie będzie także promowane podczas losowania grup finałowych MŚ 2023.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Podstawa prawna zastosowanego trybu: art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Związek Piłki Ręcznej w Polsce jest jedynym w naszym kraju organizatorem Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 2023 wyznaczonym przez IHF (Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej) do zorganizowania i przeprowadzenia zawodów. Tym samym jest jedynym podmiotem uprawnionym do angażowania partnerów

i patronów oraz sprzedaży usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia oraz innych wydarzeń: eventów, zawodów, konferencji związanych z Mistrzostwami Świata w Piłce Ręcznej 2023. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko on może usługę zrealizować. Wiąże się z tym także ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Nie istnieje zatem rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, które mogłoby umożliwić realizację zamówienia przez inny podmiot, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 028-072433
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 1180745072
Postanschrift: ul. Puławska 300A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-819
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 626 016.26 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 626 016.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022