Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 270820-2019

TITytułPolska-Poznań: Roboty remontowe i renowacyjne
NDNr dokumentu270820-2019
PDData publikacji12/06/2019
OJDz.U. S111
TWMiejscowośćPOZNAŃ
AUNazwa instytucjiMiasto Poznań
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekRoboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/06/2019
DTTermin22/07/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV30200000 - Urządzenia komputerowe
31500000 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 - Zestawy instalacji elektrycznej
32321300 - Materiały audiowizualne
32322000 - Urządzenia multimedialne
32417000 - Sieci multimedialne
39150000 - Różne meble i wyposażenie
39154000 - Sprzęt wystawowy
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000 - Roboty na placu budowy
45223100 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262522 - Roboty murarskie
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000 - Inne instalacje elektryczne
45321000 - Izolacja cieplna
45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000 - Kładzenie płytek
45432110 - Kładzenie podłóg
45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących
45442100 - Roboty malarskie
45443000 - Roboty elewacyjne
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48780000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51000000 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
71314100 - Usługi elektryczne
72212520 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212783 - Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
79822500 - Usługi projektów graficznych
79930000 - Specjalne usługi projektowe
92110000 - Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 - Usługi artystyczne
RCKod NUTSPL415
IAAdres internetowy (URL)http://bip.poznan.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE