Dienstleistungen - 270829-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Piatra Neamț: Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen

2022/S 098-270829

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: R.N.P. - ROMSILVA prin DIRECTIA SILVICA NEAMT
Nationale Identifikationsnummer: RO1590120
Postanschrift: Str. V.A. Urechia, nr. 24, jud. Neamt;
Ort: Piatra-Neamt
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Postleitzahl: 610100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ing. Ciprian Miron Responsabil Investiții D.S. Neamț
E-Mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +4 0233211696
Fax: +4 0233212736
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rosilva.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: regie autonoma
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Silvicultura si exploatari forestiere

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Piese de schimb și servicii de reparații pentru utilaje utilizate în exploatări forestiere - D.S. Neamț

Referenznummer der Bekanntmachung: 3161/04.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Necesitatea autorității contractante este de a achiziționa ,,Piese de schimb și servicii de reparații pentru utilaje utilizate în exploatări forestiere” cu caracteristicile caietului de sarcini. Aceste servicii cuprind efectuarea tuturor operațiunilor de revizie tehnică, reparații și întrețineri pentru utilajele utilizate în cadrul activității de exploatare forestieră, din parcul de mașini si utilaje al Direcției Silvice Neamț, servicii și piese necesare pentru asigurarea siguranței în exploatare, precum și pentru menținerea acestora în parametri tehnici corespunzători. Serviciile de reparare și întreținere includ, pe lângă manopera aferentă și piesele necesare care se înlocuiesc cu ocazia efectuării reparațiilor. Totodată, aceste utilaje sunt utilaje conducătoare, fără de care activitatea de producție ar fi in imposibilitatea de a se desfășura.

Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 911 521.30 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16820000 Teile von forstwirtschaftlichen Maschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO214 Neamţ
Hauptort der Ausführung:

Livrarea produselor se vor face la punctul de lucru al ofertantului. Înlocuirea pieselor si accesoriilor defecte si / sau prestarea serviciilor de întreținere sau reparații se vor efectua de către ofertant prin intermediul atelierelor mobile de care dispune acesta, la punctul de lucru al utilajului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

La finalizarea procedurii de achiziție se va încheia un acord cadru pe o perioadă de 2 ani, pentru achiziția de ,,Piese de schimb și servicii de reparații pentru utilaje utilizate în exploatări forestiere”, conform cerintelor caietului de sarcini,, care va intra în vigoare la data semnării de către părți și va produce efecte până la finalizarea acestuia. Acordul cadru se va derula prin încheierea contratelor subsecvente, estimate a se încheia anual, în funcție de necesitățile autorității contractante.

Contractele subsecvente nu se vor atribui prin reluarea competiției.

Cantitățile necesare din contractele subsecvente se vor înmulți cu prețurile unitare, din anexa la acordul cadru, pentru a determina valoarea contractului subsecvent.

Preţurile unitare ale manoperei și produselor sunt cele incluse de ofertantul câștigător în propunerea financiară şi sunt prevăzute în anexa la acordul cadru.

Prestarea serviciilor/ livrarea produselor aferente contractelor subsecvente va începe după constituirea garanției de bună execuție.

Din însumarea cantităților estimate minime și maxime pentru manoperă și piese de schimb rezultă următoarele:

- cantităti minime acord cadru: 60 de ore și 22638 buc;

- cantități maxime acord cadru: 120 ore și 44524 buc;

- cantități minime contract subsecvent: 20 de ore și 7324 buc;

- cantități maxime contract subsecvent: 60 de ore și 22638 buc.

Din însumarea valorilor minime și maxime pentru manoperă și piese de schimb rezultă valoarea totală estimată minimă și maximă a acordului cadru de 1.339.645,26 lei fără T.V.A. - 2.383.333,16 lei fără T.V.A..

Se estimează încheierea anuală a unui contract subsecvent cu cantitățile aferente Caietului de sarcini. Din însumarea valorilor minime și maxime pentru manoperă și piese de schimb rezultă valoarea totală estimată minimă și maximă a unui contract subsecvent de 360.987,12 lei fără T.V.A. - 1.339.645,26 lei fără T.V.A..

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Autorizare a unui producător/ importator al mărcii utilajului pentru care ofertează (Ptb) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Deținere în proprietate a unui punct de desfacere în municipiul Piatra Neamt (Pta) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 050-129254
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 117
Bezeichnung des Auftrags:

Piese de schimb și servicii de reparații pentru utilaje utilizate în exploatari forestiere

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAVIPROD
Nationale Identifikationsnummer: RO 6334018
Postanschrift: Strada Pandurilor, Nr. 74
Ort: Reghin
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 545300
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@maviprod.ro
Telefon: +40 365450002
Fax: +40 377101432
Internet-Adresse: www.maviprod.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 383 333.16 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 911 521.30 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA SILVICA NEAMT - COMPARTIMENT JURIDIC
Postanschrift: STR. V.A. URECHIA, NR. 24, JUD. NEAMT
Ort: Piatra-Neamt
Postleitzahl: 610100
Land: Rumänien
E-Mail: office@neamt.rosilva.ro
Telefon: +40 233211696
Fax: +40 233212736
Internet-Adresse: www.rosilva.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022