Dienstleistungen - 270835-2022

20/05/2022    S98

Polen-Nysa: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 098-270835

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Nationale Identifikationsnummer: BZP.271.25.2022
Postanschrift: ul.Kolejowa 15
Ort: Nysa
NUTS-Code: PL523 Nyski
Postleitzahl: 48-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Krzywoń
E-Mail: j.krzywon@www.nysa.pl
Telefon: +48 774080553
Fax: +48 774332705
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nysa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.25.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa i przewiezienie tych odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów RCGO w Domaszkowicach 156, 48-303 Nysa, odbioru odpadów z pojemników ustawionych w aptekach oraz placówkach oświatowych i przewiezienie tych odpadów do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów PSZOK w Nysie, ul. Piłsudskiego 61 oraz realizacja innych usług opisanych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przewiezionych do RCGO oraz PSZOK w ramach przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 622 599.08 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523 Nyski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Nysa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa i przewiezienie tych odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów RCGO w Domaszkowicach 156, 48-303 Nysa, odbioru odpadów z pojemników ustawionych w aptekach oraz placówkach oświatowych i przewiezienie tych odpadów do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów PSZOK w Nysie, ul. Piłsudskiego 61 oraz realizacja innych usług opisanych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przewiezionych do RCGO oraz PSZOK w ramach przedmiotu zamówienia.

Gmina Nysa położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego, jej powierzchnia wynosi 218 km2, według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2021r. liczba ludności na terenie Gminy Nysa wynosiła 53 993, w tym 40 896 osób na terenie miasta Nysa

i 13 097 osób na terenie wsi, natomiast ilość osób zadeklarowana w systemie odbioru odpadów wynosiła 45015. Gmina Nysa jest gminą miejsko-wiejską, w jej skład wchodzi miasto Nysa oraz 26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski

i Złotogłowice.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-133069
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7531008558
Postanschrift: ul. Piłsudskiego 32
Ort: Nysa
NUTS-Code: PL523 Nyski
Postleitzahl: 48-303
Land: Polen
E-Mail: ekom@ekom.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 622 599.80 PLN
Niedrigstes Angebot: 4 569 198.18 PLN / höchstes Angebot: 4 569 198.18 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz oraz terminy składania odwołań określa dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022