Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 270887-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Reșița: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2022/S 098-270887

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL RESITA
Nationale Identifikationsnummer: 3228764
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1A
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320084
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LUCIAN PETRU CHIS
E-Mail: achizitii@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255255000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-resita.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de „Închiriere, amplasare și întreținere toalete automate racordabile la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

Referenznummer der Bekanntmachung: 3228764/2022/04
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de ” Inchiriere, amplasare și întreținere toalete automate racordabile la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică)în Municipiul Reșița”, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor : 20.

AC răspunde la solicitările de clarificări/informațiile suplimentare primite de la ofertanți în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 347 680.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Hauptort der Ausführung:

MUNICIPIUL RESITA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare.

Toaletele automate racordabile sunt amplasate doar în locații unde sunt îndeplinite simultan mai multe condiții: acces la energie electrică, alimentare cu apă potabilă, canalizare, trafic pietonal intens. În perimetrul unde sunt amplasate toaletele automate sunt amenajate spații verzi sau alei de acces pentru cetățeni, astfel încât acestea să se încadreze în ansamblul peisagistic al zonei.

Menționăm că demararea procedurii în vederea unui Acord – cadru de servicii de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, este necesară în vederea asigurării continuității acestui serviciu public important pentru îmbunătățirea nivelului de confort și civilizație al cetățenilor Municipiului Reșița, a protecției și conservării mediului înconjurător și sănătății populației..

Estimarea cantităților minime și maxime pentru închirierea, amplasarea și întreținerea a toaletelor automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)în Municipiul Reșița”,.

a) Estimarea cantității minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 7 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

b) Estimarea cantității minime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electric)

c) Estimarea cantității maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

d) Estimarea cantității maxime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

Pe durata întregului acord-cadru vor putea fi atribuite minim 4 contracte subsecvente, în baza acordului cadru.

Perioada de executare a acordului – cadru este 4 (patru) ani, respectiv 48 luni, minim 4(patru) contracte subsecvente, primul contract subsecvent se va încheia pentru cantitatea de 7 toalete automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, urmând ca din al doilea an, contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante precum și de disponibilitățile bugetare fără a depăși cantitatea de 12 toalete automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent-7 toalete este de: 342.370 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent -12 toalete este de : 2.347.680 lei fără TVA.

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ SUPUSĂ PROCEDURII DE ACHIZIȚIE pe acord cadru :

- 7 toalete este de: 342.370 lei fără TVA / 12 luni

- 7 toalete este de: 1.369.480 lei fără TVA / 48 luni

- 12 toalete este de: 2.347.680 lei fără TVA/ 48 luni

Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor : 20.

AC răspunde la solicitările de clarificări/informațiile suplimentare primite de la ofertanți în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata de punere în funcțiune a 7 toalete automate racordabile / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 055-142767
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 30822
Bezeichnung des Auftrags:

ACORD CADRU - Prestări Servicii „Închirierea, amplasarea şi întreţinerea toaletelor automate racordabile la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COMEX ROM
Nationale Identifikationsnummer: RO 27820
Postanschrift: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 162A, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020284
Land: Rumänien
E-Mail: comexrom@yahoo.com
Telefon: +40 213110011
Fax: +40 213110011
Internet-Adresse: www.eco-toilet.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 347 680.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 347 680.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic si Executari Silite
Postanschrift: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1A
Ort: Resita
Postleitzahl: 320084
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255216132
Internet-Adresse: www.primariaresita.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022