Dienstleistungen - 270910-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Öffentlichkeitsarbeit

2022/S 098-270910

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Desislava Stefanova Slavcheva
E-Mail: d.slavcheva@rail-infra.bg
Telefon: +359 29323079
Fax: +359 29310663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Поддържане на жп инфраструктура

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра - Медковец“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Основни дейности:

Дейност 1: Организиране и провеждане на два (2) бр. информационни събития за представяне на проекта – в градовете София и Мездра;

Дейност 2: Изработване и доставяне на информационни ролбанери;

Дейност 3: Комуникационен план;

Дейност 4: Междинен доклад;

Дейност 5: Финален доклад.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 900.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG31 Северозападен / Severozapaden
Hauptort der Ausführung:

град София и град Мездра

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Дейност 1: Организиране и провеждане на два (2) бр. информационни събития за представяне на проекта – в градовете София и Мездра.

Целта на събитията е да се информира общността за проекта, което ще доведе до популяризиране използването на железопътният транспорт като екологичен и достъпен. Предвижда се участието на представители на неправителствени организации, заинтересовани лица, представители на средствата за масово осведомяване и др.

Изпълнителят следва да организира информационно публично събитие във всеки един от двата града с индикативен брой участници за всяко едно събитие от по 40 човека.

Възложителят ще информира Изпълнителя за датата, мястото и реда на провеждане на събитията съгласно графика на заложените дейности за изпълнение в Договор № 11411/29.04.2021 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект „Модернизация на жп участък Мездра – Медковец“ по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра - Медковец“, публично достъпен на официалния сайт на ДП НКЖИ:

https://www.rail-infra.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

Срокът за организиране на публичното събитие е не по-малък от пет (5) и не е по-голям от десет (10) календарни дни от датата на получаване на заявка от Възложителя.

2. Дейност 2: Изработване и доставяне на информационни ролбанери

 2 броя;

 размер 200 x 80 см;

 напечатана визия на винила 4+0;

 материал – промазан винил;

 сглобяема алуминиева стойка;

 практична чанта с дръжка за лесно пренасяне;

 брандиран с логото на МСЕ и НКЖИ и името на проекта.

Изпълнителят трябва да спазва следните минимални изисквания при изработването на информационните ролбанери:

- да бъдат придружени с всички реквизити на МСЕ и да са напълно в съответствие с нормативната и регулаторна рамка, изискванията и условията за визуализация и публичност на проекти, финансирани по ЕСИФ и регламентите (нормативните документи) на ЕС.

3. Дейност 3: Комуникационен план - включващ описание на дейностите по визуализация и публичност, както на български език, така и на английски език. Този план за действие се изготвя от Изпълнителя до 30 дни след получаване на уведомление за стартиране на договора от Възложителя и трябва да включва информация за начина на изпълнение на дейностите по визуализация и публичност, както и примерен график за изпълнението им. Одобрението и контролът по изпълнението му се осъществява от Възложителя.

4. Дейност 4: Междинен доклад - включващ описание на изпълнението на дейностите, заложени в Комуникационния план, както на български език, така и на английски език. Този доклад трябва да включва информация за напредъка на изпълнението на дейностите по договора. Докладът трябва да бъде изготвен през 2022 г. след одобрение на Комуникационен план, дизайн, визия, изработка, доставка на информационните ролбанери и организиране и провеждане на първото публично информационно събитие. Междинният доклад, който е и основание за първо плащане, се одобрява от Възложителя.

5. Дейност 5: Финален доклад - за изпълнението на дейностите, заложени в Комуникационния план, както на български език, така и на английски език. С този доклад за изпълнението на Комуникационния план се отчита приключването на всички дейности по договора. Докладът трябва да бъде изготвен не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни след приключване на всички дейности по договора и да бъде одобрен от Възложителя.

Пълното описание на изискв.на възложителя са посочени в Техническата спецификация, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра – Медковец“ - № 2019-BG-TMC-0211-S. Дейностите по договор за „Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект „Техническа помощ по проект „Модернизация на железопътен участък Мездра - Медковец“.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 220-578708
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43615
Bezeichnung des Auftrags:

„Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра - Медковец“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201557566
Postanschrift: ул. „Маслиново клонче” №2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1360
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 500.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 900.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договор 11657 от 10.05.2022 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022