Dienstleistungen - 270916-2022

20/05/2022    S98

Polen-Poznań: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2022/S 098-270916

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Miejskich
Postanschrift: ul. Wilczak 17
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-623
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Matejczuk
E-Mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Telefon: +48 616477200
Fax: +48 618201709
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zdm.poznan.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w roku 2022 w rejonach III-VI

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.UI.341.3.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w roku 2022 w rejonach III-VI - od 16 kwietnia do 15 października 2022 r. – w szczególności uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, polewanie jezdni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 078 710.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rejon V – Grunwald

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań - Grunwald

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie V - Grunwald,w okresie od 16 kwietnia do 15 października 2022 r. – w szczególności uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, polewanie jezdni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

Granice rejonu określa mapa stanowiąca załącznik do SWZ.

Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności takich jak:

− oczyszczanie jezdni, chodników, placów miejskich, przejść podziemnych, kładek, wind, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania z piasku oraz innych zanieczyszczeń;

− mycie przejść podziemnych i wind;

− oczyszczanie poboczy i terenów zielonych (w tym mis drzew) z zanieczyszczeń;

− polewanie i spłukiwanie jezdni wodą;

− odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego odzysku bądź składowania odpadów wytworzonych podczas prac utrzymaniowych, w tym odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych usytuowanych w pasach drogowych;

− utrzymanie urządzeń do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zostały określone w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rejon VI – Jeżyce

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań - Jeżyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie VI - Jeżyce,w okresie od 16 kwietnia do 15 października 2022 r. – w szczególności uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, polewanie jezdni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

Granice rejonu określa mapa stanowiąca załącznik do SWZ.

Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności takich jak:

− oczyszczanie jezdni, chodników, placów miejskich, przejść podziemnych, kładek, wind, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania z piasku oraz innych zanieczyszczeń;

− mycie przejść podziemnych i wind;

− oczyszczanie poboczy i terenów zielonych (w tym mis drzew) z zanieczyszczeń;

− polewanie i spłukiwanie jezdni wodą;

− odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego odzysku bądź składowania odpadów wytworzonych podczas prac utrzymaniowych, w tym odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych usytuowanych w pasach drogowych;

− utrzymanie urządzeń do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zostały określone w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rejon III – Nowe Miasto-Północ

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań - Nowe Miasto-Północ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie III - Nowe Miasto-Północ,w okresie od 16 kwietnia do 15 października 2022 r. – w szczególności uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, polewanie jezdni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

Granice rejonu określa mapa stanowiąca załącznik do SWZ.

Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności takich jak:

− oczyszczanie jezdni, chodników, placów miejskich, przejść podziemnych, kładek, wind, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania z piasku oraz innych zanieczyszczeń;

− mycie przejść podziemnych i wind;

− oczyszczanie poboczy i terenów zielonych (w tym mis drzew) z zanieczyszczeń;

− polewanie i spłukiwanie jezdni wodą;

− odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego odzysku bądź składowania odpadów wytworzonych podczas prac utrzymaniowych, w tym odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych usytuowanych w pasach drogowych;

− utrzymanie urządzeń do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zostały określone w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rejon IV – Nowe Miasto-Południe

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań - Nowe Miasto-Południe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie IV - Nowe Miasto-Południe,w okresie od 16 kwietnia do 15 października 2022 r. – w szczególności uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, polewanie jezdni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

Granice rejonu określa mapa stanowiąca załącznik do SWZ.

Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności takich jak:

− oczyszczanie jezdni, chodników, placów miejskich, przejść podziemnych, kładek, wind, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania z piasku oraz innych zanieczyszczeń;

− mycie przejść podziemnych i wind;

− oczyszczanie poboczy i terenów zielonych (w tym mis drzew) z zanieczyszczeń;

− polewanie i spłukiwanie jezdni wodą;

− odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego odzysku bądź składowania odpadów wytworzonych podczas prac utrzymaniowych, w tym odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych usytuowanych w pasach drogowych;

− utrzymanie urządzeń do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zostały określone w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Uprzednio prowadzone postępowanie dot. tego samego przedmiotu zamówienia zostało unieważnione z powodu znaczących różnic pomiędzy środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia a najniższymi cenami. Z uwagi na fakt, iż w interesie publicznym leży zapewnienie letniego oczyszczania dróg miasta Poznania od dnia 16.04.2022 (tj. od pierwszego dnia po wygaśnięciu umowy na zimowe utrzymanie i oczyszczanie dróg), jedynie przeprowadzenie postępowania ze skróconym terminem składania ofert daje szansę na wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy przed ww. datą.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 037-095890
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Rejon V – Grunwald

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7790002220
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 726 129.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 823 250.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

sprzątanie chodników, placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Rejon VI – Jeżyce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j.
Nationale Identifikationsnummer: 7810062189
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Technika Sanitarna Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7811847768
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 609 511.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 670 150.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

oczyszczanie poboczy oraz terenów zielonych

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Rejon III – Nowe Miasto-Północ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j.
Nationale Identifikationsnummer: 7810062189
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Technika Sanitarna Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7811847768
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 781 755.10 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 873 532.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

− sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych oraz placów miejskich

− sprzątanie przejść podziemnych, kładek i wind

− mycie przejść podziemnych i wind

− oczyszczanie poboczy oraz terenów zielonych

− opróżnianie i konserwacja koszy

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Rejon IV – Nowe Miasto-Południe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FBSerwis S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 5272676062
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 688 750.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 711 778.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

część prac związanych z oczyszczaniem jezdni

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 8, 9 i 10 uPzp.

2.Zamawiający zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 139 ust.1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy,

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,

5) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1, 3 i 4 dotyczących podmiotów, na których zasobach wykonawca polega, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (jeżeli dotyczy),

6) informacji z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01,

7) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01,

8) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającej na zbieranie odpadów komunalnych o kodach 20 03 01 i 20 03 03,

9) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w sekcji III.1.3 lit. b2) ogłoszenia, przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana,

10) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 3 składa dokumenty, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1 pkkt 1 i 3 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

UWAGA: Z przyczyn technicznych ww. informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów mają charakter poglądowy. Szczegółowe informacje na ten temat zostały określone w SWZ.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej.

5.Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) formularz ofertowy,

2) formularz cenowy (szczegóły w SWZ),

3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy),

4) oświadczenie dot. podziału prac (jeżeli dotyczy),

5) formularz JEDZ,

6) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Dokumenty składające się na ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty jest dostępny na miniPortalu oraz na stronie postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z pkt. 21.2 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022