Dienstleistungen - 270981-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Dorotea: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

2022/S 098-270981

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: DOROTEA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2809
Postadress: Storgatan 42
Ort: Dorotea
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 91781
Land: Sverige
Kontaktperson: Ann Engberg
E-post: ann.engberg@arvidsjaur.se
Telefon: +46 960-15508
Internetadress(er):
Allmän adress: http://dorotea.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning

Referensnummer: UH-2022-2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Dorotea kommun och Doroteahus AB avser att upphandla snöröjning. Den upphandlande myndigheten inbjuder er att lämna anbud i enlighet med tillhörande dokument och bilagor. Respektive upphandlande enhet fattar nödvändiga beslut och tecknar egna tilldelningsbeslut och avtal med antagen leverantör.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

PRIS Dorotea kommun och Doroteahus i Dorotea AB.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dorotea kommun och Doroteahus AB avser att upphandla snöröjning. Den upphandlande myndigheten inbjuder er att lämna anbud i enlighet med tillhörande dokument och bilagor. Respektive upphandlande enhet fattar nödvändiga beslut och tecknar egna tilldelningsbeslut och avtal med antagen leverantör. Uppskattat nudget är 9 000 000 sek för hela uppdraget. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sandupptagning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dorotea kommun och Doroteahus AB avser att upphandla snöröjning. Den upphandlande myndigheten inbjuder er att lämna anbud i enlighet med tillhörande dokument och bilagor. Respektive upphandlande enhet fattar nödvändiga beslut och tecknar egna tilldelningsbeslut och avtal med antagen leverantör. Uppskattat nudget är 9 000 000 sek för hela uppdraget. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fjälltunavägen

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dorotea kommun och Doroteahus AB avser att upphandla snöröjning. Den upphandlande myndigheten inbjuder er att lämna anbud i enlighet med tillhörande dokument och bilagor. Respektive upphandlande enhet fattar nödvändiga beslut och tecknar egna tilldelningsbeslut och avtal med antagen leverantör. Uppskattat nudget är 9 000 000 sek för hela uppdraget. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 052-135588
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

PRIS Dorotea kommun och Doroteahus i Dorotea AB.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bilfrakt Bothnia Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556657-3035
Postadress: Box 174
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 93122
Land: Sverige
E-post: mikael.ljung@bilfrakt.se
Telefon: +46 90-2065616
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 994 700.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Sandupptagning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bilfrakt Bothnia Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556657-3035
Postadress: Box 174
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 93122
Land: Sverige
E-post: mikael.ljung@bilfrakt.se
Telefon: +46 90-2065616
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 060.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Fjälltunavägen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: LEIAQ Entr AB
Nationellt registreringsnummer: 559291-1811
Postadress: Risnäset 40
Ort: Dorotea
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 91732
Land: Sverige
E-post: leiaqab@outlook.com
Telefon: +46 702708348
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 159 479.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022