Dienstleistungen - 270988-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Inhalte- oder Datenstandardisierung und -Klassifizierung

2022/S 098-270988

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00156426
Postanschrift: Botanická 17
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84213
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Chebeňová
E-Mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.svps.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72330000 Inhalte- oder Datenstandardisierung und -Klassifizierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Manažment údajov Štátnej

veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0efd6f6d-ceb1-

4b78-8d39-218b69c7ce64/cimaster?tab=basicForm) do informačného systému verejného obstarávateľa. Projekt bude

implementovaný formou Centrálneho repozitára údajov ŠVPS, ako základná údajová báza Komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému KVEPIS (isvs_9111), s výhradou práva uplatnenia opcie pod-ľa stanovených

podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie Centrálneho repozitára údajov ŠVPS sú:

Migráciu dát z existujúcich zdrojov údajov, informačných systémov a úložísk dát do centrálneho repozitára údajov,

Integrácia na ďalšie informačné systémy a zdroje údajov,

Podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov ŠVPS SR,

Zdieľať a publikovať dáta vo forme referenčných a otvorených údajov,

Využívanie dát v rámci procesov ŠVPS SR,

Čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 656 800.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov

A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

A4: Vyhlásenie referenčných údajov

A5: Využitie konzumovaných údajov

A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov

A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu moje dáta

A8: Zavedenie registra alebo evidencie

A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy uplatniť u úspešného uchádzača opciu alebo jej časť v

max. hodnote 200 000 EUR bez DPH. Ďalšie informácie, podmienky a rozsah sú upravené v súťažných podkladoch.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód projektu: 311071Z734

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 149-397465
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Z-10/2022/E
Bezeichnung des Auftrags:

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA - 7-2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: YMS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36224278
Postanschrift: Hornopotočná 1
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK02 Západné Slovensko
Postleitzahl: 91701
Land: Slowakei
E-Mail: jana.morhacova@yms.sk
Internet-Adresse: http://www.yms.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 312 809.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 656 800.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 132 083.00 EUR
Anteil: 20 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Návrh, implementácia a kontroling bezpečnosti IS a dodávok služieb IS.

Odborné a technické kapacity v rozsahu experta - Kľúčový odborník 9 - Špecialista pre oblasť dátovej kvality

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2022