Varer - 271073-2019

12/06/2019    S111    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Sorø: Medicinske forbrugsmaterialer

2019/S 111-271073

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Peter Hueg
Telefon: +45 24943871
E-mail: phue@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

PCI/KAG artikler (Iskæmi)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af PCI stents medicinafgivende, PCI ballon katetre, KAG/PCI katetre, PCI wire til intrakoronar trykmåling, PCI artikler - trykpumpe m.v., KAG/PCI sheathsæt, KAG/PCI hæmostase artikler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33180000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Kardiologisk afdeling.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med klargøringen af dette udbud vil vi afholde leverandørhørings-/produktpræsentationsmøder, hvor interesserede Tilbudsgivere kan komme med input til det præliminære udbudsmateriale og præsentere produkter for brugergruppen. Udbudsmaterialet er ikke nødvendigvis det helt endelige udbudsmateriale.

Høringsmøderne finder sted fredag d. 21.6.2019 i tidsrummet kl. 08:00 - 16:00 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Ny Østergade 12, 4000 Roskilde.

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb tildele et mødetidspunkt på dagen til de interesserede tilbudsgivere (forventeligt 30-45 minutter).

Tilbudsgiver bedes angive hvilke delaftaler man har interesse i at præsentere produkter til og afgive høringssvar til, da den tildelte tid afhænger heraf.

For rekvirering af udbudsmaterialet og tilmelding til høringsmøderne fremsendes en email til: Udbudskonsulent Peter Hueg, email phue@regionsjaelland.dk senest fredag d. 14.6.2019 kl. 12:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se ovenfor i pkt. II.2.4.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2019