Tavarat - 271080-2019

12/06/2019    S111    - - Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Farmaseuttiset tuotteet

2019/S 111-271080

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki -tulosalue
FI15675350
PL440, HUS
Helsinki
00029
Suomi
Sähköpostiosoite: hus.laakehankinnat@hus.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://kilpo.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
HUS Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit (tarkemmin tarjouspyynnössä)
PL 440
Suomi
Sähköpostiosoite: hus.laakehankinnat@hus.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://kilpo.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Hangon kaupunki
Hanko
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hanko.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.hanko.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Loviisan kaupunki
Loviisa
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@loviisa.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.loviisa.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Lappeenranta
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@eksote.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.eksote.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Lahti
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@phhyky.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.phhyky.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://kilpo.fi/
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://kilpo.fi/
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://kilpo.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33600000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HUS Apteekki -tulosalue ilmoittaa ennakkoon julkaistavasta tarjouspyynnöstä Dnro 3/2019 Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33600000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki -tulosalue ilmoittaa ennakkoon syksyllä 2019 julkaistavasta tarjouspyynnöstä 3/2019, Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

Tarjouspyyntö tulee koskemaan ATC-ryhmää L01XC, monoklonaaliset vasta-aineet ja ATC-ryhmiä B01AB04 daltepariini, B01AB05 enoksapariini ja B01AB10 tintsapariini.

Hankinta on jaettu osiin, hankinnan luonteen vuoksi kaikkia osia ei voida erikseen kirjata.

Tarjoaja voi tarjota yhtä osaa, yhtä tai useampaa osaa tai kaikkia osia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33600000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki -tulosalue ilmoittaa ennakkoon syksyllä 2019 julkaistavasta tarjouspyynnöstä 3/2019, Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

Tarjouspyyntö tulee koskemaan ATC-ryhmää L01XC, monoklonaaliset vasta-aineet ja ATC-ryhmiä B01AB04 daltepariini, B01AB05 enoksapariini ja B01AB10 tintsapariini.

Hankinta on jaettu osiin, hankinnan luonteen vuoksi kaikkia osia ei voida erikseen kirjata.

Tarjoaja voi tarjota yhtä osaa, yhtä tai useampaa osaa tai kaikkia osia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/10/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja/Tarjoajalla on:

– Hankintaa koskevan liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarjoaja on kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin merkitty

– Merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

– Ulkomainen tarjoaja toimittaa pyynnöstä rekisteriotteet

– Suorittanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, eläkemaksunsa ja tapaturmavakuutusmaksunsa ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan

– Voimassa oleva lääkevahinkovakuutus, jos tarjoaja tarjoaa lääkkeitä

– Voimassa oleva ympäristöohjelma.

Tarjoaja noudattaa:

– Vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. Työtekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto.

– Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan tai osahankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät.

Tarjoaja vakuuttaa:

– että siihen ei kohdistu Euroopan unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita

– ettei sitä koske hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste eikä hankintalain 81 §:n harkinnan mukainen poissulkemisperuste.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/06/2019