Dienstleistungen - 271087-2022

20/05/2022    S98

România-Călărași: Servicii de gestionare a rampelor de gunoi

2022/S 098-271087

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Judetean Calarasi
Număr naţional de înregistrare: 4294030
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Localitate: Calarasi
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod poștal: 910019
Țară: România
Persoană de contact: C.J. Calarasi
E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro
Telefon: +40 242311301
Fax: +40 242315083
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.calarasi.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea operării Centrului de Management Intregrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, Judetul Calarasi

Număr de referinţă: 4294030/1/2022
II.1.2)Cod CPV principal
90531000 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Delegarea operării Centrului de Management Intregrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, Judetul Calarasi

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 15 339 893.47 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Localitatea Ciocănești

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Delegarea operării Centrului de Management Intregrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, Judetul Calarasi

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Delegarea operării Centrului de Management Intregrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, Judetul Calarasi

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Hotararea C.J.S.U. calarasi nr. 13/07.09.2018

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7539
Titlu:

Delegarea operării Centrului de Management Intregrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, Judetul Calarasi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IRIDEX GROUP
Număr naţional de înregistrare: RO 398284
Adresă: Strada Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 17, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013682
Țară: România
E-mail: licitatii@iridex.ro
Telefon: +40 212331762
Fax: +40 2331762
Adresă internet: www.iridex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 419 267.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 339 893.47 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022