Dienstleistungen - 271097-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-271097

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Osoby wymienione w pkt 3.11 SWZ
E-Mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.2810.108.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl w podziale na 14 części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 893 153.57 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cześć 1 – Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jarosław

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 1 – „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jarosław"

Etap I

Usługi

Zad.1:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego porost gęsty twardy pokos I,

- wygrabianie wykoszonych porostów z powierzchni pokos I,

- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie w km 0+000-2+800,

- rozdrobnienie uprzednio wyciętych krzaków rzadkich przy pomocy rębaka w km 0+000-2+800;

Zad.2:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego o poroście gęstym, twardym,

- wygrabianie wykoszonych porostów,

- ręczne wykoszenie skarp rowu nr 1, porost gęsty, twardy,

- wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp rowu nr 1,

- wykoszenie porostów traw z dna rowu nr 1,

- wygrabienie wykoszonych porostów traw z dna rowu nr 1.

- hakowanie roślin korzeniących się w dnie rowu R-1 do 60% pow. hakowania w km 0+200-0+500 przy szer. dna 1m i w km 1+024-1+324 przy szer. dna 0,5m,

- hakowanie roślin korzeniących się w dnie rowu R-1 pow. 60% pow. hakowania w km 0+500-1+000 przy szer. dna 1m;

Etap II

Usługi

Zad.1:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego porost gęsty miękki pokos II,

- wygrabianie wykoszonych porostów z powierzchni pokos II;

Zad.2:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego o poroście gęstym, miękkim,

- wygrabianie wykoszonych porostów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 700,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 – Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Szówsko i Munina

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 2 – Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Szówsko i Munina

Etap I

Usługi

Zad.1:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego, porost gęsty twardy,

- wygrabianie wykoszonych porostów z powierzchni,

-wykoszenie skarp rowka odpływowego wraz wygrabieniem,

-wykoszenie dna rowka odpływowego z wygrabieniem;

Zad.2:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego pokos I porost gęsty twardy,

- wygrabianie wykoszonych porostów z powierzchni,

- wykoszenie skarp rowka odpływowego wraz wygrabieniem na dł. 70mb;

Etap II

Usługi

Zad.1:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego porost gęsty miękki,

- wygrabianie wykoszonych porostów z powierzchni;

Zad.2:

- ręczne wykoszenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego, pokos II, porost gęsty, miękki,

- wygrabianie wykoszonych porostów z powierzchni, pokos II;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 – Utrzymanie wałów p. powodziowych Krówniki w km 0+000-5+200-wał prawy, 0+000-2+900 - wał lewy w m. Przemyśl, Nehrybka, Łuczyce, gm. Przemyśl - rzeka Wiar – dwukrotne koszenie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 3 – Utrzymanie wałów p. powodziowych Krówniki w km 0+000-5+200-wał prawy, 0+000-2+900 - wał lewy w m. Przemyśl, Nehrybka, Łuczyce, gm. Przemyśl - rzeka Wiar – dwukrotne koszenie

Etap I

Usługi

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów - porost gęsty miękki na całej długości wałów oraz ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów odpływowych od przepustów wałowych porost gęsty miękki,

- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wałów oraz ze skarp rowów odpływowych od przepustów wałowych

- ręczne cięcie krzaków o średniej gęstości na wale prawym i lewym oraz na rowach od przepustów wałowych (przyjęto zakrzaczenie 0.6% powierzchni skarp)

- wywożenie gałęzi z wyciętych uprzednio krzaków na odległość 2km

- pocięcie rębakiem gałęzi po wyciętych krzakach;

Roboty

- wydobycie namułu z dna rowów odpływowych od przepustów wałowych , grubość warstwy namułu 10cm;

Etap II

Usługi

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony na całej długości wałów oraz ze skarp rowów odpływowych od przepustów wałowych - porost gęsty miękki;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 – Utrzymanie wału p. -powodziowego Wisznia w km 0+000-0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno - rzeka Wisznia – koszenie dwukrotne

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 4 – Utrzymanie wału p. -powodziowego Wisznia w km 0+000-0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno - rzeka Wisznia - koszenie dwukrotne

Etap I

Usługi

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału - porost gęsty twardy,

- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału;

Etap II

Usługi

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału - porost gęsty miękki,

- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 6 – Roboty utrzymaniowe - Zbiornik Borowa Góra

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 6 – Roboty utrzymaniowe - Zbiornik Borowa Góra

Etap I

Usługi

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp zbiornika,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- ręczne wykoszenie porostów z dna zbiornika,

- wygrabianie wykoszonych porostów z dna zbiornika,

- usuwanie kożucha roślin pływających głębokość cieku ponad 1 m,

- załadowanie na przyczepy i wywóz wykoszonej roślinności do miejsca składowania, transport kołowy do 2 km (ciągnik + przyczepa);

Etap II

Usługi

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp zbiornika,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- ręczne wykoszenie porostów z dna zbiornika,

- wygrabianie wykoszonych porostów z dna zbiornika,

- usuwanie kożucha roślin pływających głębokość cieku ponad 1 m

- załadowanie na przyczepy i wywóz wykoszonej roślinności do miejsca składowania, transport kołowy do 2 km (ciągnik + przyczepa);

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 7 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 7 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

Usługi

• ręczne ścinanie krzaków o podszyciu rzadkim piłą spalinową,

• zrębkowanie drewna rębakiem mechanicznym,

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

• wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

• ręczne wykoszenie porostów z dna,

• wygrabianie wykoszonych porostów z dna,

• usuwanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60%,

• usuwanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody ponad 60%;

Roboty

• rozbiórka zatorów gałęzie, kawałki drewna, korzenie;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 8 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

ZZ Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno

Usługi

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

• wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

• ręczne wykoszenie porostów z dna,

• wygrabianie wykoszonych porostów z dna,

• usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60%;

Roboty

• oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 150cm zam. 1/3 wys. średni.,

• rozbiórka przetamowań (tam bobrowych);

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 248-656808
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Cześć 1 – Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jarosław

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Leżajsku,
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 000763985
Postanschrift: ul. Garncarska 1
Ort: Leżajsk
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 58 940.25 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 587.78 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 – Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Szówsko i Munina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcyjno ­ Handlowy Zbigniew Furmanik
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 650001358
Postanschrift: ul. Kraszewskiego 22/1
Ort: Jarosław
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37­500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 22 041.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 023.31 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 – Utrzymanie wałów p. powodziowych Krówniki w km 0+000-5+200-wał prawy, 0+000-2+900 - wał lewy w m. Przemyśl, Nehrybka, Łuczyce, gm. Przemyśl - rzeka Wiar – dwukrotne koszenie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „OSKOS” Jan Pasieka
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 361525970
Postanschrift: Kalników 326
Ort: Kalników
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37-724
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 55 528.51 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 747.84 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część 4 – Utrzymanie wału p. -powodziowego Wisznia w km 0+000-0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno - rzeka Wisznia – koszenie dwukrotne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcyjno ­ Handlowy Zbigniew Furmanik
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 650001358
Postanschrift: ul. Kraszewskiego 22/1
Ort: Jarosław
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37­500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 480.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 496.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Część 6 – Roboty utrzymaniowe - Zbiornik Borowa Góra

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNO-LEŚNYCH Krzysztof Cygańczuk
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 651548662
Postanschrift: 37-626
Ort: Łukawiec
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: Łukawiec 207A
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 885.12 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 652.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Część 7 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Jerzy Salabura Usługi Konserwacyjne Projektowe
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 650 082 173
Postanschrift: Ul. Drużyniecka 10
Ort: Jarosław
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 134 719.46 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 110 159.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Część 8 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „OSKOS” Jan Pasieka
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 361525970
Postanschrift: Kalników 326
Ort: Kalników
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37-724
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 62 250.65 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 992.15 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składające się na ofertę, wszystkie oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w SWZ oraz cyfrowe odwzorowania podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów o

których mowa w SWZ składane są za pośrednictwem Platformy.

3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zgodnie z pkt 10 SWZ na ofertę składają się:

- formularz oferty

- kosztorys ofertowy;

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów

- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

- dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej – o ile dotyczy;

- dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;

- Jednolity europejski dokument zamówienia „Jednolity dokument”, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jednolity europejski dokument zamówienia „Jednolity dokument”, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy;

- dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy;

- dokument Self – cleaning – jeżeli dotyczy.

5. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, po uprzednim wezwaniu, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), pkt 2) i pkt 7) lit. a)-d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.3 SWZ).

6. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, po uprzednim wezwaniu, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.4 SWZ).

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty, podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę oraz warunki zamówienia zostały określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany Na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie

Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto Lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022