Dienstleistungen - 271278-2022

20/05/2022    S98

Polen-Stettin: Anlegen von Rasen

2022/S 098-271278

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Nationale Identifikationsnummer: 8510309410
Postanschrift: ul. Ku Słońcu 125 A
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-080
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Kordecka
E-Mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telefon: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Nationale Identifikationsnummer: 8510309410
Postanschrift: ul. Klonowica 5
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-241
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Kordecka
E-Mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telefon: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podziale na części)

Referenznummer der Bekanntmachung: C/18/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77314100 Anlegen von Rasen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedm.zam. jest koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podz.na części), tj.:

1) cz.I: koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon II,

2) cz.II: koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków i zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon III,

3) cz.III: koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon IV,

4) cz.IV: koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon V 2.(CPV) 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 3.Przedm.zam. został szczegółowo określ. w załącznikach nr 5, 6/I – 6/IV, 7/I – 7/IV, 8/I – 8/IV do SWZ.

Ze wzgl.edu na ograniczenia ilości znaków - pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale III SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 179 147.76 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon II

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon II

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5, 6/I, 7/I, 8/I do SWZ.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

5.Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon III

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon III

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5, 6/II, 7/II, 8/II do SWZ.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

5.Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon IV

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon IV

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5, 6/III, 7/III, 8/III do SWZ.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

5.Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon V

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon V

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 5, 6/IV, 7/IV, 8/IV do SWZ.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) - Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Wykonawca (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

5.Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania każdej pracy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 037-095734
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Sp. z o.o. Sp. k.
Nationale Identifikationsnummer: 8513213165
Postanschrift: ul. Lubieszyńska 34
Ort: Mierzyn
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 72-006
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 852 833.51 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 036 192.95 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon III

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KZU POMORZE Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8522623537
Postanschrift: ul. Hieronima Derdowskiego 8/18
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-178
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 775 772.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 879 725.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie powierzchni trawnikowych na terenie parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon IV

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WALDIX Grażyna Haręża
Nationale Identifikationsnummer: 8531381909
Postanschrift: ul. Ku Słońcu 22C/1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-073
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 784 876.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 878 522.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022