Dienstleistungen - 271283-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Simeria: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2022/S 098-271283

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL SIMERIA
Nationale Identifikationsnummer: 4375135
Postanschrift: Strada: Avram Iancu, nr. 23
Ort: Simeria
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 335900
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DELIA GHEORGHITA CIOAREC
E-Mail: contact@primariasimeria.ro
Telefon: +40 0254260005
Fax: +40 0254260050
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariasimeria.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice – fazeleS.F. + P.T. + D.E. + D.T.A.C. + D.T.O.E., caiete de sarcini, verificare proiect, documentații pentru avize și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon prin investiții destinate transportului nemotorizat și pietonal în Orașul Simeria "

Referenznummer der Bekanntmachung: 4375135_2022_1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice – fazele S.F. + P.T. + D.E. + D.T.A.C. + D.T.O.E., caiete de sarcini, verificare proiect, documentații pentru avize și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon prin investiții destinate transportului nemotorizat și pietonal în Orașul Simeria "

Proiectul propus, "Reducerea emisiilor de carbonprin investiții destinate transportului nemotorizat și pietonal în Orașul Simeria" va contribui la îndeplinirea obiectivului general al priorităţii de investiţii din POR 2021-2027.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

ORAȘUL SIMERIA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Finanţarea întocmirii documentației tehnico-economice – prin POAT 2014-2020, conform Acordului de parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrat la ADR Vest sub nr. 4076/09.02.2021 și la Primăria Orașului Simeria sub nr. 2071/11.02.2021

Valoarea investiției pentru care se întocmesc documentațiile tehnico-economice, propusă în cadrul fișei de proiect POAT și cuprinsă în Lista fișelor de proiecte selectate pentru finantare - județul Hunedoara: 5.956.070,11 Euro cu TVA.

Valoarea totala estimată a serviciilor: 730.860,5 lei fără TVA

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit: achiziția serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice – fazele S.F. + P.T. + D.E. + D.T.A.C. + D.T.O.E., caiete de sarcini, verificare proiect, documentații pentru avize și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon prin investiții destinate transportului nemotorizat și pietonal în Orașul Simeria "

Proiectul propus, "Reducerea emisiilor de carbonprin investiții destinate transportului nemotorizat și pietonal în Orașul Simeria" va contribui la îndeplinirea obiectivului general al priorităţii de investiţii din POR 2021-2027.

În scopul facilitării accesului la acest mod de transport nepoluant, este necesară implementarea în cadrul proiectului a unui sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

Proiectul de investiţie este unul de utilitate publică deoarece asigură accesul nediscriminatoriu şi deserveşte întreaga comunitate.

Obiectivele specifice preconizate ale proiectului de investiție pentru care se întocmesc documentațiile tehnico-economice sunt următoarele:

• Crearea pistelor de biciclete în Orașul Simeria;

• Creşterea gradului de utilizare a bicicletelor şi a mersului pe jos;

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din Orașul Simeria;

• Creşterea gradului de accesibilitate a transportului nemotorizat în zona centrală a Orașului Simeria.

Obiective operaţionale identificate ale proiectului de investiție pentru care se întocmesc documentațiile tehnico-economice sunt următoarele:

 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul urban;

 Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia urbană.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnică 30% / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Experienţa similara a experţilor cheie 30% / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect finanţat prin Programul Operațional Regional - POR 2014-2020, conform Acordului de parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrat la ADR Vest sub nr. 4076/09.02.2021 și la Primăria Orașului Simeria sub nr. 2071/11.02.2021

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 062-163624
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022