Dienstleistungen - 271285-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Ploiești: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2022/S 098-271285

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE
Nationale Identifikationsnummer: 2842889
Postanschrift: Strada: Republicii, nr. 2-4
Ort: Ploiesti
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Irina Iamandi
E-Mail: achizitii@cjph.ro
Telefon: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjph.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administratie Publica
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții„Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G”

Referenznummer der Bekanntmachung: 2842889/2021/17340
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul general al contractului este acela de a elabora Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G”, în conformitate cu prevederile legale și respectarea standardelor și normativelor tehnice în vigoare, cu o lungime de aproximativ 88,6 km.

Valoarea estimată a achiziției este de 3.290.692,50 lei fără TVA

In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Conform Ghidului solicitantului, proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și bugetul de stat, la care se adaugă contribuția proprie a solicitantului în cuantum de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, precum și sumele aferente cheltuielilor neeligibile.

Proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pe Axa Prioritară 1 - Obiectivul specific 1.1 - Acțiunea 1.1.1. În prezent, proiectul a trecut de toate etapele de evaluare și se află la Autoritatea de Management în etapa precontractuală.

În vederea accelerării implementării proiectului, procedura de achiziţie se lansează cu clauză suspensivă, în vederea încadrării în timpul limită de implementare al proiectelor din cadrul apelului 3.

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice, respectiv, va fi semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul mai sus menționat.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării din fonduri europene nerambursabile nu se realizează în termen de 90 zile de la depunerea ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212, alin. (1), lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016 / art. 225, alin. (1), lit. c) teza a II-a din Legea nr. 99/2016, fiind imposibilă încheierea Contractului de achiziție publică.

Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata răspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificata asupra existenței a unui prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 795 740.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
Hauptort der Ausführung:

Judetul Prahova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivul general al contractului este acela de a elabora Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G”, în conformitate cu prevederile legale și respectarea standardelor și normativelor tehnice în vigoare, cu o lungime de aproximativ 88,6 km.

Rezultatele așteptate din partea prestatorului

a) Studiu topografic;

b) Expertiză tehnică;

c) Studiu geotehnic;

d) Studiu de Fezabilitate, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016, inclusiv Devizul General și Analiza cost-beneficiu

e) Documentație pentru obținerea certificatului de urbanism, inclusiv obținerea acestuia;

f) Documentații pentru obținerea avizelor menționate în certificatul de urbanism, inclusiv obținerea acestora;

g) Studiu de trafic;

h) Studiu hidrogeologic;

i) Analiză de traseu (se solicită două variante de traseu).

Prestatorul va prezenta toate activitatile mentionate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența deținută de SPECIALISTUL ÎN ANALIZA COST-BENEFICIU ȘI MODELARE FINANCIARĂ– max. 15 puncte / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: II.3 Experiența deținută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA– max. 15 puncte / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2.2 Experiența deținută de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI SI PODURI – max. 15 puncte / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2.1 Experiența deținută de COORDONATORUL DE PROIECT – max. 15 puncte / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pe Axa Prioritară 1 - Obiectivul specific 1.1 - Acțiunea 1.1.1.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova s-a asociat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în vederea realizării proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”, SMIS 143370, prin care se va finanța elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova ”Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin ”Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului” și a drumurilor județene DJ 102I, DJ101T, DJ102, DJ 100G”.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 174-454223
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10794/TOR129
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TOTAL ROAD
Nationale Identifikationsnummer: 17918608
Postanschrift: Strada Nucsoara, Nr. 1, Sector: 6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: office@totalroad.ro
Telefon: +40 724715501
Fax: +40 311009810
Internet-Adresse: www.totalroad.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BETA COPS
Nationale Identifikationsnummer: RO 2841948
Postanschrift: Strada Poteca Eufrosin, prof., Nr. 24
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021764
Land: Rumänien
E-Mail: ioan.popescu@betacops.ro
Telefon: +40 212520962
Fax: +40 212520963
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 290 692.50 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 795 740.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 21 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

SC AZOLIB SRL

Activitate: servicii de specialitate de lucrari geotehnice si determinari de laborator in vederea intocmirii doc tehnico economice pt lucrari geotehice conform temei de proiectare Valoarea procentuală– 6%

SC CTD TOPO SRL

Activitate: Servicii de specialitate pentru lucrari topografice

Valoarea procentuală –4%

SC PROTELCO SA

Activitate: servicii... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Judetean Prahova - Serviciul Juridic Contecios
Postanschrift: Bd. Republicii nr. 2-4.
Ort: Ploiesti
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@cjph.ro
Telefon: +40 244514908
Internet-Adresse: www.cjph.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022