Lieferungen - 271311-2019

12/06/2019    S111

Tschechien-Prag: Orgeln

2019/S 111-271311

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Karlova
Nationale Identifikationsnummer: 00216208
Postanschrift: Ovocný trh 560/5
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 116 36
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-Mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefon: +420 731539270
Fax: +420 255000110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://cuni.cz/UK-1.html
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cuni.cz/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.cuni.cz/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Nationale Identifikationsnummer: 26454807
Postanschrift: Na Florenci 2116/15
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-Mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefon: +420 731539270
Fax: +420 255000110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://havelpartners.cz/cs
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cuni.cz/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.cuni.cz/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

RUK SBZ – NOVÉ VARHANY PRO VELKOU AULU KAROLINA

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
37311300 Orgeln
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících varhan, výroba zcela nových varhan, jejich instalace a zprovoznění vč. zvukových zkoušek, resp. zaškolení obsluhy, to vše ve Velké aule historického sídla Univerzity Karlovy Karolina. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v přílohách závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
37311300 Orgeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Místo plnění veřejné zakázky je Velká aula Karolina, Ovocný trh č. p. 541, 116 36 Praha 1 - Staré Město.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících varhan, výroba zcela nových varhan, jejich instalace a zprovoznění vč. zvukových zkoušek, resp. zaškolení obsluhy, to vše ve Velké aule historického sídla Univerzity Karlovy Karolina. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v přílohách závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Cena regulace a ladění po dobu záruční lhůty (cena za 1 výjezd) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Záruční lhůta / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Soulad architektonického a estetického ztvárnění varhanní skříně s interiérem Velké auly / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Ergonomické ztvárnění hracího stolu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dispozice Varhan / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Soulad nabízené hudební koncepce s požadavky zadavatele na nástroj / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Technické řešení / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 25
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Plnění veřejné zakázky bude spolufinancováno ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, číslo projektu EDS 133D22E000003, v rámci programu 133 20 Rozvoj a obnova materiálně technické základy veřejných vysokých škol.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Základní způsobilost se řídí § 74 a § 75 ZZVZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 větou první ZZVZ požaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 15 000 000 CZK a/nebo 585 000 EUR, a to v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období.

Dále viz zadávací dokumentaci.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 větou první ZZVZ požaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 15 000 000 CZK a/nebo 585 000 EUR, a to v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období. Dále viz zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek. Zadavatel bude požadovat uvedení min. 2 významných dodávek realizovaných za posledních osm (8) let, které spočívaly v dodávce nových varhan a varhanní skříně a stavbě těchto varhan, přičemž z toho jsou:

a) alespoň jedny varhany s čistě mechanickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou, se zásuvkovými vzdušnicemi se dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 15 znějícími rejstříky,

b) alespoň jedny varhany s kombinovanou nebo elektrickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou doplněnou o elektronické paměťové zařízení typu Setzer a zásuvkovými vzdušnicemi s dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 22 znějícími rejstříky.

Blíže viz zadávací dokumentaci.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek. Zadavatel bude požadovat uvedení min. 2 významných dodávek realizovaných za posledních osm (8) let, které spočívaly v dodávce nových varhan a varhanní skříně a stavbě těchto varhan, přičemž z toho jsou:

a) alespoň jedny varhany s čistě mechanickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou, se zásuvkovými vzdušnicemi se dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 15 znějícími rejstříky,

b) alespoň jedny varhany s kombinovanou nebo elektrickou trakturou hrací a mechanickou, elektrickou nebo kombinovanou trakturou rejstříkovou doplněnou o elektronické paměťové zařízení typu Setzer a zásuvkovými vzdušnicemi s dvěma a více manuály a pedálem a minimálně s 22 znějícími rejstříky.

Blíže viz zadávací dokumentaci.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/07/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Englisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Prohlídka místa plnění pro účely podání žádostí o účast v zadávacím řízení a prokázání splnění kvalifikace není potřebná a nebude organizována.

Zadavatel bude organizovat prohlídku místa plnění společně pro účastníky zadávacího řízení až v průběhu lhůty pro podání předběžných nabídek. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit zástupci účastníků zadávacího řízení, kteří o prohlídku místa plnění projeví zájem.

V rámci prohlídky místa plnění budou ze strany zástupců zadavatele zejména prezentovány prostory Velké auly a přístup do tohoto objektu.

Zadavatel je oprávněn ve výzvě k podání konečných nabídek stanovit maximální přípustnou cenu, přičemž tato maximálně přípustná cena bude činit min. 20.000.000,- CZK (slovy: dvacet milionů korun českých) bez DPH. Dodavatelé mohou nabídnout i nižší cenu.

Zadavatel dále výslovně uvádí, že za účelem přípravy zadávacích podmínek k této veřejné zakázce vedl zadavatel předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ. Předběžná tržní konzultace se konala korespondenčně na základě písemné výzvy zadavatele vybraných subjektů na relevantním trhu a na základě předběžného oznámení uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek, ev. č. VVZ Z2018-030862, TED 2018/S 175-396317 (došlo k pracovnímu upřesnění názvu veřejné zakázky).

Vybraný dodavatel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání smlouvy o dílo udržovat pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, a to včetně škod způsobených při montáži díla, tj. varhan, s limitem pojistného plnění ve výši min. 10.000.000,- CZK (slovy: deset milionů korun českých).

Zadavatel si vyhrazuje právo o předběžných nabídkách nejednat a zadat veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky v souladu s ustanovením § 61 odst. 8 ZZVZ. Zadavatel bude takto postupovat pouze za situace, že z obsahu předběžných nabídek, resp. nejvýhodnější z nich, bude přes nynější předpoklad zadavatele patrné, že není nezbytné dále jednat, neboť představy a potřeby zadavatele jsou zcela splněny.

V rámci jednání o předběžných nabídkách nebude snižován počet účastníků podle ustanovení § 112 ZZVZ. Zadavatel předpokládá, že jednání o předběžných nabídkách se uskuteční v jednom nebo ve více kolech. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s účastníky odděleně či společně, osobně v Praze na adrese svého sídla či distančně. Předmět, způsob a podrobná pravidla jednání o předběžných nabídkách, včetně způsobu jeho ukončení, zadavatel popíše v pozvánce na jednání o předběžných nabídkách.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním na základě ust. § 60 odst. 1 písm. c) a d) ZZVZ. Jednací řízení s uveřejněním probíhá ve dvou fázích – ve fázi kvalifikační a fázi nabídkové. V rámci nabídkové fáze zadavatel může s dodavateli jednat.

V první, kvalifikační fázi, dodavatelé podávají žádosti o účast a prokazují splnění kvalifikace zejména dle čl. 10 až 12 zadávací dokumentace.

Zadavatel po posouzení kvalifikace zašle všem účastníkům, kteří prokázali splnění kvalifikace, výzvu k podání předběžných nabídek.

Předběžnou nabídku v této druhé nabídkové fázi, může podat pouze ten dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k podání předběžné nabídky na veřejnou zakázku. Zadavatel nebude snižovat počet účastníků, kteří budou vyzváni k podání předběžné nabídky.

Zadavatel v příloze č. 5 zadávací dokumentace vymezil požadavky na předmět plnění v rámci veřejné zakázky, které představují minimální technické podmínky ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ, a které jsou v průběhu zadávacího řízení neměnné a nemohou být předmětem jednání o předběžných nabídkách. Ostatní zadávací podmínky nad rámec minimálních technických podmínek je zadavatel oprávněn měnit postupem dle § 61 odst. 10 ZZVZ nebo doplnit v rámci jednání o předběžných nabídkách. Zadavatel si však současně vyhrazuje právo tyto podmínky v rámci jednání o předběžných nabídkách neměnit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v souladu se ZZVZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019