Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 271381-2021

31/05/2021    S103

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2021/S 103-271381

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationale Identifikationsnummer: 15827186241
Postanschrift: Garibaldi utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Zsuppán Andrea
E-Mail: andrea.zsuppan@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17954807
Fax: +36 17950833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kbt. 31. § (3) bekezdés szerinti központi beszerző

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kreatív tervezés és gyártási feladatok TKM

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000391162021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása az alábbi tárgyban:

„Keretmegállapodás a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt., a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. részére komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátására”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79952000 Event-Organisation
92111200 Herstellung von Werbe-, Reklame- und Informationsfilmen und -videofilmen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország közigazgatási területe, de adott esetben más országok közigazgatási területei is.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása az alábbi tárgyban:

„Keretmegállapodás a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt., a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. részére komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátására”

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma, értéke és mennyisége előre nem meghatározható, az a mindenkor a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen sem meghatározható. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: stratégiai tervezés és tanácsadás, kreatív koncepció alkotás, grafikai tervezés, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film-és videó anyag gyártás, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök és installációk gyártása, rendezvényszervezés és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

Nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan:

— a Megrendelők kommunikációs tevékenységéhez/kampányaihoz kapcsolódó kreatívügynökségi feladatok ellátása, tervezetten a kreatív koncepciók és az egyes médiaeszközökre, marketingeszközökre alkalmazott konkrét kreatívok kidolgozása, valamint az ezekkel összefüggő szövegírói, grafikai tervezési és projektmenedzsment (ügyfél-kapcsolattartási) feladatok ellátása,

— legalább 4 darab nemzetközi kiállításon, egyenként cca. 60-250 négyzetméteres kiállítási stand tervezése, gyártása és üzemeltetése, évente legalább 1 db, tervezetten 500 fős rendezvény, illetve 5-10 db tervezetten egyenként legalább 20 fő részvételével megvalósított belföldi tanulmányút külföldi csoport részére, valamint online rendezvények, képzések, oktatások szervezése és lebonyolítása

— Tervezetten 8 db egyenként legalább 8 különböző nyelven és cca. összesen minimum 40 000 példányban turisztikai kiadvány grafikai tervezése és gyártása,

— Tervezetten 8 db egyenként 60-90 sec hosszúságú élőszereplős televízióban megjelenő reklámfilm gyártása,

— Közösségimédia-csatornák tartalommenedzsmentje folyamatos feltöltéssel rajongói szám növeléshez (tervezetten: a Megrendelő vagy Megrendelő(k) tulajdonában lévő a Facebook-oldal 800 000 magyar követői bázis elérése közösségi oldalon és a Megrendelő vagy Megrendelő(k) tulajdonában lévő Instagram-oldalon 130 000 közösségi bázis elérése,

— Idegen nyelvű közösségimédia-csatornák kialakítása és tartalommenedzsmentje folyamatos feltöltéssel (tervezetten: 200 000 követői bázis elérése a Megrendelő vagy Megrendelő(k) tulajdonában lévő közösségi oldalon)

— Tervezetten 3 db, egyenként minimum 6 országban influencer marketing kampány lebonyolítása tervezetten 15 influencer bevonásával,

— A repülőjegyekkel, egyéb járművel történő utaztatással, belépőjegyekkel, utasbiztosítással és vízumügyintézéssel kapcsolatos feladatok a szerződésben meghatározottak szerint.

Megrendelők turisztikai márkaépítési tevékenysége keretében külföldi (nemzetközi) és belföldi, komplex kampánysorozatok (tervezetten külföldön 4 db, belföldön 5 db kampány) megvalósítását tervezik.

A Megrendelők várhatóan legalább 30 országban tervezik a megjelenéseiket, tervezetten a szerződéstervezetben meghatározott célpiacokon, de további célpiacok is felmerülhetnek. A nemzetközi turisztikai reklámkampányok tervezetten kampányonként 10 különböző országban, és országonként a következő média kategóriák közül legalább 4 média kategóriában valósul meg.

Média kategóriák: nyomtatott sajtó, televízió, rádió, közterület, online média, közösségi média, influencer marketing felületeken megjelentetve.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt:

Az egymással szorosan összefüggő feladatok elvárt minőségben és hatékonyan történő teljesítését ellehetetlenítené, az egy konkrét feladatra irányuló több szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne. A közbeszerzés tárgyát képező komplex kommunikációs ügynökségi feladatok egymásra épülnek, egy keretmegállapodás alapján történő beszerzésük a megrendelő érdekében történő szakszerű és szerződésszerű megvalósítást biztosítja. A komplex kommunikációs ügynökségi feladatok körébe eső egyes részfeladatok ellátására vonatkozó részajánlattétel biztosításával több keretmegállapodás jönne létre, keretmegállapodásonként adott esetben különböző nyertes ajánlattevő(kk)vel. Mindez az egymással szorosan összefüggő feladatok elvárt minőségben és hatékonyan történő teljesítését ellehetetlenítené, az egy konkrét feladatra irányuló, de több keretmegállapodás alapján történő egyedi szerződések megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./a szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat (kampányok száma db) (minimum 0 - maximum 3 db) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./b szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány grafikai tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (kampányok száma db) (minimum 0 - maximum 3 db) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./c szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kiállítás szervezésben és lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat (kiállítás db) (minimum 0 - maximum 3 db) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./d szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány közösségi média tartalommenedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) (minimum 0 - maximum 3 db) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./e szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány PR kommunikációjában szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) (minimum 0 - maximum 3 db) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./f szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi influencer marketing kampányban szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) (minimum 0 - maximum 3 db) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, legalább 36 hónap kiadványszerkesztői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) (minimum 0 - maximum 3 fő) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, közösségi média tartalommenedzsmentjében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) (minimum 0 - maximum 3 fő) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, rendezvényszervezésben legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) (minimum 0 - maximum 3 fő) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban regisztrált álláskeresői státuszban szereplő személyek Ajánlattevő által a teljesítésbe történő bevonása -(fő) (minimum 0 - maximum 3 fő) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt 1998. évi XXVI. tv. szerinti fogyatékos munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 - maximum 3 fő) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Ajánlattevő tagja nemzetközi reklámügynökségi hálózatnak, amely legalább 30 országban rendelkezik reklámügynökséggel (igen/nem) / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Mintafeladat / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 68
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A keretmegállapodás időtartama legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal megújítható.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.

2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.

3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az értékelés során a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) részszempont körében értékelt „1.5. Nyomdai szolgáltatások (Összesen nettó Ft)” alszempont esetében a megajánlott ajánlati ár alátámasztására szolgáló költségvetési kiírásban az egyes sorokon szereplő árazott tételek tekintetében engedélyezi az adott árak/díjak 1 tizedes jegyig történő megadását. Ajánlatkérő e körben tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlattevők a Felolvasólapon a kerekítés általános szabályai szerint adják meg ajánlatukat az 1.5. Nyomdai szolgáltatások (Összesen nettó Ft) esetében.

4. A II.1.5) és II.2.6) pontokban feltüntetett szám technikai jellegű. A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

5. A II.2.5) Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium:" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi alszempontok szerint értékel:

1.1. Stratégiai tervezés és tanácsadás (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 5

1.2. Kreatív koncepcióalkotás, szövegírás és grafikai tervezés / Súlyszám: 6

1.3. Marketing és dekorációs elemek gyártása (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 4

1.4. Reklámajándékok és ruházat gyártása / Súlyszám: 4

1.5. Nyomdai szolgáltatások (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 6

1.6. Film- és rádióreklám gyártása (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 5

1.7. Fotózás, videófelvétel készítés - rendezvénydokumentálás (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 6

1.8. PR-ügynökségi feladatok (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 5

1.9. Online ügynökségi feladatok (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 6

1.10. Rendezvényhelyszín (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 3

1.11. Rendezvénytechnika (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 2

1.12. Berendezések, bútorok, kellékek, dekoráció (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 2

1.13. Catering (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 2

1.14. Kiegészítő programelemek, előadók (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 2

1.15. Rendezvényszervezés - szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltalások (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 3

1.16. Szállás (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 2

1.17. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások (Összesen nettó Ft) / Súlyszám: 5

6. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-17. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-11. minőségi értékelési szempontok esetén, a „pontkiosztás” módszerét alkalmazza a 12. minőségi értékelési szempont esetén. Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.

7. A konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

KIZÁRÓ OKOK:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében, valamint a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok állnak fenn.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont) szerint:

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2), 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.

Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKD-t a megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan benyújtani.

A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön aláírt EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell benyújtania, aki az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 13. § (3) bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8-11. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontja szerint szükséges igazolni, azzal, hogy Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (tehát a hatályos) 2017. évi LIII. törvény alapján kell nyilatkoznia;

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.

A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (nemleges tartalmú nyilatkozatbecsatolása is szükséges)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás]. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11), illetve 69. § (11a) bekezdéseire is.

A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK IGAZOLÁSA:

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételeket ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése szerint ellenőrzi. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a kizáró okok, a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó részletes előírások, illetve a feltételek igazolási módjai az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1 .§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál (megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében a megszűnés napjánál) nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha volt, akkor hány alkalommal (AK a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

P.2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes és a közbeszerzés tárgyából (komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok és/vagy reklámügynökségi tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást. Ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a biztosító társaságtól származó kötvényt, amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy, a biztosító társaságtól származó nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (2)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között adja meg.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:

P.1. ha bármely pénzforgalmi számláján vagy az eljárás megindító felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt. Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P.2. ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el legalább a 6 000 millió forintot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzési eljárás tárgyából (komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok és/vagy reklámügynökségi tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el legalább a 4 000 millió forintot.

P.3. ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok és/vagy reklámügynökségi tevékenység) szolgáltatás nyújtására irányuló, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 20 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1., P.2. és P.3. pont szerinti követelmények).

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1 .§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, az M.1. alkalmassági követelményeknek mindenben megfelelő referenciákat, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően kiállított referenciaigazolással, vagy nyilatkozattal, mely tartalmazza a következő adatokat:

— Korábbi szolgáltatás tárgya és mennyisége (db) - olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, valamint a saját teljesítés aránya (%) egyértelműen megállapítható legyen,

— A teljesítés ideje (kezdési és befejezési dátum év/hó/nap)

— A szerződést kötő másik fél neve, székhelye,

— Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (a teljesítés szerződésszerű igazolása, illetőleg a szerződés teljesítése során előforduló, az Ajánlattevőnek/alvállalkozónak/kapacitást biztosító szervezetnek felróható okból bekövetkezett késedelmes, vagy hibás teljesítés leírása).

Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és műszaki paramétereket.

Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a, illetve 21. § (3a) bekezdés a) pontja.

Ajánlatkérő a referenciák körében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pont rendelkezései alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségüket, vagy képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe.

Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról;

b) szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata;

c) végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

A szakemberekről szóló nyilatkozat elektronikus másolata tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a szakember neve,

— a szakmai gyakorlat ideje (legalább év/hónap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),

— a végzettséget/szakképzettséget igazoló okirat sorszáma/nyilvántartási száma,

— milyen jogviszony keretén belül kerül bevonásra a szakember (munkajogviszony, megbízás, stb.)

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szakember a teljesítés során rendelkezésre fog állni.

M.3. A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) az ajánlathoz csatolja a műszaki technikai felszereltségéről szóló nyilatkozatát, amelyből egyértelműen kiderül minden olyan paraméter, előírás, amelyet Ajánlatkérő az alkalmassági előírások között előírt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a bemutatott eszköz saját tulajdon vagy nem saját tulajdon.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között adja meg.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákat:

M.1.1.

— legalább 3 db komplex nemzetközi turisztikai reklámkampány elkészítésére vonatkozó referenciamunka, amely kampányonként legalább hat országban, és országonként legalább 3 médiakategóriában valósult meg.

Ajánlatkérő komplex nemzetközi turisztikai reklámkampány alatt a következőket érti: meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott turisztikai célú üzenete(ke)t, az üzenete(ke)t mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló Magyarország közigazgatási határán kívüli kommunikációs tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását.

Ajánlatkérő médiakategória alatt a következőket érti: nyomtatott sajtó, televízió, rádió, közterület, online média, közösségi média, influencer marketing.

M.1.2.

a) összesen legalább 6 db, egyenként minimum 60 sec. hosszúságú élőszereplős televízióban megjelent reklámfilm gyártása;

b) összesen legalább 6 db turisztikai célú kiadvány grafikai tervezése és gyártása, amelyek egyenként legalább 5 különböző nyelven és összesen minimum 20 000 példányban készültek;

M.1.3.

a) legalább egy darab, minimum 600 000 magyar követő bázissal rendelkező közösségi oldal tartalommenedzsmentjére vonatkozó, folyamatos feltöltés ellátását tartalmazó referencia;

b) legalább egy darab, minimum 150 000 követő bázissal rendelkező idegennyelvű közösségi oldal idegen nyelvű tartalommenedzsmentjére vonatkozó, folyamatos feltöltés ellátását tartalmazó referencia;

c) legalább egy darab, legalább három országban futott nemzetközi influencer marketing kampány, összesen legalább 10 influencer bevonásával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátását tartalmazó referencia;

Ajánlatkérő a folyamatos feltöltés alatt a heti legalább két bejegyzés tervezését és legyártását érti.

M.1.4.

a) legalább egy darab, összesen minimum 40 négyzetméteres komplex kiállítási stand gyártása és üzemeltetése külföldi (Magyarország közigazgatási határán kívül megvalósított) kiállításon vagy vásáron referencia

b) legalább egy darab, összesen minimum 375 fős látogatottságú komplex rendezvény szervezésére és lebonyolítására vonatkozó referencia;

c) legalább egy darab, minimum 15 fő részvételével megvalósított belföldi tanulmányút külföldi csoport részére szervezett referencia;

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az M.1. pontban meghatározott referenciák között az átfedés megengedett.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel, amely szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges:

a) legalább 1 fő vezető stratégiai tanácsadó szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, turizmus vagy idegenforgalmi szakirányú képzettséggel és turizmus stratégiai tervezési területen legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Ajánlatkérő az M.2. a) pontban megjelölt szakember tekintetében hivatkozik a Kbt. 65. § (10) bekezdésére, amely szerint előírja, hogy a bemutatott szakember által ellátandó alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.

Ajánlatkérő előírja, hogy az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

b) legalább 1 fő senior art director szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) képzőművészvégzettségű, és aki rendelkezik nagyarculat-tervezési és kiadványtervezési területen legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal;

c) legalább 1 fő vezető rendezvényszervező szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) kommunikációs vagy rendezvényszervezői végzettségű, és aki rendelkezik legalább 60 hónapos rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal;

d) legalább 1 fő közösségi-média menedzser szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, kommunikációs szakirányú képzettséggel és legalább 36 hónapos közösségi-média kampányok stratégiai tervezésében és kivitelezésében szerzett közösségi-média tartalommenedzsment szakmai tapasztalattal rendelkezik;

e) legalább 1 fő PR vezető szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi kommunikációs vagy PR végzettségű, és aki rendelkezik legalább 60 hónapos PR ügynökségi szakmai tapasztalattal;

f) legalább 1 fő influencer marketing szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) kommunikációs végzettségű, és aki rendelkezik legalább 36 hónapos influencer marketing szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az M.2. pontban előírt szakemberek között az átfedés nem megengedett. Ajánlatkérő a meghatározott végzettséggel/képzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad a szakemberek tekintetében.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű műszaki felszereltséggel:

— TGI adatbázis és hozzá tartozó szoftver,

— InDesign CC szoftver,

— Photoshop CC szoftver,

— llustrator CC szoftver,

— After Effects CC szoftver,

— Dreamweaver CC szoftver,

— Character Animator CC szoftver,

— Lightroom CC szoftver,

— Premier Pro CC szoftver.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződést biztosító, valamint megerősítő mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás) pontos feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását követeli meg nettó 40 Millió HUF összegben. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-00334710-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „NKOH Kreatív tervezés és gyártás TKM - Ajánlati biztosíték”. Az ajánlati biztosítékot olyan módon kell az ajánlat benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani, hogy az ajánlatkérő a feletti rendelkezési joga az ajánlattételi határidő lejártától biztosított legyen. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlattal együtt szükséges benyújtani. A teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás a papíralapú eredeti dokumentum elektronikusan hitelesített másolataként, egyéb esetben olyan módon nyújtandó be, hogy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia elektronikus okiratként megfeleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rögzíti.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre minden részre vonatkozóan:

A szerződés finanszírozása saját forrásból történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a Kbt., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. § és a Kbt. 27/A. §, valamint a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezéseire is!

Az ellenszolgáltatás teljesítésének pontos feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Alkalmazandók továbbá különösen:

— a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet,

— A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),

— az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet,

— A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 071-181048
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 16:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatokat elektronikus úton, a https://ekr.gov.hu oldalon keresztül kéri benyújtani. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásának feltételei körében hivatkozik a Kbt. 68. § rendelkezéseire is.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

2.) Az előírt alkalmassági követelmények, kizáró okok igazolásának részletes szabályairól ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban nyújt tájékoztatást, továbbá iratmintákat, illetve EKR sablonokat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A benyújtandó dokumentumok körét, a benyújtás módját és a vonatkozó igazolások/dokumentumok tartalmára vonatkozó részletes szabályokat ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között szerepelteti.

3.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

Közös ajánlattétel esetén az EKR-be elektronikus másolatban csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

4.) Az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához az EKR-ben csatolni:

— az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű elektronikus másolata.

5.) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat elektronikus másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. Ajánlatkérő e tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is.

7.) Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattevőknek együttesen a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó, érvényes ISO/IEC 27001 rendszerszabvány szerinti, komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok és/vagy reklámügynökségi tevékenységre kiterjedő információbiztonsági irányítási rendszer (IBIR) meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű információbiztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló egyéb dokumentummal.

8.) Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattevőknek együttesen a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti (komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok és/vagy reklámügynökségi tevékenység) szolgáltatásra vonatkozó, érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer (MIR) meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló egyéb dokumentummal.

9.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét.

10.) Fordítás: az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat ajánlattevő általi magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

11.) Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra.

12.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő azonban eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

13.) FAKSZ: dr. Egresi Márton (Lajstromszáma: OO563)

14.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a P.1.-P.3. pénzügyi-gazdasági, illetve az M.1.-M.3. műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

15.) Komplex rendezvényszervezési szolgáltatás alatt Ajánlatkérő a következőket érti:

— a rendezvény koncepciójának kialakítása (attrakciók, közönség, üzenet),

— a rendezvény és helyszínének teljes körű előkészítése,

— catering biztosítása,

— a rendezvényhez szükséges szakmai stáb biztosítása,

— animációs film kreatív koncepciójának elkészítése és gyártása,

— műszaki és technikai feltételek teljes körű felmérése és biztosítása,

— rendezvényen való részvétel regisztrációjához kapcsolódó weboldal létrehozása és annak kezelése,

— dekorációs anyagok, ajándéktárgyak, egyéb eszközök biztosítása.

Komplex kiállítási stand gyártása és üzemeltetése szolgáltatás alatt Ajánlatkérő a következőket érti:

— a kiállítási stand vizuális koncepciójának megtervezése

— a kiállítási stand látványterveinek, műszaki- és gyártmányterveinek elkészítése

— a kiállítási stand teljes körű kivitelezése (stand elemek gyártása, szállítás, építés, bontás)

— stand catering biztosítása

— a stand üzemeltetéséhez szükséges szakmai stáb biztosítása, ideértve a technikai-, dekoratőr, és takarítói stábot, valamint a hoszteszeket

— dekorációs anyagok, ajándéktárgyak, biztosítása.

16.) Ajánlatkérő a IV.2.6. pont alatt 30 naptári napot ért.

17.) Ajánlatkérő az alábbiak szerint nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt:

Az egymással szorosan összefüggő feladatok elvárt minőségben és hatékonyan történő teljesítését ellehetetlenítené, az egy konkrét feladatra irányuló több szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne. A közbeszerzés tárgyát képező komplex kommunikációs ügynökségi feladatok egymásra épülnek, egy keretmegállapodás alapján történő beszerzésük a megrendelő érdekében történő szakszerű és szerződésszerű megvalósítást biztosítja. (Lásd: felhívás II.2.4. pont)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/05/2021