Árubeszerzések - 271453-2019

12/06/2019    S111

Magyarország-Budapest: Gyógyszerészeti termékek

2019/S 111-271453

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Telefon: +36 12982509
Fax: +36 12982403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000244282019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000244282019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új tételes elsz. HA-k beszerzése 10 részben 2019.

Hivatkozási szám: EKR000244282019
II.1.2)Fő CPV-kód
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2018. őszén kihirdetésre került új tételes elszámolás alá eső hatóanyagok 9 hónap aktív időszakra és 4 hónap passzív időszakra szóló beszerzése 10 részben, keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt eljárás keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vedolizumab

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 1/a1., 1/a2., 2/a. pontokban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint az 1/a1. pont, 1/a2. pont és 2/a. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Vedolizumab hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06005 vedolizumab,

— Keretmennyiség: 416 500,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a): Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9 aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szekukinumab

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 3., 5. pontokban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 3. pont és 5. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Szekukinumab hatóanyag.,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06067 szekukinumab,

— Keretmennyiség: 855 000,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ixekizumab

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 5. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint az 5. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Ixekizumab hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06068 ixekizumab,

— Keretmennyiség: 125 000,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Baricitinib

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 6/a1. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 6/a1. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Baricitinib hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06069 baricitinib,

— Keretmennyiség: 67 375,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tofacitinib

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 6/a1. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint az 6/a1. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Tofacitinib hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06070 tofacitinib,

— Keretmennyiség: 126 000,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Daratumumab

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 7/a. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 7/a. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Daratumumab hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06003 daratumumab,

— Keretmennyiség: 1 656 000,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Karfilzomib

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 7/a. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 7/a. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Karfilzomib hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06004 karfilzomib,

— Keretmennyiség: 312 450,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Atezolizumab

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 8/a7. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 8/a7. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Atezolizumab hatóanyag,

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06002 atezolizumab,

— Keretmennyiség: 782 000,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Crizotinib

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 8/a8. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 8/a8. támogatott indikációkban kerül beszerzésre Crizotinib hatóanyag:

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06072 crizotinib,

— Keretmennyiség: 12 527 500,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alektinib

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 8/a8. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 8/a8. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Alektinib hatóanyag:

— OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06001 alektinib,

— Keretmennyiség: 25 256 000,00 mg,

— Árurabattra vonatkozó információ: Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja árurabatt adásának kötelezettségét, melynek minimális mértéke a kiírásra került keretmennyiség 20 %-a a kiírt keretmennyiségen felül.,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által társadalombiztosítási (TB) támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlattételi határidő napján érvényesen kell szerepelnie!,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, beviteli formája szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható vagy módosítható!,

— Végezetül Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt.141.§(4)bek.a):Felek a KM19.1./szerinti aktív időszaka alatt 1szeri alkalommal jogosultak közös megegyezéssel KM aktív időszakának az eredeti aktív időszak lejártától számított 9aktív hónappal történő meghosszabbítására,ha a teljes keretmennyiség 60%os mértékéig terjedően került az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer teljesítési igazolásokkal igazolt módon felhasználásra és elszámolásra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (1) bek.szerint kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékére vonatkozó biztosítási kötelezettséget, melynek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok I. rész 6. pont 6.3. Árurabattra vonatkozó információ alpont tartalmazza és a Felhívás II.2.4) pontja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdaságiszereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-kben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: AT-nek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdések hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: -Magyarországon letelepedett AT-nek valamint adott esetben az

Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4.§ és 8.§-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását. -nem Magyarországon letelepedett esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.) 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. AK a Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ban foglaltakra (öntisztázás). Változásbejegyzésre nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Felhívjuk továbbá AT-k figyelmét a 321/2015. Korm.rendelet 1-16. §-okban foglaltakra és a 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 12.§ (2) bekezdésére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. alapján AT-nek az EKR-ben található ESPD (EEKD) űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2.§ (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV.rész: «alfa» pontjában). AT-nek az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:

M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) szerinti szállításainak és/vagy adásvételének ismertetését a Kbt. 65.§ (1) bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bek a) pontja alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22.§ (1)–(2) bekezdések szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dok-ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, ill nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: szerződést kötő másik fél és a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefon, e-mailcím), teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja/év,hó,nap), szállítás és/vagy adásvétel tárgya és mennyisége (mg), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)–(7) és (9) bekezdésekre valamint a (12) bekezdésre és a Kbt. 69.§ (4), (11) bekezdésekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontjára és 21/A.§-ára. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nem önállóan végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a bemutatott referencia mely részét teljesítette.

Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia

Ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó mennyiséget. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlati felhívás III.1.3) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény igazolási mód jelen közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében irányadó, alkalmazandó.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevő figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részre is felhasználható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1.:Vedolizumab: M1.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen

Eléri a 312 375,00 mg mennyiséget.;

2.:Szekukinumab: M2.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen eléri a 641 250,00 mg mennyiséget.;

3.:Ixekizumab: M3.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen eléri a 93 750,00 mg mennyiséget.;

4.:Baricitinib: M4.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen eléri az 50 531,00 mg mennyiséget.;

5.:Tofacitinib: M5.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen

Eléri a 94 500,00 mg mennyiséget.;

6.:Daratumumab: M6.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen eléri az 1 242 000,00 mg mennyiséget.;

7.:Karfilzomib: M7.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen

Eléri a 234 337,00 mg mennyiséget.;

8.:Atezolizumab: M8.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen eléri az 586 500,00 mg mennyiséget.;

9.:Crizotinib: M9.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen

Eléri a 9 395 625,00 mg mennyiséget.;

10.:Alektinib: M10.1. Alkalmatlan AT,amennyiben (együttesen) összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását

Megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a

Közbeszerzés tárgyából (bármely hatóanyag szállítása és/vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen

Eléri a 18 942 000,00 mg mennyiséget.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Közbesz.elj. valamennyi részére vonatkozóan: Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt.135.§ (1), (5)–(6), a Ptk. 6:130.§ és 6:155.§ szerint. 2011. évi CXCVI. tv. 3. §. A felek közti elszámolás a tényleges felhasználás alapján történik. Keretmegállapodást (továbbiakban: KM) biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés, nemteljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1) alapján. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértéke: az érintett termékek nettó ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb a termékek nettó ellenértékének 10 %-a. Ptk. 6:187. § (1). Meghiúsulási kötbér mértéke a KM teljes nettó ellenértékének 20 %-a. Késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)–(2). Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)–(3); Kbt. 104.§ (7). A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a közvetlen megrendelés szabályait a KM tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/07/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/07/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. AK AF karakterkorlátozására tekintettel egyéb információkat teljeskörűen KD-ban adja meg.;

2. EKR-en történő bonyolítás: 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.(e-Kr.)alkalmaz. AT EKR regisztrációja kell. EKR üzemeltető: NEKSZT Kft.(http://nekszt.hu). Útmutató:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.Kbt.41.§(1)–(2);

3. EKR-ben elektronikus űrlapként (EŰL)a nyil. megtételének nyelvén rendelkezésre álló nyilatkozatot EŰL kitöltésével kell az ajánlat részeként beadni(Kbt.57.§(1)bek.b)pont, 41/A. § (1)bek), megajánlott termékekre vonatk. EŰL szakmai ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatot kell benyújtani. Egyebekben:e-Kr. és Kbt.rendelkezései irányadók(különösen: Kbt.41/A. §,35.§ (2a) bek,65.§ (12)bek.);

4. ATnek ajánlatában csatolnia kell

— Kbt.66.§(5)alapján felolvasólapot, mely tartalmazza Kbt.68.§(4)szerinti adatokat,

— Kbt.66.§(2)szerinti nyilatkozatot;

— közös AT esetén (valamennyi közösAT+közösAT-k nevében eljárni jogosult neve, címe) AT kapcs.tart-nak neve+elérhetősége(levelezési cím,tel.,fax.,e-mailcím); közös ajánlattétel esetén Kbt.35.§(2)szerinti meghatalm.-t tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolati formában(ki kell terjednie arra, h ajánlatot benyújtó gazd.szereplő: közös AT-k képviseletére jogosult gazd.szereplő az adott elj. tekintetében;EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat).Közös ajánlattétel esetében Kbt.35.§(1)–(7) bek.irányadó,figyelemmel Kbt.41/A. § (5)-ben foglaltakra;

— kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén nyilatkozatot valamint Kbt.65.§(7)bek.szerinti okirat(adott esetben=AE);

— aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta,

— meghatalmazás(AE);

— nyilatkozatot+indoklás üzleti titokról(AE);

— nyilatkozat Kbt.66.§(6)bek.alapján, melyben jelölni kell: közbesz.nek azt a részét(részeit), melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót(AV)vesz igénybe,ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt+ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t.Nemleges nyilatkozat is csatolandó;

— 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 13.§foly.-ban lévő Vált.Bej.elj.esetében csatolni kell a Cégbírósághoz(CB)benyújtott vált.bej.-i kérelmet és CB igazolását beérk.-ről.;

5. AK 321/2015.(X.30.)Korm.rend.30.§(4)szerint jelzi,h alkalmassági feltételeket a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.;

6. AK HP lehetőségét Kbt.71.§szerint teljes körűen biztosítja EKR-ben.;

7. Értékelési módszer:legalacsonyabb ár.;

8. AD.5.sz.nyilatkozat kötelezően csatolandó;

9. AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.;

10. AK felhívás IV.2.6) pontban előírt 2hónap alatt 60 napot ért.;

11. AK felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 13 hónapos időt KD+KM-ban meghatározottak szerint úgy tekinti: KM aláírása napján lép hatályba és KM19.1./-19.2./pontban meghatározott ideig tart;

12. Ajánlattétel, elszámolás, kifiz.pénznem:HUF.;

13. Kbt.35.§(8)–(9): AK szerz.telj.érd.-ben nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv.létrehozását.;

14. AK nem alkalmazza:Kbt.75.§(2)e)pontot;

15. Ajánlatnak tartalmaznia kell felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat+más dokumentumokat,melyeket a KD+Kbt.előír.;

16. Érvényes ajánlattétel feltételei:-9/1993.(IV.2.)NM rend.2/E.§(1)szerinti tételes jelentési rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig történő regisztráció(EŰL).Szerz.köt. feltétele:nyertesAT(+2.helyezett AT)online jelentési rendszerben történő sikeres autentikáció.Elekt.rendszer:https:\\teteles.neak.gov.hu;-kötelezően biztosítandó árurabatt minimális mértékének biztosítása(EŰL);

17. Megajánlott terméknek forg.hoz.eng-vel+PUPHA törzsben érvényesen szerepelnie kell ajánlattételi hi napján(KD6.1.2pont);

18. Forg.hoz.eng.jogosulttól nyil.kell amennyiben nem AT a forg.hoz.eng.jogosult(KD6.1.2.);

19. Vonatkozó egyéb jsz/feltételek:-43/1999.(III.3.)Korm.rendelet,-9/1993.(IV.2.)NM rendelet és 1/A.számú melléklete,-16/2012.(II.16.)Korm.rendelet,-TB támogatásba befogadó határozat.;

20. AK Kbt.104.§(3)alapj.Kbt.105.§(1)bek.a)pontot alkalmazza;

21. FAKSZ: dr. Márkus Tímea (00318)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2019