Dienstleistungen - 271491-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Luftverkehr

2022/S 098-271491

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Nationale Identifikationsnummer: 7593088
Postanschrift: Strada: Libertăţii, nr. 16, sector 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): FLORINEL MARIAN SGARDEA
E-Mail: achizitii.publice@insse.ro
Telefon: +40 213181818
Fax: +40 213181833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.insse.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: statistica

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ŞI PE RUTE EXTERNE - 2 LOTURI

Referenznummer der Bekanntmachung: 7593088-2021PAAP(rev.5)-4181/T.A./13.07.2021/poziția 16 și 17
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60400000 Luftverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Serviciile ce urmează a fi prestate (pe LOTUL 1 –rute interne și / sau pe LOTUL 2-rute externe) au ca obiect: Rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets”, pe rute interne (LOTUL 1) și pe rute externe (LOTUL 2) şi efectuarea de activităţi conexe rezervării şi emiterii acestora, pentru care se încheie un acord cadru de servicii pe lot 1 si/sau lot 2, pe o perioadă de 4 ani calendaristici de la data încheierii sale(48 luni). În cadrul prestarii de “SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ŞI PE RUTE EXTERNE - 2 LOTURI” pe care AC-INS intenționează sa le achiziţioneze, rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets” (denumite şi bilete de avion electronice), se vor efectua cu respect. următ.caracteristici tehnice ale prestaţiei:a) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va realiza în beneficiul achizitorului INS, pentru rute interne (destinaţii sau, după caz, puncte de plecare de pe teritoriul României) și / sau pentru rute externe (destinaţii sau, după caz, puncte de plecare internaţionale), LOTUL 1 și / sau LOTUL 2, de către OE care deţin personal specializat în activitatea de ticketing; b)rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu necesităţile și cu constrângerile achizitorului INS, pentru intervalele de execuţie ce vor fi prevăzute în "Invitaţiile de participare la procesul de reluare a competiției (de reofertare)" și în viitoarele contracte subsecvente/comenzi ferme care urmează a se atribui în termenul de valabilitate a acordului cadru de servicii, de 4 ani calendaristici (48 luni) de la data încheierii sale; c)rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua pentru conducătorii cu rang de demnitar și / sau pentru angajaţii și / sau, după caz, pentru alte categorii de delegaţi ai autorităţii contractante INS, participanţi la călătorii pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUL 1 și / sau LOTUL 2); toate categoriile de persoane enumerate în prezentul paragraf, în numele cărora se vor efectua rezervări și se vor achizitiona bilete de transport aerian electronice "e-tickets", pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUl 1 și / sau LOTUL 2), în perioadele derulării contractelor subsecvente/comenzi ferme incheiate in baza viitorului acord cadru de servicii al lotului, vor fi desemnate, în continuare, în cadrul prezentului Caiet de Sarcini, cu termenul generic de "beneficiari ai călătoriilor".d) categoriile de bilete care vor fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente/comenzilor ferme, pe parcursul derulării acordului cadru vor putea fi: în funcție de tipul zborului: cu precădere, bilete dus – întors, iar, după caz, și / sau numai bilete dus, și / sau numai bilete întors, și / sau bilete pentru destinaţii (zboruri / legături) multiple; în funcție de clasa de confort a aeronavei: bilete clasa „Business” (pentru demnitari) și / sau bilete clasa „Economy” (pentru celelalte categorii de personal angajat sau delegaţi), iar, în cazuri cu totul excepţionale, clasa unică de confort „low cost”; în funcție de programarea datelor de zbor: cu includerea zilelor de weekend sau fără includerea acestora, în datele zborurilor; NOTĂ: Caracteristicile tehnico-financiare generale ale biletului de transport aerian electronic (denumit și bilet de avion electronic) / "e-ticket" sunt redate, în cuprinsul subcap. V.2. al caietului de sarcini.e)Rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua, în principal, pentru zboruri cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internaționale de Transport Aerian – IATA) și, în plan secundar (la cerinţa expresă a AC-INS sau dacă nu vor exista zboruri ale companiilor aeriene membre IATA, pe destinaţiile solicitate), cu aeronave ale companiilor care efectuează zboruri „low cost”.Cantitățile minime / maxime de servici... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 500 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE - LOTUL 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60400000 Luftverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Institutul Național de Statistică

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate (pe LOTUL 1 ): Rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets” (denumite şi bilete de avion electronice), care se va efectua cu respectarea oportunității și a următoarelor caracteristici tehnice ale prestaţiei:

a) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va realiza în beneficiul achizitorului INS, pentru rute interne (destinaţii și/sau, după caz, puncte de plecare de pe teritoriul României) și / sau pentru rute externe (destinaţii și/sau, după caz, puncte de plecare internaţionale), conform LOTULUI 1 , de către operatori economici care deţin personal specializat în activitatea de ticketing;

b) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu necesităţile și cu constrângerile achizitorului INS, pentru intervalele de execuţie ce vor fi prevăzute în "Invitaţiile de participare la procesul de reluare a competiției (de reofertare)" și în viitoarele contracte subsecvente/comenzi ferme care urmează a se atribui în termenul de valabilitate a acordului cadru de servicii, care este de 4 ani calendaristici de la data încheierii sale (pe LOTUL 1 );

c) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua pentru conducătorii cu rang de demnitar și / sau pentru angajaţii și / sau, după caz, pentru alte categorii de delegaţi ai autorităţii contractante INS, participanţi la călătorii pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUL 1 ); toate categoriile de persoane enumerate în prezentul paragraf, în numele cărora se vor efectua rezervări și se vor achizitiona bilete de transport aerian electronice "e-tickets", pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUl 1 ), în perioadele derulării contractelor subsecvente/comenzilor ferme viitorului acord cadru de servicii al lotului(1si/sau2) vor fi desemnate, în continuare, în cadrul prezentului caiet de carcini, cu termenul generic de "beneficiari ai călătoriilor".

d) categoriile de bilete care vor fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente/comenzilor ferme, pe parcursul derulării acordului cadru, vor putea fi:

 în funcție de tipul zborului: cu precădere, bilete dus – întors, iar, după caz, și / sau numai bilete dus, și / sau numai bilete întors, și / sau bilete pentru destinaţii (zboruri / legături) multiple;

 în funcție de clasa de confort a aeronavei: bilete clasa „Business” (pentru demnitari) și / sau bilete clasa „Economy” (pentru celelalte categorii de personal angajat sau delegaţi), iar, în cazuri cu totul excepţionale, clasa unică de confort „low cost”;

 în funcție de programarea datelor de zbor: cu includerea zilelor de weekend sau fără includerea acestora, în datele zborurilor;

NOTĂ: Caracteristicile tehnico-financiare generale ale biletului de transport aerian electronic (denumit și bilet de avion electronic) / "e-ticket" sunt redate, în detaliu, în cuprinsul subcap. V.2.

e) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua, în principal, pentru zboruri cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internaționale de Transport Aerian – IATA sau ale unor asociații de transport aerian cu activitate echivalentă) și, în plan secundar (la cerinţa expresă a promitentului achizitor INS sau dacă nu vor exista zboruri ale companiilor aeriene membre IATA sau echivalent, pe destinaţiile solicitate), cu aeronave ale companiilor care efectuează zboruri „low cost”.

Cantitatea min/max de servicii pe total acord cadru (2 loturi): min 80 bilete de avion electronice / max. 705 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 1 - Rute interne min 40 bilete de avion electronice / max. 80 bilete de avion electronice .

Valoarea min/max estimata a serviciilor, pe total acord cadru (2 loturi): min 40,000.00 euro / max. 500,000.00 euro, din care PE LOTUL 1 - Rute interne min 8,000.00 euro / max. 16,000.00 euro .

Cantit min/max. de servicii aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a AC - (2 loturi): min.15 bilete de avion electronice / max.22 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 1 - Rute interne min 7 bilete de avion electronice / max. 10 bilete de avion electronice.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru (2 loturi): -min 7,800.00 euro / max. 11,600.00 euro.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru - Pe LOTUL 1 - Rute interne -min 1,400.00 euro / max. 2,000.00 euro.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Numărul de cursuri de perfecţionare profesională organizate de IATA sau de oricare altă organizație cu activitate echivalentă și / sau de alianţe aeriene și / sau de companii aeriene / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termenul de rambursare a sumei aferente biletului de avion electronic "e-ticket", către achizitorul INS / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Numărul de agenţi de ticketing puși la dispoziţia achizitorului INS (de ofertant sau de asociat sau de subcontractant) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Punctajul final se calc. prin însumarea punctelor obținute la prop. tehnică și la cea financiară.Criteriul de atribuire a ofertelor câștigătoare, ce se va aplica în cadrul procedurii licitație deschisă online, pt. încheierea acordului cadru de servicii (pe LOTUl 1), conform reglementărilor în vigoare, va fi criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate –preț”. Prezenta procedură licitație deschisă online - 2 loturi, cu obiect "SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ȘI EXTERNE " (LOTUL 1: Servicii de transport aerian pe rute interne; ), va avea ca finalitate încheierea, pe fiecare lot, a unui acord cadru de servicii, cu OE cu oferte constatate admisibile în procesul evaluării, min. 1/max. 100, clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, pe care îl vor obţine prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ". Evaluarea ofertelor ce vor fi depuse pe LOTUL 1 constă în acordarea, pentru fiecare ofertă declarată admisibilă, a unui punctaj rezultat din aplicarea algoritmului de calcul expus în Tabelul 1 al caietului de sarcini .

Reluarea competitiei/Reofertare:Condiţiile ce vor fi stabilite de către autoritatea contractantă, cu prilejul organizării etapei de reluare a competiţiei sunt rezumate în paragraful de mai jos:a)promitentul achizitor INS va relua competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate, dacă va fi cazul, cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2);b)pt fiecare contract subsecvent/comandă fermă care urmează a fi atribuit(ă),pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2, promitentul achizitor INS va consulta, în scris, operatorii economici parte la acordul cadru respectiv, adresand o "INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCESUL DE REOFERTARE" tuturor OE deveniți promitenți prestatori;c)în procesul de reofertare, promitenţii prestatori ai LOTULUI 1 și / sau ai LOTULUI 2, după caz, vor elabora oferta, o vor semna cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și o vor transmite, promitentului achizitor INS, pe email, la adresa instituţională achizitii.publice@insse.ro, prezentând, pentru biletele de avion electronice „e-tickets” solicitate deAC_INS, oferta de preţ (financiară), conf. modelului Tabelului 2 (rute externe) sau al Tabelului 3 (rute interne), după caz, din Anexa 1 a Caiet de sarcini, d) atribuirea oricarui contract subsecvent/comandă fermă (pe LOTUL 1 şi / sau pe LOTUL 2) se va realiza pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, din acest punct de vedere fiind menţinute condiţiile din etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare, cu singura diferenţă că, pentru comp. financiară, în locul Taxei de tranzacţie va fi evaluat factorul intitulat „Preţul biletului de avion electronic – e-ticket”. Punctajele aferente factorilor de evaluare care alcătuiesc comp. tehnică vor fi cele stabilite în etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare. Punctajul pentru componenta financiară se va calcula astfel:-Pentru cel mai scăzut dintre prețurile totale ofertate în moneda Euro, notat Preț (min), se vor acorda 60 pct.;-Pt. celelalte prețuri totale ofertate în moneda Euro, notate Preț (n), punctajul P (n) se calculează proporțional, astfel:P(n) = [Preț(min) / Preț(n)] x 60 pct .Cu prilejul fiecarei etape de reluare a competiției (de reofertare) Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, care constituie o componentă a prețului individual al fiecărui bilet de avion electronic „e-ticket” declarată de un OE, în moneda Euro, va putea fi mai mică decât sau cel mult egală cu nivelul valoric al Taxei de tranzacţie ("Transaction fee") ofertată de respectivul OE, în cadrul procedurii de licitație deschisă și înscrisă în SEAP, acest din urmă nivel valoric fiind deja punctat în cadrul licitației(pentru Lot 1) și contribuind la declararea ofertei ca fiind câștigătoare a procedurii de atribuire. Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, din cadrul unui proces de reofertare (de reluare a competiției) va putea să difere, ca valoare, pe LOTUL 1, față de LOTUL 2.Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ va fi un numă real pozitiv, cu maximum 2 zecimale.AC-INS, NU va accepta, în cadrul niciunui proces de reluare a competiției (de reofertare), valoarea „0” (zero) pentru Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ deoarece, în conf. cu prevederile Art. 3, lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și comp. ulterioare, contractul de achiziție publică este un CONTRACT CU TITLU ONEROS, iar celelalte componente ale biletului de avion electronic rezervat și emis de viitorul prestator sunt achitate, de acesta, către I.A.T.A sau organizația echivalentă, sau, după caz, către compania aeriană inițiatoare a zborului low cost. AC-INS iși rezervă dreptul de a solicita, prestatorului, cu prilejul efectuării plății, doc.probatorii care conţin inf. financiare detaliate (AGENT COUPON, factura IATA – BSP sau echivalent, după caz, alte doc. justificative asemenea), în scopul verificării corectitudinii modului de determinare a prețului biletului / a prețurilor biletelor de avion electronic(e) „e-ticket / e-tickets”, de către OE.AC-INS va atribui, fiecare ctr subsecvent/comandă fermă, OE care prezintă, în procesul de reofertare organizat (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2), oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ", respectiv acelui OE participant la reofertare, care va întruni cel mai mare punctaj, prin aplicarea algoritmului de calcul.In etapa de reofertare, OE vor respecta forma tabelară a ofertelor de bilete de avion electronice “e-tickets”, solicitată de AC- INS în Anexa 1 la Caiet de sarcini (Tabelele 2 – 3 inclusiv).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE EXTERNE - LOTUL 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60400000 Luftverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Institutul Național de Statistică

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate (pe LOTUL 2 ): Rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets” (denumite şi bilete de avion electronice), care se va efectua cu respectarea oportunității și a următoarelor caracteristici tehnice ale prestaţiei:

a) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va realiza în beneficiul achizitorului INS, pentru rute externe (destinaţii și/sau, după caz, puncte de plecare internaţionale), conform LOTULUI 2 , de către operatori economici care deţin personal specializat în activitatea de ticketing;

b) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu necesităţile și cu constrângerile achizitorului INS, pentru intervalele de execuţie ce vor fi prevăzute în "Invitaţiile de participare la procesul de reluare a competiției (de reofertare)" și în viitoarele contracte subsecvente/comenzi ferme care urmează a se atribui în termenul de valabilitate a acordului cadru de servicii, care este de 4 ani calendaristici/48 luni de la data încheierii sale (pe LOTUL 2 );

c) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua pentru conducătorii cu rang de demnitar și / sau pentru angajaţii și / sau, după caz, pentru alte categorii de delegaţi ai autorităţii contractante INS, participanţi la călătorii pe pe rute externe (LOTUL 2 ); toate categoriile de persoane enumerate în prezentul paragraf, în numele cărora se vor efectua rezervări și se vor achizitiona bilete de transport aerian electronice "e-tickets", pe rute externe (LOTUl 2 ), în perioadele derulării contractelor subsecvente/comenzilor ferme viitorului acord cadru de servicii al lotului(1si/sau2) vor fi desemnate, în continuare, în cadrul prezentului caiet de carcini, cu termenul generic de "beneficiari ai călătoriilor".

d) categoriile de bilete care vor fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente/comenzilor ferme, pe parcursul derulării acordului cadru, vor putea fi:

 -în funcție de tipul zborului: cu precădere, bilete dus – întors, iar, după caz, și / sau numai bilete dus, și / sau numai bilete întors, și / sau bilete pentru destinaţii (zboruri / legături) multiple;

 -în funcție de clasa de confort a aeronavei: bilete clasa „Business” (pentru demnitari) și / sau bilete clasa „Economy” (pentru celelalte categorii de personal angajat sau delegaţi), iar, în cazuri cu totul excepţionale, clasa unică de confort „low cost”;

 -în funcție de programarea datelor de zbor: cu includerea zilelor de weekend sau fără includerea acestora, în datele zborurilor;

NOTĂ: Caracteristicile tehnico-financiare generale ale biletului de transport aerian electronic (denumit și bilet de avion electronic) / "e-ticket" sunt redate, în detaliu, în cuprinsul subcap. V.2.

e) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua, în principal, pentru zboruri cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internaționale de Transport Aerian – IATA sau ale unor asociații de transport aerian cu activitate echivalentă) și, în plan secundar (la cerinţa expresă a promitentului achizitor INS sau dacă nu vor exista zboruri ale companiilor aeriene membre IATA sau echivalent, pe destinaţiile solicitate), cu aeronave ale companiilor care efectuează zboruri „low cost”.

Cantitatea min/max de servicii pe total acord cadru (2 loturi): min 80 bilete de avion electronice / max. 705 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 2 - Rute externe min 40 bilete de avion electronice / max. 625 bilete de avion electronice .

Valoarea min/max estimata a serviciilor, pe total acord cadru (2 loturi): min 40,000.00 euro / max. 500,000.00 euro, din care PE LOTUL 2 - Rute externe min 32,000.00 euro / max. 484,000.00 euro .

Cantit min/max. de servicii aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a AC - (2 loturi): min.15 bilete de avion electronice / max.22 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 2 - Rute interne min 8 bilete de avion electronice / max. 12 bilete de avion electronice.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru (2 loturi): -min 7,800.00 euro / max. 11,600.00 euro.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru - Pe LOTUL 2 - Rute externe -min 6,400.00 euro / max. 9,600.00 euro.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Numărul de agenţi de ticketing puși la dispoziţia achizitorului INS (de ofertant sau de asociat sau de subcontractant) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termenul de rambursare a sumei aferente biletului de avion electronic "e-ticket", către achizitorul INS / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Numărul de cursuri de perfecţionare profesională organizate de IATA sau de oricare altă organizație cu activitate echivalentă și / sau de alianţe aeriene și / sau de companii aeriene / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Punctajul final se calc. prin însumarea punctelor obținute la prop. tehnică și la cea financiară.Criteriul de atribuire a ofertelor câștigătoare, ce se va aplica în cadrul procedurii licitație deschisă online, pt. încheierea acordului cadru de servicii (pe LOTUl 2), conform reglementărilor în vigoare, va fi criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate –preț”. Prezenta procedură licitație deschisă online - 2 loturi, cu obiect "SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ȘI EXTERNE-2 loturi " (LOTUL 2: Servicii de transport aerian pe rute externe; ), va avea ca finalitate încheierea, pe fiecare lot, a unui acord cadru de servicii, cu OE cu oferte constatate admisibile în procesul evaluării, min. 1/max. 100, clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, pe care îl vor obţine prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ". Evaluarea ofertelor ce vor fi depuse pe LOTUL 2 constă în acordarea, pentru fiecare ofertă declarată admisibilă, a unui punctaj rezultat din aplicarea algoritmului de calcul expus în Tabelul 1 al caietului de sarcini .

Reluarea competitiei/Reofertare:Condiţiile ce vor fi stabilite de către autoritatea contractantă, cu prilejul organizării etapei de reluare a competiţiei sunt rezumate în paragraful de mai jos:a)promitentul achizitor INS va relua competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate, dacă va fi cazul, cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2);b)pt fiecare contract subsecvent/comandă fermă care urmează a fi atribuit(ă),pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2, promitentul achizitor INS va consulta, în scris, operatorii economici parte la acordul cadru respectiv, adresand o "INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCESUL DE REOFERTARE" tuturor OE deveniți promitenți prestatori;c)în procesul de reofertare, promitenţii prestatori ai LOTULUI 1 și / sau ai LOTULUI 2, după caz, vor elabora oferta, o vor semna cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și o vor transmite, promitentului achizitor INS, pe email, la adresa instituţională achizitii.publice@insse.ro, prezentând, pentru biletele de avion electronice „e-tickets” solicitate de AC_INS, oferta de preţ (financiară), conf. modelului Tabelului 2 (rute externe) sau al Tabelului 3 (rute interne), după caz, din Anexa 1 a Caiet de sarcini, d) atribuirea oricarui contract subsecvent/comandă fermă (pe LOTUL 1 şi / sau pe LOTUL 2) se va realiza pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, din acest punct de vedere fiind menţinute condiţiile din etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare, cu singura diferenţă că, pentru comp. financiară, în locul Taxei de tranzacţie va fi evaluat factorul intitulat „Preţul biletului de avion electronic – e-ticket”. Punctajele aferente factorilor de evaluare care alcătuiesc comp. tehnică vor fi cele stabilite în etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare. Punctajul pentru componenta financiară se va calcula astfel:-Pentru cel mai scăzut dintre prețurile totale ofertate în moneda Euro, notat Preț (min), se vor acorda 60 pct.;-Pt. celelalte prețuri totale ofertate în moneda Euro, notate Preț (n), punctajul P (n) se calculează proporțional, astfel:P(n) = [Preț(min) / Preț(n)] x 60 pct .Cu prilejul fiecarei etape de reluare a competiției (de reofertare) Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, care constituie o componentă a prețului individual al fiecărui bilet de avion electronic „e-ticket” declarată de un OE, în moneda Euro, va putea fi mai mică decât sau cel mult egală cu nivelul valoric al Taxei de tranzacţie ("Transaction fee") ofertată de respectivul OE, în cadrul procedurii de licitație deschisă și înscrisă în SEAP, acest din urmă nivel valoric fiind deja punctat în cadrul licitației(pentru Lot 1) și contribuind la declararea ofertei ca fiind câștigătoare a procedurii de atribuire. Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, din cadrul unui proces de reofertare (de reluare a competiției) va putea să difere, ca valoare, pe LOTUL 1, față de LOTUL 2.Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ va fi un numă real pozitiv, cu maximum 2 zecimale.AC-INS, NU va accepta, în cadrul niciunui proces de reluare a competiției (de reofertare), valoarea „0” (zero) pentru Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ deoarece, în conf. cu prevederile Art. 3, lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și comp. ulterioare, contractul de achiziție publică este un CONTRACT CU TITLU ONEROS, iar celelalte componente ale biletului de avion electronic rezervat și emis de viitorul prestator sunt achitate, de acesta, către I.A.T.A sau organizația echivalentă, sau, după caz, către compania aeriană inițiatoare a zborului low cost. AC-INS iși rezervă dreptul de a solicita, prestatorului, cu prilejul efectuării plății, doc.probatorii care conţin inf. financiare detaliate (AGENT COUPON, factura IATA – BSP sau echivalent, după caz, alte doc. justificative asemenea), în scopul verificării corectitudinii modului de determinare a prețului biletului / a prețurilor biletelor de avion electronic(e) „e-ticket / e-tickets”, de către OE.AC-INS va atribui, fiecare ctr subsecvent/comandă fermă, OE care prezintă, în procesul de reofertare organizat (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2), oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ", respectiv acelui OE participant la reofertare, care va întruni cel mai mare punctaj, prin aplicarea algoritmului de calcul.In etapa de reofertare, OE vor respecta forma tabelară a ofertelor de bilete de avion electronice “e-tickets”, solicitată de AC- INS în Anexa 1 la Caiet de sarcini (Tabelele 2 – 3 inclusiv).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 149-397170
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20962/RM/06.05.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent/comanda ferma nr.6/06.05.2022 aprobat cu nr. 20962/RM/06.05.2022, servicii de transport aerian pe rute externe-lot 2 la acord-cadru nr.22002/29.12.2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMTOURS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7860452
Postanschrift: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410095
Land: Rumänien
E-Mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Internet-Adresse: www.remtours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 445.24 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22002/29.12.2021
Los-Nr.: 1,2
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru având ca obiect prestarea de “SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ŞI PE RUTE EXTERNE - 2 LOTURI (Lot 1-rute interne și Lot 2-rute externe)” – valabil pentru lotul 1 și lotul 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 12
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 12
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 17926970
Postanschrift: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040374
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Internet-Adresse: www.travel-time.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9482566
Postanschrift: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021972
Land: Rumänien
E-Mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Internet-Adresse: www.dancopro.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMTOURS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7860452
Postanschrift: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410095
Land: Rumänien
E-Mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Internet-Adresse: www.remtours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SC J'INFO TOURS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 445220
Postanschrift: în Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr. 1, sectorul 1, cod poştal 010461
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010458
Land: Rumänien
E-Mail: incoming3@jinfotours.ro
Telefon: +4 0721104835
Internet-Adresse: www.jinfotours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 500 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 500 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14357/v.B.G/09.03.2022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

CONTRACT SUBSECVENT/COMANDA FERMA nr.1 aprobat cu nr. 14357/v.B.G/09.03.2022 - SERVICII DE TRANSPORT AERIAN RUTA INTERNĂ lot 1 Bucuresti-Oradea-Bucuresti tur-retur, ÎN BAZA ACORDULUI CADRU DE PRESTARE DE SERVICII NR. 22002 / 29.12.2021(având ca obiect: SERVICII DE TRANSPORT AERIAN-2 loturi, cod CPV 60400000-2)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SC J'INFO TOURS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 445220
Postanschrift: în Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr. 1, sectorul 1, cod poştal 010461
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010458
Land: Rumänien
E-Mail: incoming3@jinfotours.ro
Telefon: +4 0721104835
Internet-Adresse: www.jinfotours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 196.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20543/RM/10.03.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

CONTRACT SUBSECVENT/COMANDĂ FERMĂ NR. 2 / DATA 10.03.2022 aprobat cu nr. 20543/RM/10.03.2022,PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN RUTA EXTERNĂ BUCURESTI-BRUXELLES-BUCURESTI TUR-RETUR, ÎN BAZA ACORDULUI CADRU DE PRESTARE DE SERVICII NR. 22002 / 29.12.2021(având ca obiect: SERVICII DE TRANSPORT AERIAN-2 loturi, cod CPV 60400000-2)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMTOURS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7860452
Postanschrift: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410095
Land: Rumänien
E-Mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Internet-Adresse: www.remtours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 458.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14483/v.B.G./25.03.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent/comanda ferma nr.3/25.03.2022 aprobat cu nr.14483/v.B.G./25.03.2022, pentru servicii de transport aerian pe lotul 2(rute externe) pe ruta Bucuresti-LYON-Bucuresti tur-retur, 1 pasager(salariat al INS), plecare in data de 06.04.2022 si retur in data de 09.04.2022. Contract subsecvent/comanda ferma nr.3/25.03.2022 a fost incheiat in interiorul aco... detalii pe www.e-licitatie.ro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMTOURS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7860452
Postanschrift: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410095
Land: Rumänien
E-Mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Internet-Adresse: www.remtours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 365.09 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20902/RM/29.04.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent-comanda ferma nr.5 din 29.04.2022 aprobat cu nr.20902/RM/29.04.2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMTOURS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7860452
Postanschrift: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410095
Land: Rumänien
E-Mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Internet-Adresse: www.remtours.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 342.08 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022